Søke opplæring i bedrift

Fristen for å søke læreplass er 1. mars for lærlinger. For lærekandidater og praksisbrevkandidater er fristen 1. februar. For å bli formidlet til læreplass i Vestfold, må du være registrert i folkeregisteret i Vestfold fylkeskommune.

Slik søker du læreplass

Når du skal søke læreplass hos en bedrift må du gjennom fire steg. 

1. Registrer læreplassønsket ditt i Vigo

Du må registrere læreplassønsket på vigo.no.

 • 1. mars er fristen for deg som skal bli lærling. 
 • 1. februar er frist for deg som skal bli lærekandidat eller praksisbrevkandidat. 

For å logge deg inn må du bruke MinID eller BankID.

Det anbefales også å laste opp en generell søknad og CV på Vigo, som lærebedriftene også vil ha tilgang til.

Søkere med ekstra tilretteleggingsbehov må i tillegg søke med vedleggsskjema:

 • Lærekandidater bruker elektronisk skjema "Vedlegg for lærekandidater"
 • Lærlinger med spesielle tilretteleggingsbehov søker med "Vedlegg for lærlinger". Dette gjelder bare for noen.
 • Du fyller ut vedleggsskjemaet i samarbeid med skolen eller oppfølgingstjenesten som følger deg opp.

Vigo.no åpner for registrering av læreplassønsker tidlig i januar. Fra midten av mars vil bedriftene få tilgang til søkerne. For å søke læreplass i Vestfold, må du være registrert i folkeregisteret i Vestfold innen 1. mars.

Hvilke fag kan jeg søke læreplass i?

Du kan søke læreplass i alle fagene som hører til det utdanningsprogrammet du har gjennomført på vg2.

2. Send søknad og CV til bedrifter og opplæringskontorer

Selv etter registrering på vigo.no, må du sende søknad og CV til de bedriftene og opplæringskontorene du ønsker læreplass hos. Opplæringskontor er et samarbeid mellom bedrifter om ansettelse og opplæring av lærlinger.

Den informasjonen fylkeskommunen sender til bedriften inneholder kun navn, adresse, karakterer og fravær. Du kan i egen søknad fortelle litt om deg selv og dine gode sider og hvorfor du er den rette personen til læreplassen.

Her kan du finne godkjente lærebedrifter i Vestfold

Nyttige tips for å få læreplass

3. Følg opp søknadene dine
 • Svar på alle henvendelser fra bedrifter og fylkeskommunen.
 • Følg opp søknadene dine til du får et svar. Bedriftene er de som ansetter lærlinger og bestemmer hvem som får læreplass.
4. Intervju
 • Forbered deg til intervjuet.
 • Vis deg fra din beste side.
 • Hvis du ikke har hørt noe etter 1-2 uker, bør du ta kontakt og etterlyse svar.

 

Lån og stipend

Når du har en avtale om lærekontrakt, og denne er godkjent av fylkeskommunen, kan du søke om lån og stipend hos Lånekassen.
Les mer om lærling/lærekandidat på vilbli.no

Signer lærekontrakten med digital signatur

Når lærebedriften og du er enige om å skrive lærekontrakt, får du en SMS om digital signering. Avsender er Difi Norge Posten. Logg deg på med elektronisk ID.

Du kan selv redigere dine opplysninger om mobiltelefon, e-post og bostedsadresse på vigo.no.
Du får ny SMS når lærebedriften og fylkeskommunen har signert kontrakten din.

Lærekontrakt etter vg1? 

Hvis det er nok interesserte søkere, vil Vestfold fylkeskommune legge til rette for at fellesfagene norsk og samfunnsfag kan tas flere steder i fylket. Dette gjelder for de som begynner på læreplass etter VG1.

Følgende skoler tilbyr dette:

 • Færder vgs

Følgende skoler kan tilby dette med nok påmeldte:

 • Re vgs
 • Thor Heyerdahl vgs

Vi ønsker å teste ut om tilbudet kan bidra til at flere velger læreplass etter vg1, i fag vi ikke tilbyr opplæring på vg2-nivå på skolene. Opplæring en dag i uken med norsk og samfunnsfag på vg2-nivå, vil følge skoleåret på de aktuelle skolene.

Tilbudet er til deg som har fullført vg1, har læreplass og som treger fellesfagene norsk og samfunnsfag på vg2. 

Undervisningen legges i utgangpunktet til en dag i uken (dette vil kunne variere noe, men dagene skal være kjent i godt tid).

Målet er å legge bedre til rette for at fellesfagene kan tas nærmere bosted, for de lærlinger som går i lære etter vg1.

Forutsetning for oppstart: at det er minst 10 kandidater bekreftet knyttet til den enkelte skole gjennom en intensjonsavtale av læreplass innen medio mai.

Har ikke bedriften hatt lærling før?

Ta kontakt med Vestfold fylkeskommune på telefon 33 34 40 00 eller e-post fagopplaring@vestfoldfylke.no 

Du kan også be bedriften lese mer om hvordan søke om å bli lærebedrift.

Lærling eller lærekandidat?

Lærling i Vestfold

Lærekandidat i Vestfold

Hva skjer hvis du ikke får læreplass?

Les her

Publisert: 01.01.2024 Oppdatert: 15.02.2024 kl.12:33

Kontakt fag- og yrkesopplæring

Sentralbord
33 34 40 00

Ansatte i seksjonen

E-post:
fagopplaring@vestfoldfylke.no 

Åpningstider telefon:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00