Bruk av fylkesvei

Du må søke om tillatelse til bruk av veiareal til alt i fra oppsetting av stillas, kran, avsperringer, container, brakker og midlertidig oppbevaring av gjenstander på fortau/GS-vei og annet som påvirker veiarealet.

På fylkesvei i Vestfold skal søknad sendes til Vestfold fylkeskommune.

 I tillegg til å søke tillatelse fra fylkeskommune må du sørge for å ha godkjent arbeidsvarslingsplan før oppstart av arbeidet. Ved søknad om arbeidsvarsling skal kopi av tillatelse vedlegges.

Søknad om tillatelse skal skje skriftlig innen rimelig tid før planlagt oppstartdato.

I søknad om tillatelse skal det framgå hvilke planer som foreligger, type arbeid, tid og sted og en beskrivelse av hvordan veien blir berørt.

Søknadsskjema for bruk av fylkesvei

Publisert:

23.04.2024

Oppdatert:

23.04.2024 kl.11:53