no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skoleskyss

Det går både rutebusser og skolebusser til og fra skolen. Det er et godt utbygget nettverk som sikrer at du kommer raskt og trygt fram.
Illustrasjon: Kjersti Holm

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss til elever i grunnskolen og den videregående skolen i Vestfold. Mer informasjon finner du her:

Skoleskyss i Vestfold (VKT)

Fylkeskommunen skal sørge for en rasjonell organisering og gjennomføring av skoleskyssen, både av hensyn til økonomi og miljø.


Hva er skoleskyss?

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og slutttid.

Skoleskyssen blir i hovedsak organisert med det ordinære kollektivtilbudet.

I tillegg blir skoleskyssen organisert med minibuss, taxi eller privat der det mangler kollektivtilbud, eller hvis eleven har dokumenterte medisinske behov for slik skyss.


Hvordan søke?

Videregående

Elever på videregående skole i Vestfold med behov for busskort, søker om skoleskyss selv via MinSkyss

Klikk her for elektronisk søknad om skoleskyss i Vestfold for videregående skole

For elever på videregående med behov for minibuss/taxi, kjøregodtgjørelse eller tog; ta kontakt med skolen din slik at de søker for deg.

Er du folkeregistrert i et annet fylke enn Vestfold? Ta kontakt med ditt hjemfylke.

 

Grunnskole

For elever på grunnskolen er det alltid skolen som søker om skyss. Har eleven behov for skyss, ta kontakt med skolen eleven går på

 

Har du spørsmål om skoleskyss kan du finne mer informasjon på https://www.vkt.no/minskyss/, sende en epost til skoleskyss@vestfoldfylke.no eller kontakte administrasjonen på skolen.

Regelverk og nettsider

Du finner gjeldene regelverk og informasjon på vkt.no

Har jeg rett til fri skyss med buss?

Elever som har mer enn 6 km mellom hjem og skole, har skyssrett - rett til gratis skoleskyss eller skyssgodtgjørelse.  Avstanden måles langs korteste gangbare/farbare vei mellom hjem og skole. Det er ikke veien man kjører med buss/bil som måles.
(Avstand målt f.eks. på Gulesider og Google maps stemmer nødvendigvis ikke. Legg inn søknad for å få svar)

Hvor kan jeg søke om fri skyss med buss?

For å søke om fri skyss med buss for deg som har folkeregistrert adresse i “gamle Vestfold”, går du inn på nettsiden - https://www.vkt.no/minskyss/ - Her finner du informasjon og digitalt søknadskjema «MinSkyss»
(Folkeregistrert i “gamle Telemark”? Finn mer informasjon og søk her - For videregående elever (farte.no))

Hvordan vet jeg om jeg har rett til fri skyss eller ikke?

Legg inn en søknad, så vil du få svar via «MinSkyss» på om du får godkjent søknad eller avslag.

Hvor får jeg tak i skolekortet?

  • Dersom du aldri har hatt fri skyss med buss før, vil du få utlevert skolekort på skolen dersom din søknad er godkjent.
  • Har du hatt fri skyss på vgs i Vestfold, eller i grunnskolen tidligere, er det dette skolekortet som blir oppdatert ved godkjent søknad.
  • Har du hatt fri skyss på vgs i Vestfold, eller i grunnskolen tidligere, men har mistet skolekortet, kontakter du din videregående skole som vil bestille nytt skolekort til deg.
  • skolekortene er kun gyldig på skoledager og kun på reiser til og fra skolen i forbindelse med skolens start -og slutt tidspunkter.
    For deg som har behov for overgang så er dette inkludert, men de skal gjennomføres uten lengre stopp underveis.

    Kortet fungerer altså ikke for fritidsaktiviteter i hverdagen, og heller ikke i helger eller ferier.

Jeg har andre spørsmål.

Se om du finner svar på dine spørsmål her - https://www.vkt.no/minskyss/ - eller send en e-post til SkoleskyssV@vtfk.no

Mangler du buss på deler av strekningen mellom hjem og skole? Kontakt oss så snarlig som mulig på e-post skoleskyssV@vtfk.no

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.12:56