Grunnerverv

Dronebilde av Falkenstensveien i Horten kommune
Illustrasjonsfoto Foto: Rolf Marthinsen

Publisert:

25.11.2022

Oppdatert:

22.02.2024 kl.11:15

Hvordan fungerer det dersom du skal, eller kanskje skal, avgi grunn til fylkeskommunalt anlegg?
Å erverve grunn er når fylkeskommunen må kjøpe privat eiendom eller rettigheter fordi det oppstår et offentlig behov for eiendommen (grunnen).

Hvordan foregår en slik prosess og hvilke rettigheter har du som grunneier?

Vi har laget et hefte hvor du kan lese om regler og fremgangsmåte som gjelder hvis fylkeskommunen ønsker å erverve din eiendom. 

 

Les mer om Grunnerverv her.