Prosjekter

Våre kommuner jobber stadig med prosjekt som skal bidra til utvikling av kreative og bærekraftige byer og bygder.

Levende sentrumsområder med attraktive bomiljøer, sosiale og kulturelle møteplasser er viktig for å opprettholde og øke bosetting, for næringsutvikling og besøk. Fylkeskommunen kan bidra tverrfaglig med veiledning, nettverk og penger.

Håndbøker 

Håndbok utbyggingsavtaler_fra plan til gjennomføring

Relevante linker

Planportalen finner du her

www.planlegging.no

www.miljo.no

www.stedsutvikling.no

www.distriktssenteret.no

www.bufdir.no/universellutforming

Inspirasjonsmateriell

Mosaikk - en urban utviklingsstrategi

Grøne rammer grøne rom

Nye muligheter i bygd og by - storytelling

New opportunities - storytelling

Den nye mjølkerampa - møteplassen