Lærling

Som lærling får du praktisk opplæring i en bedrift med sikte på fag- eller svenneprøve i faget. Det inngås en lærekontrakt som angir rammene for opplæringen, og en arbeidsavtale som fastsetter rammene for verdiskapingen. Læretidens lengde kan variere både ut fra lærefaget og din skolebakgrunn. Normalt er læretiden to år, hvorav ett år er dedikert til opplæring og ett år til verdiskaping.
Vestfold fylke mediearkiv

Dine rettigheter og plikter som lærling

Som lærling:

 • har du samme rettigheter som de ansatte i bedriften du jobber i.
 • har du rett til lønn.
 • Må du sette deg inn i lærekontrakten din og forstå hva som kreves av deg for å fullføre utdanningen din.
Dine rettigheter

Som lærling:

 • Er du både arbeidstaker og under utdanning i lærebedriften.
 • Skal du ha inngått og signert både en lærekontrakt og en arbeidsavtale med bedriften. Lærekontrakten må godkjennes av fylkeskommunen.
 • Har du rett til opplæring basert på gjeldende læreplan. Opplæringen skal tilpasses dine individuelle behov og forutsetninger.
 • Har du rett til vurdering og veiledning gjennom hele læretiden din.
 • Skal halvårsvurdering dokumenteres av lærebedriften.
 • Skal lærebedriften sørge for at du deltar aktivt i din egen læring og utvikling.
 • Har du rett til et trygt arbeidsmiljø uten mobbing og trakassering.
 • Har lærebedriften ansvaret for å melde deg opp til fagprøven.
 • Kan fagprøven avholdes tidligst tre måneder før læretiden er avsluttet.
 • Har du rett til permisjon ved for eksempel fødsel, militærtjeneste og andre relevante situasjoner.
 • Kan du etter avtale med bedriften søke om forlengelse av læretiden.

 

Dine plikter 
 • Følge interne regler i bedriften og bli kjent med bedriftens rutiner.
 • Møte presis på jobb. 
 • Vise engasjement og interesse.
 • Være aktiv i egen læring og dokumentere det du har jobbet med underveis.
 • Bli godt kjent med egen læreplan.
 • Sørge for at manglende fag, ikke bestått teori eller programfag, er gjennomført og bestått underveis i læretida.
 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid og utvikling. 

Lønn og overtid

Lønn
 • Lønnsavtalen for lærlingen/lærekandidaten fastsettes i samarbeid mellom lærebedriften og deg som lærling eller lærekandidat.
 • Ved arbeidsplasser og arbeidsforhold som er dekket av en tariffavtale, har du krav på den tariffestete lærling-/lærekandidatlønnen.
 • Hvis arbeidsforholdet ikke er omfattet av en tariffavtale, vil lønnen avtales individuelt mellom deg og arbeidsgiveren som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er en tariffavtale, kan den tariffestede lønnen gi en indikasjon på hva du kan forvente, men uten en bindende tariffavtale har du ikke krav på denne lønnen.
 • Kontakt tillitsvalgt eller din nærmeste leder for å avklare hvilke avtaler som gjelder på din lære-/arbeidsplass.
 • Les mer om lønn for lærlinger og lærekandidater.
Overtidsbetaling
 • Lærlinger og lærekandidater har rett til overtidsbetaling når de jobber utover avtalt arbeidstid.
 • Det er avgjørende å avtale overtidsbetaling før overtidsarbeidet påbegynnes. Den avtalte overtidsbetalingen må minst oppfylle de lovpålagte kravene for overtidsbetaling.

Sikkerhet som lærling

Bli medlem i en fagforening?

Som lærling/lærekandidat kan det være en fordel å vurdere medlemskap i en fagforening eller et fagforbund. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp i arbeidslivet, vil fagforeningen kunne bistå deg. For eksempel kan du kontakte fagforeningen ved spørsmål om lønnen din. Å være medlem i en fagforening kan gi deg ekstra trygghet i læretiden.

Forsikringer

Bedriften er ansvarlig for å ha ulykkes- og yrkesskadeforsikring for deg som lærling.

Les mer om de ulike forsikringene lærlingen er dekket av

Lån og stipend

Som lærling eller lærekandidat kan du være berettiget til både stipend og lån fra Lånekassen. Husk å vente med å søke til lærekontrakten din er godkjent.

Søk stipend og lån på Lånekassen.no

Å si opp eller bli sagt opp som lærling

Hvis du vurderer å si opp læreplassen din eller har blitt sagt opp, kan du kontakte fag- og yrkesopplæringen for veiledning og hjelp.

Nettkurs for lærlinger

Her er lenken til vårt nettkurs for lærlinger. Vi oppfordrer alle lærlinger til å delta. Kurset tar under en time å fullføre og gir en omfattende innføring i de rettighetene og pliktene som er knyttet til en lærekontrakt.

Hva skal jeg gjennom som lærling?

Som lærling skal du ha opplæring i kompetansemålene i faget ditt.
 • Finn læreplanen i ditt fag her
 • Du kan se en oppdelt læreplan (TLKP) her

Ta fag- og svenneprøve

Når læretiden nærmer seg slutten, er det bedriftens ansvar å melde deg opp til fag- eller svenneprøve. Du kan tidligst avlegge fag- eller svenneprøven tre måneder før læretidens avslutning.

Les mer om fag- og svenneprøve

Autorisasjon for helsearbeiderfaget og ambulansefaget

Autorisasjon for helsearbeiderfaget og ambulansefaget
Hvis du vil at fylkeskommunen skal sende inn søknad om autorisasjon til Helsedirektoratet for deg, må vi først få samtykket ditt.
Samtykket gir du på følgende måte:

Last ned Vigo app for fagopplæring. Appen er tilgjengelig for nedlasting både i App Store og Google Play.

Formålet med denne appen er å gi lærlinger, lærekandidater, elever og andre innenfor fagopplæring på videregående nivå et verktøy som gir oversikt over kontrakter, fagprøver og annet knyttet til opplæringen i bedrift. Innlogging krever elektronisk ID.

Gi samtykke ved å velge "prøver" på forsiden eller fra menyen. Da får du en oversikt over dine eventuelle prøveoppmeldinger, avholdte prøver og andre prøver.

Helsearbeiderfaget og ambulansefaget har en egen rubrikk for innsending av dokumentasjon til Autorisasjonsregisteret. Her kan du gi samtykke, sjekke samtykkestatus eller se dato for dokumentasjonsoversendelse.

NB! Uten samtykke via Vigo-appen må du selv søke om autorisasjon, noe som kan ta lang tid.

Lærlingsamling

Fag- og yrkesopplæring i Vestfold arrangerer lærlingsamlinger for både førsteårslærlinger og sisteårslærlinger om høsten. Informasjon om samlingene sendes ut på e-post til lærlingene og deres faglige ledere.

Temaer for samlingen

Alternative løp for lærlinger

Den tradisjonelle modellen for yrkesfag er to år i skole etterfulgt av to år i bedrift, kjent som 2+2-modellen. Det finnes imidlertid flere veier til å oppnå et fag-/svennebrev eller kompetansebrev.

Alternative løp for lærlinger og lærekandidater

Lærling 2 år Lærling 3 år Lærling 4 år
Elev 2 år Elev 1 år Elev 0 år
Full opplæring i bedrift

Det er mulig å gjennomføre hele opplæringen i bedrift, noe som typisk strekker seg over 4 år i de fleste fag. For å kunne gå denne veien, må du ha en godkjent lærebedrift som tar ansvar for opplæringen din. Som lærling vil du også måtte ta fellesfag, noe du kan gjøre på Lærlingskolen i løpet av læretiden. I tillegg må du bestå en tverrfaglig Vg3-eksamen innen lærefaget før du er kvalifisert til å avlegge den praktiske fagprøven. Dersom du er lærekandidat, er du unntatt fra kravet om fellesfag og tverrfaglig Vg3-eksamen.

Les om lærlingskolen

Vekslingsmodeller i fagopplæring

Hovedmodellen for yrkesfag er to år i skole etterfulgt av to år i bedrift (2+2-modellen). Vekslingsmodeller skiller seg fra dette ved at læretiden starter tidligere og opplæringen i skole og i bedrift veksler oftere. Ellers er opplæringen lik som hovedmodellen ved at den går over fire år, har samme læreplan og samme fordeling mellom fellesfag og programfag. Mengden tid i skole og i bedrift er også den samme som for hovedmodellen. Det er kun noen få skoler i fylket som har tilbud om vekslingsmodeller. Du finner informasjon på skolenes nettsider.

Publisert: 01.01.2024 Oppdatert: 01.02.2024 kl.11:09

Kontakt fag- og yrkesopplæring

Sentralbord
33 34 40 00

Ansatte i seksjonen

E-post:
fagopplaring@vestfoldfylke.no 

Åpningstider telefon:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00