Fv. 3240 Holmestrand sentrum

Ny vei skal bygges i den gamle jernbanetraseen utenom Holmestrand sentrum.
Bildet viser nåværende vei gjennom Holmestrand sentrum.
Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Om prosjektet

Strekningen går fra Skolegaten ved Bilet til Langgaten ved Kirkegaten. Hensikten er å redusere trafikkmengden gjennom sentrum, slik at Holmestrand kommune kan videreutvikle sentrumsområdene.

Veien vil delvis gå i den gamle jernbanetraseen og dels i den eksisterende kommunale veien Jernbanegata. 

Den nye veien er planlagt delvis i den nedlagte jernbanetraséen.
Den nye veien er planlagt delvis i den nedlagte jernbanetraseen


Geotekniske undersøkelser av grunnforholdene viser at området er krevende og mer omfattende enn tidligere antatt. Dette gjør at prosjektet har fått en betydelig kostnadsøkning og er forsinket.

Finansiering er vedtatt med en ramme på 282 millioner kroner. En betydelig del av dette er til stabilisering av grunnen.

Tilbud om byggningsregistrering

Vestfold fylkeskommune har nå inngått kontrakt med HRP AS for bygningsregistreringer av nærliggende bygninger til prosjektet ny fv. 3240 i Holmestrand sentrum. Aktuelle huseiere vil få tilsendt et generelt informasjonsbrev om dette fra fylkeskommunen. De vil deretter bli kontaktet på telefon av Erling Andreas Skott hos HRP AS for å avtale registreringstidspunkt for aktuelle bygg.

Bygningsregistreringene vil gjennomføres i april og mai 2024, før oppstart av anleggsarbeidene. Bygningsregistreringen skal utføres utvendig og delvis innvendig ved hjelp av registrering, fotografering og videopptak for å dokumentere eksisterende bygningstilstand. Dette er et tilbud til aktuelle huseiere, og vil ikke bli gjennomført dersom aktuelle huseiere motsetter seg dette. Kontaktperson for bygningsregistrering i fylkeskommunen er Lars Willy Moland, tlf. 95 70 09 87.

 

Holmestrand_sentrum002_lav.jpg

Fakta

Vei:               Fv. 3240

Lengde:        735 meter

Byggestart:  2024

Fase:             Gjennomføring

Ferdig:          2026

Kostnad:       282 mill. kroner 

Kontaktpersoner: 

Grethe Bodholt. prosjektleder: Send e-post

Bodil Odberg, prosjekteringsleder: Send e-post

Sveinung Lande, byggeleder: Send e-post

Flere saker om Fv. 3240 Holmestrand