Fv. 310 Falkenstensveien

Fylkeskommunen planlegger sammenhengende gang og sykkelvei (GS) mellom Horten og Nykirke.
Dronebilde over Falkenstensveien fra Vegge gård og mot Skånesvingen.
Foto: Rolf Marthinsen

I dag må gående og syklister krysse fylkesveien ved Vikveien før de kan fortsette fram til GS-veien stopper ved Søndre Vegge. Herfra og frem til Nykirke er det ingen GS. Fylkesveien er blant annet skolevei for ungdomsskoleelever fra Nykirke som går på Orerønningen skole i Horten. Fv. 310 er hovedvei fra Horten og avlastningsvei for riksvei 19 som ligger lenger sør. I gjennomsnitt passerer det  7200  kjøretøy per døgn på denne strekningen og fartsgrensene er 70 og 80 kilometer i timen. Totalt planlegges det for 3,5 kilometer med ny gang –og sykkelevei som vil gi myke trafikanter en tryggere vei å ferdes på.

Skisse_prosjektstrekning_Nykirke-Vikveien.jpg
Kartutsnitt av den aktuelle strekningen på Falkenstensveien.

Del 1

GS-prosjektet er to-delt, hvorav første del er ferdig regulert. Del 1 strekker seg fra Vikveien til Skaaneveien og her vil gang –og sykkelveien bli liggende på sørsiden av veien, på motsatt side av dagens GS.  Når prosjektet er ferdig, vil ikke myke trafikanter måtte krysse veien for å bruke gang og sykkelveien opp til svingen ved Vegge gård.

Reguleringsplan for strekningen Vikveien - Skaaneveien ble vedtatt av kommunestyret i Horten kommune i februar 2023. Byggeplanlegging vil starte opp i løpet av vinteren 2024.

falkensten_del2.jpg
Del to strekker seg fra Skaaneveien til Hellandveien. Foto: Rolf Marthinsen

Del 2

Det ble i september 2023 varslet oppstart på reguleringsplan for strekningen Skaaneveien – Hellanveien. Fylkeskommunen jobber nå for for å få vedtatt reguleringsplanen i løpet av 2024.

 

Fakta

Parsell 1: Skaaneveien - Vikveien

 
Vei: Fv. 310 
Lengde: ca. 2800 m
Fase: Byggeplanleggingsfase
Oppstart: vinter 2023/2024
 
Antatt ferdigstillelse byggeplanlegging: 2025  
Finansiering: Vestfold fylkeskommune og Horten kommune
Prosjekteringsleder: Tone Amundrud, mail: tone.amundrud@vestfoldfylke.no 
 

Parsell 2: Nykirke- Skaaneveien

 
Vei: Fv. 310 
Lengde: ca. 760 m
Fase: Reguleringsplan
Oppstart: 2023
 
Ferdig: høst 2024  
Finansiering: Vestfold fylkeskommune 
Planleggingsleder: Tone Amundrud, mail: tone.amundrud@vestfoldfylke.no 

 

Aktuelle dokumenter

Krav om konskvensutredning

Planintiativ

Referat fra oppstartsmøte