Arrangement langs fylkesvei

Du må søke om tillatelse til å gjennomføre arrangementer som berører fylkesveien i Vestfold.

Vestfold fylkeskommune behandler kun søknader som gjelder bruk av fylkesveier i Vestfold. Du må derfor sende søknad om gjennomføring av arrangement til alle veieiere som er involvert, samt søke politiet om gjennomføring av arrangement.

Sykkelritt og konkurransekjøring med motorvogn

Søknader om sykkelritt og konkurransekjøring med motorvogn på offentlig vei, skal sendes til både Statens vegvesen og fylkeskommunen, dersom det foregår på en fylkesvei.

Publisert:

23.04.2024

Oppdatert:

23.04.2024 kl.12:05