Bylogistikk for Vestfoldbyene

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å skaffe seg mer kunnskap om temaet bylogistikk. I handlingsprogrammet til Regional transportplan for Vestfold er det vedtatt å lage en oversikt over kunnskapsgrunnlag og aktuelle prinsipper for varelevering i by. Tønsberg er valgt som case for arbeidet.
Varelevering i byens gågate, en typisk situasjon hvor mange brukergrupper ferdes på samme sted. Dette er fra Storgata i Tønsberg. Foto: Lene Stenersen/ Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Håndtering av bylogistikk er en utfordring i de fleste byer, også i Vestfold. Dette gjelder særlig transport av varer, hvor plassmangel og dårlig fremkommelighet er typiske utfordringer. Det er også andre viktige aktører som har de samme utfordringene i byene. Kommunale helsetjenester og mobile tjenesteytere er grupper som er avhengig av parkering og oppstilling.

Dette er Bylogistikk for Vestfoldbyene.pdf
Sluttrapport bylogistikk Vestfold og Tønsberg.pdf
Vedlegg bylogistikk Vestfold og Tønsberg_Prosess og verksteder.pdf
Vedlegg bylogistikk Vestfold og Tønsberg_Situasjonsbeskrivelse Godsstrømmer Vestfold.pdf
Grønn varetransport i Tønsberg_evaluering av pilotproskjekt.pdf


I disse filmen kan du se litt av utfordringene og mulige løsninger innen bylogistikk. Filmene er fra Tønsberg som er case for prosjektet.


Grønn bylogistikk – en pilot gjennomført i Tønsberg i samarbeid mellom Frelsesarmeen og Post Nord. Prosjektet er støttet av Tønsberglivet, Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Publisert: 07.01.2021 Oppdatert: 11.01.2024 kl.15:44