Fylkesgeologen

Fylkesgeologen er fylkeskommunenes spesialrådgiver i ulike spørsmål.

Fylkesgeologen arbeider hovedsakelig med:

  • Geologiske ressurser og regional ressursforvaltning
  • Næringsutvikling og industri basert på uttak av geologiske ressurser

Fylkesgeologen er rådgiver om geologi og i spørsmål knyttet til:

  • Arealplaner
  • Samferdsel (byggeråstoff, veibygging etc.)
  • Geologisk naturarv og forvaltning av naturlandskapet

 

Tord Andersen
Fylkesgeolog