Her bygger vi vei

Fra 1. januar 2024 er Vestfold et fylke og har ansvaret for å utvikle, drifte og vedlikeholde ca, 1200 kilometer fylkesvei.

Hovedprioriteringen for fylkeskommunen er å sikre forutsigbar og trygg fremkommelighet for innbyggere og næringsliv på veiene og som kollektivreisende i den nye regionen.

Les mer om ambisjoner og prioriterte oppfølgingsområder i Budsjett og økonomiplan 2020-2023

 

Bypakker

Bypakke Tønsberg-regionen

Bypakke Tønsberg-regionen

I din kommune

Færder

Fv. 309 Ekeneskrysset

Holmestrand

Fv. 3240 Holmestrand sentrum

Horten

Fv. 310 Falkenstenveien Nykirke-Vikveien

Larvik

Oppdatert: 02.04.2024 kl.09:34