Ansatte

Seksjon fag- og yrkesopplæring har ansvar for å forvalte lærlingordingen. Sentrale oppgaver er formidling til læreplass, oppfølging av lærlinger og lærekandidater, godkjenning av lærebedrifter, oppfølging av prøvenemder og utstedelse av fag-, svenne- og kompetansebrev.

Leder

Kristina Rabe

Seksjonsleder fag- og yrkesopplæring

kristina.rabe@vestfoldfylke.no

900 50 906

Fagrådgivere

Anne Harjo

Rådgiver

anne.harjo@vestfoldfylke.no

958 61 215

Anne er fagrådgiver for Elektro og datateknologi. Hun er i tillegg hovedverneombud.

 

Liv Langedrag Eilerås

Rådgiver

liv.eileraas@vestfoldfylke.no

409 04 326

Liv er fagrådgiver for Salg, service og reiseliv.

Heidi Simonsen

Rådgiver

heidi.simonsen@vestfoldfylke.no

926 17 176

Heidi er fagrådgiver i Restaurant og matfagene og i Helsearbeiderfaget.

Trude Johansen

Rådgiver

trude.johansen@vestfoldfylke.no

949 73 381

Trude er fagrådgiver for Bygg- og anleggsteknikk og Informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Rune Aastrøm- Halstad

Rådgiver

rune.aastrom.halstad@vestfoldfylke.no

924 16 908

Rune er fagrådgiver for Resturant- og matfag, Frisør, blomser, interiør og eksponeringsdesign, Håndverk og design og produktutvikling og Naturbruk.

Tone Elisabeth Wierød

Rådgiver

tone.wierod@vestfoldfylke.no

408 03 484

Tone er fagrådgiver for Helse- og oppvekstfagene med unntak av Helsearbeiderfaget.

Monica Kjønnø

Rådgiver

monica.kjonno@vestfoldfylke.no

469 09 523

Monica er rådgiver for praksiskandidater i Helsearbeiderfaget.

Jan Erik Rismyhr

Rådgiver

jan.rismyhr@vestfoldfylke.no

941 81 117

Jan Erik er fagrådgiver for Teknologi- og industrifag.

 

Helserådgiver

Synnøve Marian Storvollen

Helserådgiver

synnove.storvollen@vestfoldfylke.no

905 79 116

Synnøve er helserådgiver for lærlinger og lærekandidater.

Øvrige ansatte

Heidi Hammervik

Rådgiver

heidi.hammervik@vestfoldfylke.no

926 62 887

Heidi er koordinator for det 4-årige yrkesfagløpet og formidling til læreplass.

Lena Marie Fekene

Prosjektkoordinator

lena.fekene@vestfoldfylke.no

409 04 324

Lena er koordinator for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne. Et samarbeidsprosjekt mello Nav og fylkeskommunen.

Maryann Bjordal

Konsulent

maryann.bjordal@vestfoldfylke.no

480 77 737

Maryann har ansvar for fag- og svennebrev, kompetansebevis og vitnemål.

Ellen Synøve Haga

Konsulent

ellen.haga@vestfoldfylke.no

479 01 794

Ellen har ansvar for tilskudd og kontrakter.

Katarina Krigaar

Konsulent

katarina.krigaar@vestfoldfylke.no

477 64 726

Katarina har systemansvar for Vigo og ansvar for prøveadministrasjonen, reiseregninger, fakturaer og refusjonskrav.

Marit Sæthern

Rådgiver

marit.sathern@vestfoldfylke.no

480 56 764

Marit har ansvar for prøvenemndsopplæring, veilederkurs og nettkurs.

Emily Ugland Bjerkholt

Lærling

emily.ugland.bjerkholt@vestfoldfylke.no

948 99 367

Emily er lærling i Service- og administrasjonsfaget.

Publisert: 01.01.2024 Oppdatert: 03.01.2024 kl.15:59