Forum for massehåndtering

Hva er Forum for massehåndtering

Forum for massehåndtering er rettet mot alle interessenter involvert i massehåndtering, være seg myndigheter, rådgivere, utbyggere, entreprenører og andre aktører knyttet til produksjon, bruk og håndtering av byggeråstoff og overskuddsmasser. Målet til forumet er å oppnå en bedre sirkulærøkonomi for overskuddsmasser ved å legge til rette for tverrsektorielt samarbeid og kunnskapsdeling.  

Bygg- og anleggsnæringen er den innkjøpssektoren i Norge med høyest utslipp av CO2. Mye av utslippene knyttes til produksjon av råvarer (som sand, pukk og grus) og massetransport. Dermed er det store miljømessige gevinster i å gjøre massehåndtering mer bærekraftig. Økt gjenbruk vil også føre til at ikke- fornybare ressurser av sand, pukk og grus bevares over lengre tid.   

Et oppløftende aspekt ved bærekraftig massehåndtering er at vi kan få til store reduksjoner av klimagassutslipp uten at vi avhenger av store omstillinger innen teknologi. De nødvendige verktøyene for å gjøre massehåndtering mer bærekraftig er allerede tilgjengelige; vi trenger bare å samarbeide for å finne de rette løsningene. Nettopp dette er kjernen ved «forum for massehåndtering». 

 

Forum for massehåntering 14. mai 2024

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til dialog om massehåndtering i Vestfold og Telemark. Tema for møtet er gjenbruk og gjenvinning av masser.  

Presentasjonene fra samlingen

Fram til lunsj har vi flere spennende innlegg. Til lunsj blir det enkel servering av baguette og muligheter til mingling. Etter lunsj jobber vi med videreutvikling av forumet og Porfyr gjennomfører en workshop for alle som har lyst til å delta. Her må deltagere ha med egen PC.  

Forumets fremste mål er å skape en møteplass for alle parter som er involvert i håndtering av masser, derfor blir møtet kun fysisk. Vi har begrenset med plass, så førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.  

Vi opplever at det til tider kan være krevende å finne parkering i Tønsberg sentrum. Beregn derfor god tid. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å benytte seg av kollektivtilbudet, til å gjøre nettopp det.

Informasjon om parkeringsmuligheter i Tønsberg 

Vi ser frem til en dag fylt med inspirerende samtaler, faglige innlegg og nettverksbygging. 

PÅMELDING

Ved spørsmål ta kontakt med Tord Andersen, tord.andersen@vestfoldfylke.no

Program

Publisert: 19.03.2024 Oppdatert: 15.05.2024 kl.13:46

Tord Andersen
Fylkesgeolog