Hva skjer hvis du ikke får læreplass?

Alle kvalifiserte søkere som ikke får læreplass, får tilbud om å fullføre gjennom ordningen vg3 fagopplæring i skole. Her får du praktisk opplæring, som skal gi grunnlag for å gå opp til fag-/svenne- eller kompetanseprøve.

For å få tilbudet må du:

 • Ha søkt læreplass i Vigo
 • Ha ungdomsrett, voksenrett eller fullføringsrett
 • Ha bestått vg1 og vg2 (du må ha bestått i alle programfag, men kan ha inntil 2 stryk i fellesfag)

Er du lærekandidat? I så fall trenger du ikke å ha bestått alle fag, men du må du ha fullført vg1 og vg2 etter din plan for opplæring.

Oppstart og oppmøte onsdag 26. august 2024

Du som er kvalifisert for å få tilbudet vg3 fagopplæring i skole, vil bli oppringt uka før oppstart. Da får du informasjon om kurset Veien videre og vg3 fagopplæring i skole. Du får også informasjon om hvor og når du skal møte. 

NB! Du må ha riktig kontaktinformasjon på vigo.no for at vi skal få tak i deg. Sjekk at du har registrert riktig telefonnummer, e-post og postadresse.

Det er Sandefjord videregående skole som har ansvar for opplæringen i vg3 fagopplæring i skole for alle i Vestfold. Det vil ikke si at du må møte der hver dag. Så langt det er mulig, vil mye av opplæringen foregå gjennom praksis i bedrift. Praksisstedet kan for eksempel være i nærheten av der du bor.  

Kurset Veien videre 

Før tilbudet om vg3 fagopplæring i skole starter, vil det være en avklaringsperiode på 4 uker med et kurs som heter Veien videre. Her vil fokus være å fortsatt arbeide for å få læreplass/opplæringsplass, men også å bli klar for vg3 fagopplæring i skole gjennom f.eks. å skaffe praksisplass. I tillegg vil du få en del kurs og informasjon som skal sette deg i stand til å bli klar for overgangen til arbeidslivet og opplæring i bedrift.

 
Vg3 fagopplæring i skole

Vg3 fagopplæring i skole er ikke et søkbart tilbud, men gis som et alternativ til søkere som står uten læreplass/opplæringsplass i bedrift. Oppstart av vg3 fagopplæring i skole er senest i uke 39, etter at du har gjennomført kurset Veien videre. For noen fagområder kan det starte tidligere. Opplæringen skal, så langt det er mulig, være en kombinasjon av praksis i bedrift og oppmøte der opplæringstilbudet blir gitt. Praksis i bedrift kan være nær hjemmet ditt hvis det er mulig.

Kort om ordningen
 • Du får en avtale om opplæring i vg3 fagopplæring i skole og har elevstatus 
 • Du får ikke lønn, men har rettigheter i Lånekassen 
 • Du følger samme læreplan som lærlinger i bedrift 
 • Du følger arbeidsåret, ikke skolens ferier 
 • Opplæringen skal så langt det er mulig kombineres med praksis i bedrift 
 • Opplæringstiden er 15 måneder (20 måneder for fag med lengre læretid) 
 • Det kan tegnes en lære-/opplæringskontrakt innen halve avtaletiden i vg3 fagopplæring i skole 
 • Opplæringen avsluttes med en fag-/svenne- eller kompetanseprøve. Den vurderes av samme prøvenemnd og etter samme kriterier som for lærlinger/lærekandidater 
 • Dersom du består prøven, får du et fag-/svenne- eller kompetansebrev 

 

Publisert:

01.01.2024

Oppdatert:

11.01.2024 kl.13:53


Emneord:

Aktuelt Skole