Skilt og reklame

På denne siden kan du søke om offentlig serviceskilt og virksomhetsvisning, og søke om privat skilt eller reklame langs vei.

Søk om serviceskilt og virksomhetsvisning – offentlig skilt

Ønsker du offentlig skilting som serviceskilt eller virksomhetsvisning til din virksomhet langs fylkesvei må du søke fylkeskommunen. 

Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få innvilget skilting, både generelle vilkår og særlige vilkår knyttet til det enkelte skilt. Se håndbok N300 (Trafikkskilt) Del 5 for mer informasjon.

Slik søker du 

Logg inn og fyll ut søknaden

Søknaden sendes automatisk til fylkeskommunen når du er ferdig med den og trykker på fullfør og bekrefter med MinID.

Dette må søknaden inneholde

Søknaden må blant annet inneholde informasjon om:

 • hvem som er søker
 • organisasjonsnummer
 • servicestedets lokasjon i forhold til fylkesvei
 • type virksomhet
 • ønsket service- eller veivisningssymbol og tekst som ønskes
 • avkjørsel og parkeringsareal er godkjent
 • overnatting og spisesteder må ha bevilling

Søk om privat skilt eller reklame langs vei

Du må søke om tillatelse fra fylkeskommunen for å sette opp privat skilt eller reklame langs fylkesvei.

Det er det ikke lov å sette opp privat skilt eller reklame langs offentlig vei uten tillatelse. 
Uten tillatelse er det heller ikke lov å sette opp reklame eller andre innretninger på for eksempel veibanen, veiskråninger, grøfter, fortau, gang- og sykkelveier, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike veiinstallasjoner.

Reklame festet på bygningen der virksomheten drives, og som kun viser firmanavn eller type virksomhet, krever ikke tillatelse fra fylkeskommunen.

Slik søker du om tillatelse

Logg inn og fyll ut søknaden

Søknaden sendes automatisk til fylkeskommunen når du er ferdig med den og trykker på fullfør og bekrefter med MinID.

Dette må søknaden inneholde

Søknaden må blant annet inneholde informasjon om:

 • hvem som er søker
 • hvem som er grunneier
 • lokasjon, dvs. stedet det reklameres for
 • reklamens art, innhold og utforming
 • plassering og hvor lenge reklamen blir stående
Vurdering av søknaden

Søknaden om oppsetting av privat skilt eller reklame blir vurdert i forhold til trafikkfare, for eksempel om reklamen hindrer fri sikt eller medfører distraksjonsfare på det stedet det ønskes plassert.

Skilt eller reklame kan også være søknadspliktig etter andre regler, for eksempel plan- og bygningsloven. Det er gjeldende kommune som skal kontaktes for vurdering etter plan- og bygningsloven.

Regelverk og retningslinjer

Her finner du lovverk og retningslinjer for privat skilt / reklame langs offentlig vei.
Vegloven §33 om reklame langs vei (Lovdata) og §57, Forskrift om forbud mot variabel reklame langs offentlig veg (Lovdata)

Spørsmål om andre typer offentlige skilt?

Henvendelser som gjelder andre typer skilt kan sendes på post@vtfk.no

Publisert: 03.06.2020 Oppdatert: 14.02.2024 kl.10:44