Handlingsplan for universell utforming

Handlingsplan for universell utforming

Universell utforming handler om å utforme omgivelser og tjenester slik at flest mulig kan ta seg fram, oppfatte omgivelsene og delta i samfunnet.

Den første Handlingsplan for universell utforming i Vestfold fylkeskommune ble vedtatt 13. desember 2012, og dette er første rullering av planen vedtatt av Fylkestinget 20.06.2019.

Handlingsplan for universell utforming i Vestfold fylkeskommune 2019

Publisert:

14.02.2024

Oppdatert:

14.02.2024 kl.09:26