Kontakt seksjon for fag- og yrkesopplæring

Her finner du kontaktinformasjon til ansatte i Seksjonen Fag- og yrkesopplæring i avdeling for Opplæring og tannhelse.

Våre oppgaver og ansvarsområder 

  • Godkjenne lærebedrifter og medlemsbedrifter i opplæringskontor 
  • Godkjenne lærekontrakter og opplæringskontrakter 
  • Gi råd og veiledning for opplæring i bedrift 
  • Være en støttespiller for bedrift og lærling 
  • Administrere fag- / svenne- og kompetanseprøver 
  • Tilby kurs i fagopplæring til instruktører, veiledere og faglige ledere 
  • Utbetale lærlingtilskudd (økonomisk støtte til lærebedrifter som har lærlinger og lærekandidater) 
  • Utstede kompetansebevis, fagbrev og svennebrev 
  • Arrangere fag- /svenne- og kompetansebrevutdeling for nye fagarbeidere og svenner 
  • Være sekretariat for Yrkesopplæringsnemnda i Vestfold fylkeskommune 

Postadresse 

Vestfold fylkeskommune 

Seksjon for fag- og yrkesopplæring 

Postboks 1213 Trudvang
3105 TØNSBERG

Adresser

 

Svend Foyns gate 9 

3126 Tønsberg

Kontaktinformasjon ansatte 

Administrasjon og prosjekter

Formidling 

Det 4-årige yrkesfagløpet

Heidi Hammervik

Rådgiver

heidi.hammervik@vestfoldfylke.no

926 62 887

Heidi er koordinator for det 4-årige yrkesfagløpet og formidling til læreplass.

Tilskudd

Katarina Krigaar

Konsulent

katarina.krigaar@vestfoldfylke.no

477 64 726

Katarina har systemansvar for Vigo og ansvar for prøveadministrasjonen, reiseregninger, fakturaer og refusjonskrav.

Kontrakter

Ellen Synøve Haga

Konsulent

ellen.haga@vestfoldfylke.no

479 01 794

Ellen har ansvar for tilskudd og kontrakter.

Vigo systemansvarlig

Katarina Krigaar

Konsulent

katarina.krigaar@vestfoldfylke.no

477 64 726

Katarina har systemansvar for Vigo og ansvar for prøveadministrasjonen, reiseregninger, fakturaer og refusjonskrav.

Prosjekter 

Brua 

Lena Marie Fekene

Prosjektkoordinator

lena.fekene@vestfoldfylke.no

409 04 324

Lena er koordinator for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne. Et samarbeidsprosjekt mello Nav og fylkeskommunen.

Fleksibel fagopplæring 

Lena Marie Fekene

Prosjektkoordinator

lena.fekene@vestfoldfylke.no

409 04 324

Lena er koordinator for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne. Et samarbeidsprosjekt mello Nav og fylkeskommunen.

Publisert: 21.12.2023 Oppdatert: 21.12.2023 kl.09:21