Hva koster det?

Her finner du oversikt over priser for tannbehandling ved Vestfold fylkeskommunes offentlige tannklinikker.

Noen har rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Hvem det gjelder kan du lese om her.

Prisliste 2024

 
Type behandling Timespris Stykkpris
Undersøkelse tannlege    890
Undersøkelse tannpleier    890
Undersøkelse med 2 røntgenbilder   1180
Røngten pr. bilde   145
Liten fylling   1000
Middels fylling   1555
Stor fylling   1860
Bedøvelse   210
Fjerning av tann, enkel   1085
Forebyggende behandling tannlege 2490  
Forebyggende behandling tannpleier 1550  
Helkrone*   5300
Helprotese, en kjeve*   9350
Timepris tannlege 2490  
Timepris tannpleier 1550  

 

  • Timespris: Ved behandling som varer inntil ti minutter, kan det tas betaling for ti minutter. Behandlinger som varer lenger enn ti minutter kan det tas betaling per påbegynte fem minutter.
  • Merknad/*: I takstene inngår det nødvendig midlertidig beskyttelse av preparering. Eventuelle ekstra konsultasjoner og røntgen før behandling og utgifter til porto/frakt, gull, tenner og tanntekniker kommer i tillegg.
  • Stykkpris eller timepris: Stykkpris benyttes i de fleste tilfeller der dette er angitt, men timepris kan benyttes dersom behandlingen i vesentlig grad avviker fra normal tidsbruk, materialbruk og kompleksitet.
  • Betaling: Prisene forutsetter kontant betaling. Kvittering skal være spesifisert. Før behandling påbegynnes skal tannlegen gi et overslag over kostnadene. Er kostnadene over 5000 kroner skal overslaget utformes skriftlig.
  • Annet: Betalende pasienter som uteblir eller melder avbud senere enn 24 timer før avtalt time, må betale 890 kroner for uteblitt time.


Dekning av reise?

Noen kan ha rett på å få dekket reisen til tannlegetimen. Her finner du informasjon om dekning av reiseutgifter.


Dårlig råd?

Har du dårlig råd, er det mulig å søke økonomisk støtte fra NAV.

Informasjon om økonomisk sosialhjelp finner du på nav.no.

Retningslinjer for økonomisk støtte til tannbehandling (.pdf)  


Takster

Helsedirektoratets takster for tannbehandling 2024

Takster 2024 med veiledningshefte med trygdetakster

Publisert: 09.10.2019 Oppdatert: 10.10.2019 kl.12:09