Våre ansatte og våre samarbeidspartnere

Det er mange som samarbeider om å få ungdom og voksne til å fullføre og bestå med fag-/ svenne- eller kompetansebrev. På denne siden finner du kontaktinformasjon til alle samarbeidspartnerne.

Ansatte i seksjon fag- og yrkesopplæring

Seksjonen består av et team på 17 dedikerte ansatte.

Teamoversikt:

Bygg- og anleggsteknikk
Trude Johansen

Rådgiver

trude.johansen@vestfoldfylke.no

949 73 381

Trude er fagrådgiver for Bygg- og anleggsteknikk og Informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Elektro og datateknologi
Anne Harjo

Rådgiver

anne.harjo@vestfoldfylke.no

958 61 215

Anne er fagrådgiver for Elektro og datateknologi. Hun er i tillegg hovedverneombud.

 

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Rune Aastrøm- Halstad

Rådgiver

rune.aastrom.halstad@vestfoldfylke.no

924 16 908

Rune er fagrådgiver for Resturant- og matfag, Frisør, blomser, interiør og eksponeringsdesign, Håndverk og design og produktutvikling og Naturbruk.

Håndverk, design og produktutvikling
Rune Aastrøm- Halstad

Rådgiver

rune.aastrom.halstad@vestfoldfylke.no

924 16 908

Rune er fagrådgiver for Resturant- og matfag, Frisør, blomser, interiør og eksponeringsdesign, Håndverk og design og produktutvikling og Naturbruk.

Helse- og oppvekstfag
Tone Elisabeth Wierød

Rådgiver

tone.wierod@vestfoldfylke.no

408 03 484

Tone er fagrådgiver for Helse- og oppvekstfagene med unntak av Helsearbeiderfaget.

Heidi Simonsen

Rådgiver

heidi.simonsen@vestfoldfylke.no

926 17 176

Heidi er fagrådgiver i Restaurant og matfagene og i Helsearbeiderfaget.

Monica Kjønnø

Rådgiver

monica.kjonno@vestfoldfylke.no

469 09 523

Monica er rådgiver for praksiskandidater i Helsearbeiderfaget.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Trude Johansen

Rådgiver

trude.johansen@vestfoldfylke.no

949 73 381

Trude er fagrådgiver for Bygg- og anleggsteknikk og Informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Naturbruk
Rune Aastrøm- Halstad

Rådgiver

rune.aastrom.halstad@vestfoldfylke.no

924 16 908

Rune er fagrådgiver for Resturant- og matfag, Frisør, blomser, interiør og eksponeringsdesign, Håndverk og design og produktutvikling og Naturbruk.

Restaurant- og matfag
Rune Aastrøm- Halstad

Rådgiver

rune.aastrom.halstad@vestfoldfylke.no

924 16 908

Rune er fagrådgiver for Resturant- og matfag, Frisør, blomser, interiør og eksponeringsdesign, Håndverk og design og produktutvikling og Naturbruk.

Heidi Simonsen

Rådgiver

heidi.simonsen@vestfoldfylke.no

926 17 176

Heidi er fagrådgiver i Restaurant og matfagene og i Helsearbeiderfaget.

Salg, service og reiseliv
Liv Langedrag Eilerås

Rådgiver

liv.eileraas@vestfoldfylke.no

409 04 326

Liv er fagrådgiver for Salg, service og reiseliv.

Teknologi- og industrifag
Jan Erik Rismyhr

Rådgiver

jan.rismyhr@vestfoldfylke.no

941 81 117

Jan Erik er fagrådgiver for Teknologi- og industrifag.

 

 

Opplæringskontor

Helserådgiver

 • Vestfold fylkeskommune var pioner i landet med å etablere en helserådgiverstilling for unge lærlinger.
 • Tilbudet gir et lavterskeltilbud for ungdom som søker samtalestøtte.
 • Kontakt: Synnove Storvollen | 905 79 116

Elev-/ lærling- og mobbeombud

 • Elev- og lærlingombud skal sikre at rettighetene til elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring blir ivaretatt, med et spesielt fokus på et trygt og godt miljø. Dette gjelder også ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe.
 • Mobbeombud skal bidra til at barn og elever får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i barnehage og grunnskole.
 • Mer om Elev-/ lærling- og mobbeombud

 

Oppfølgingstjenesten (OT)

  • Målgruppen til oppfølgingstjenesten (OT) er all ungdom i Vestfold mellom 15 og 21 år som ikke er i opplæring eller arbeid, men med rett til videregående opplæring. OT jobber også frafallsforebyggende med elever og lærlinger som står i fare for å avbryte utdanning.
  • Mer om oppfølgingstjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) har et bredt mandat og oppgavene er forankret i opplæringsloven § 5-6: PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særskilte behov. PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i de tilfeller loven krever det.
 • Mer om PPT

NAV

Publisert: 01.01.2024 Oppdatert: 16.01.2024 kl.11:09