Søk om TT-kort

TT-ordningen (Transporttjenesten for funksjonshemmede ) er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjonsnedsettelse, fysisk og/eller psykisk, ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.

Hensikten er å gi et transporttilbud for sosiale formål. Ordningen bidrar således til mulighet for deltakelse og likestilling i samfunnet, og økt livskvalitet for den enkelte.

Transportordningen er en frivillig fylkeskommunal oppgave, det er ingen lovfestet rett til slik transport. Ordningen er ment å dekke fritidsreiser. Reiser til og fra arbeid- og utdanningstilbud, lege, sykehus eller annet behandlingstilbud er forutsatt dekket av andre stønadsordninger.

Transportordningen omfatter kun personer med folkeregistrert adresse i Vestfold.

Du finner reglement, søknadsskjema og standardisert legeerklæring lenger ned på denne nettsiden.

Slik søker du

Søknaden og legeerklæring sender du til din hjemkommune for vurdering. Kommunen sender deretter søknaden og vedlegg til fylkeskommunen for endelig avgjørelse. Fylkeskommunen sender ut vedtak til søkeren.

Reisetilskudd

Brukere av TT-ordningen (Transporttjenesten for funksjonshemmede) får tildelt reisetilskudd to ganger pr år. Årlig reisetilskudd i 2024 er kr 4.250, og fylles opp på TT-kortet med kr 2.125 den 1.januar og kr 2.125 den 1 juli.

Reglement og skjemaer

Reglement for transportordningen for funksjonshemmede (TT-kort)

Søknadsskjema for transportordningen for funksjonshemmede (TT-kort)

Legerklæringsskjema - søknad om transportordningen for funksjonshemmede (TT-kort)

Vurderingsskjema - søknad om transportordningen for funksjonshemmede (TT-kort)

 

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om TT-ordningen (Transporttjenesten for funksjonshemmede) kan du kontakte din hjemkommune eller fylkeskommunen.

Vestfold fylkeskommune
Telefon: 33 34 40 02 Telefontid kl. 12:00 - 14:00

Send e-post: tt-ordningen@vestfoldfylke.no  

Rogaland Taxi AS drifter TT-ordningen (Transporttjenesten for funksjonshemmede). Er du godkjent bruker og har spørsmål om restbeløp, mistet TT-kort og lignende ringer du tlf. 51 90 90 01 (døgnåpen linje).

Klagerett

Er du uenig i avgjørelsen har du rett til å klage på vedtaket. Du sender skriftlig klage med begrunnelse til Vestfold fylkeskommune som vil behandle saken din. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket.

 

 

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 15.03.2024 kl.08:58