Kontaktinformasjon PPT

Administrasjon

Elisabeth Steiro, teamleder PP-tjenesten (PPT)

46 41 20 14 / elisabeth.steiro@vtfk.no

Stein Aanes, seksjonsleder Oppfølgings- og PP-tjenesten (OT/PPT)

90 65 87 02 / stein.aanes@vtfk.no 

Monica Majormoen Brekke, kontorleder OT/PPT

91 69 36 06 / monica.brekke@vtfk.no

 

Skoleoversikt /kontaktpersoner i PPT

 

 
SKOLE/OPPLÆRING PP-RÅDGIVER TELEFON E-POST
Færder vgs.

Trine Eide Brekka

Pål Olav Evjetun

Kjetil Kåsa

90 81 99 40

95 05 02 53

92 29 40 08

trine.eide.brekka@vtfk.no

pal.olav.evjetun@vtfk.no

kjetil.kaasa@vtfk.no

Gjennestad vgs.

Christine Widerøe Frenvik

98 63 65 49

christine.frenvik@vtfk.no

Greveskogen vgs. 

 

 

Solfrid Jakobsen

Mari Karlsen Hjørnevik

Lourdes Lillevik

Maria Gjerken

40 20 49 65

90 84 17 90

45 46 90 21

97 13 42 47

solfrid.jakobsen@vtfk.no

mari.karlsen.hjornevik@vtfk.no

lourdes.lillevik@vtfk.no

maria.gjerken@vtfk.no

Holmestrand vgs.

Marit Haugen

Vibeke Rosnes Nilsen

99 42 33 67

99 37 84 78

marit.haugen@vtfk.no

vibeke.rosnes.nilsen@vtfk.no

Horten vgs.

 

Vibeke Rosnes Nilsen

Synne Blanch

Lourdes Lillevik

99 37 84 78

98 62 56 84

45 46 90 21

vibeke.rosnes.nilsen@vtfk.no

synne.blanch@vtfk.no

lourdes.lillevik@vtfk.no

Kompetansebyggeren

Elisabeth Steiro

46 41 20 14

elisabeth.steiro@vtfk.no
Melsom vgs.

Ingunn Skodvin-Hvammen

Christine Widerøe Frenvik

99 62 50 16

98 63 65 49

i.skodvinhvammen@vtfk.no

christine.frenvik@vtfk.no

Nøtterøy vgs.

Mari Karlsen Hjørnevik

Solfrid Jakobsen

90 84 17 90

40 20 49 65

mari.karlsen.hjornevik@vtfk.no

solfrid.jakobsen@vtfk.no

Re vgs.

Pål Olav Evjetun

Laila Meier Snartland

95 05 02 53

47 66 82 52

pal.olav.evjetun@vtfk.no

laila.snartland@vtfk.no

Sande vgs.

Jeanette Flack Johansen

Marit Haugen 

47 34 12 83

99 42 33 67

jeanette.johansen@vtfk.no

marit.haugen@vtfk.no

Sandefjord vgs. 

Tonje Solberg Nilssen

Solveig Renate Libeck

Kjetil Kåsa

Laila Meier Snartland

93 09 74 49

45 47 36 93

92 29 40 08

47 66 82 52

tonje.nilssen@vtfk.no

solveig.renate.libeck@vtfk.no

kjetil.kaasa@vtfk.no

laila.snartland@vtfk.no

Signo

Elisabeth Steiro 46 41 20 14 elisabeth.steiro@vtfk.no

Skagerak International School

Elisabeth Steiro 46 41 20 14 elisabeth.steiro@vtfk.no

Steinerskolen

Synne Blanch

98 62 56 84

synne.blanch@vtfk.no

Thor Heyerdahl vgs.

Maria Gjerken

Trine Eide Brekka

Cathrine Melhus

Solveig Renate Libeck

97 13 42 47

90 81 99 40

47 02 77 44

45 47 36 93

maria.gjerken@vtfk.no

trine.eide.brekka@vtfk.no

cathrine.melhus@vtfk.no

solveig.renate.libeck@vtfk.no

Wang Toppidrett

Tonje Solberg Nilssen 93 09 74 49

tonje.nilssen@vtfk.no

Fagopplæringssaker 

Trine Eide Brekka

Solfrid Jakobsen

Synne Blanch

90 81 99 40

40 20 49 65

98 62 56 84

trine.eide.brekka@vtfk.no

solfrid.jakobsen@vtfk.no

synne.blanch@vtfk.no

 

     

 

Oppdatert: 08.01.2024 kl.13:39