Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (Vestfold) (RPBA)

 

 

RPBA er Vestfolds felles plan for langsiktig arealbruk fram til 2040. Planen gir rammer for vekst og utvikling i Vestfold. Vi skal både utnytte dagens infrastruktur på en optimal og samfunnsøkonomisk måte og ta vare på viktige jordbruks-, natur-, rekreasjons- og kulturverdier.

Å peke ut en felles retning for utviklingen av arealene bidrar til forutsigbarhet. Dette gavner både kommuner og næringsliv og bidrar til at Vestfold blir et attraktivt og moderne sted å bo og etablere seg i.

Til RPBA er det utarbeidet en Veileder til matjordplan

Matjordplan veileder

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble vedtatt av Fylkestinget 26.september 2019 (sak nr. 58/19). Planen ble første gang vedtatt i 2013. Dette er første revisjon av RPBA.

Saksprotokollen finner du her:

Saksprotokoll - RPBA

Handlingsprogrammet til RPBA

Handlingsprogrammet til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er ikke skilt ut i et eget dokument, men ligger inne i plandokumentet.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) med handlingsprogram

Se "By- og stedsutvikling og prosjekter" for oppfølging av handlingsplanen til RPBA

Forslag til nytt handlingsplan for RPBA 2023-2026 finner du også her.

Temakart

Temakartene til RPBA finner du her

Utredninger og kunnskapsgrunnlag RPBA

Kunnskapsgrunnlaget til RPBA

Publisert:

14.02.2024

Oppdatert:

14.02.2024 kl.09:47