no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Universell utforming

Vi er opptatt av å gjøre innholdet vårt tilgjengelig for så mange som mulig. Viktige hensyn er økt lesbarhet, god kontrast og konsekvent utforming.

Hva og hvorfor?

Hva er universell utforming og hvorfor er det viktig?

Universell utforming skal sikre at alle, uavhengig av funksjonsevne, kan delta aktivt i samfunnet. Vi kan alle oppleve funksjonsnedsettelser i løpet av livet, selv om de for noen er forbigående, som for eksempel om vi brekker armen eller får nedsatt hørsel i en periode. 

Evnen til å klare seg selv og delta aktivt i samfunnet er en viktig del av menneskeverdet og en grunnleggende menneskerettighet. Universell utforming er én måte å fremme inkludering og likestilling på. Vestfold fylkeskommune har en forpliktelse til å fremme og bidra til dette, slik at løsningene våre inkluderer alle.

I likestillings- og diskrimineringsloven defineres universell utforming slik:

«Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.»

- Lov om likestilling og forbud mot diskriminering § 17

UU-tilsynet forklarer universell utforming på en enkel måte

Hvis du vil få en bedre forståelse av hva universell utforming er og hvorfor det er viktig, kan du se den korte videoen:

Les mer om universell utforming på nettsidene til uutilsynet.

Se også:

Hvordan skal vi sørge for universell utforming?

Vestfold fylkeskommunes visuelle kommunikasjon skal være inkluderende og sørge for at vi når ut til alle. Dette innebærer at alt materiell som vi lager skal ivareta uu-kravene til typografi og punktstørrelser, fargebruk og kontraster, samt teksting og hastighet på voice og bilder ved utvikling av film og animasjoner – slik at alle kan lese eller høre dem.

Vår visuelle identitet og malverk er utviklet og gjennomgått for at vi skal imøtekomme kravene til universell utforming, henhold til norsk lov og forskrift, EUs web-direktiv og WCAG 2.1-standarden (Web Content Accessibility Guidelines). 

Viktige hensyn er god lesbarhet, konsekvent utforming og god kontrast.

Mer informasjon om WCAG 2.1-standarden finner du på UU-tilsynets nettsider.

God lesbarhet

01-Telemark-UU-1.svg

 • Jevne bokstavtykkelser
 • Godt separerte tegn som lett skilles fra hverandre
 • Stor nok punktstørrelse
 • God linjeavstand
 • Gjentakende struktur
 • PDF-er skal tilgjengeliggjøres med riktig språk, leserekkefølge og alternativ tekst på bilder.

Profilfonten Nunito og bruken av den i malene samsvarer med disse kravene.

Konsekvent utforming

03-Telemark-UU.svg

 • Konsekvent utforming skaper forutsigbarhet for brukeren.
 • Minst mulig variasjon på typografiske stiler og virkemidler.
 • Benytt lik struktur hver gang innhold av samme type gjentas.
 • Logisk inndeling av tekst øker tilgjengeligheten.

Profilen hensyntar konsekvent oppbygging gjennom maler og tekstlige nivåer i malene.

God kontrast

02-Telemark-UU-1.svg

 • God kontrast sikrer god lesbarhet, både på skjerm og trykk. 
 • All fargebruk i profilen er innenfor kontrastkravene til WCAG 2.1-standarden. Derfor har profilens fargepalett en oversikt over kontrastmåling av alle fargene, se illustrasjon nedenfor.
 • Forskjellen mellom lyse og mørke fargetoner kan overdrives for å øke kontrasten.

Profilens fargepalett og bruk av tekstfarger i malene er avsjekket mot dette.

EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner har vært førende for vår profil. Alle fargene i fargepaletten har tatt hensyn til denne standarden for å sikre god kontrast mellom tekst og bakgrunnsfarge uavhengig av medie.

I figuren under ser vi at alle farger fra fargepaletten kan brukes som bakgrunn på valører opp til 40 % av hovedfargene. Vi bruker som hovedregel svart tekst oppå fargebakgrunner. Teksten kan også ha navigasjonsfarge, men da må teksten være 18 pt eller mer.

04-Telemark-UU.svg

Godkjente kontrastkrav

 • Nivå AAA = består alle kontrastkrav* uansett skriftstørrelse og vekting.
 • Nivå AA = består kontrastkravet for stor tekst; 14 pt bold eller 18 pt normal og større.
 • Nivå AA+ = består minimum kontrastkravet anbefalt for standardtekst.

* Kontrastkravene er definert av WCAG 2.1-standarden (Web Content Accessibility Guidelines), som er anbefalinger for universell utforming vedtatt av W3C (World Wide Web Consortium). 

Om malene våre

Malene våre tar hensyn til universell utforming gjennom bruk av høy kontrast og et godt hierarki på overskrifter og brødtekst. Designet er rent og uten forstyrrende elementer.

Malene har:

 • Rene og tydelige skrifttyper – som hovedregel sort på hvit bakgrunn.
 • Office-malene bruker Calibri. InDesign-malene bruker Nunito/Nunito Sans.
 • Definerte bakgrunnsfarger er lyse og sørger for at tekst er godt synlig.
 • Store hovedtitler – og god struktur for undertitler.
 • Brødteksten* har en god størrelse tilpasset formålet, med lesevennlig avstand mellom linjene.

Bruk av riktig mal sørger for et godt utgangspunkt. Husk at du fortsatt er ansvarlig for at det endelige dokumentet blir universelt utformet. Hvis du er usikker på om noe av materiellet du har laget ivaretar kravene til universell utforming, kan du finne mer informasjon på UU-tilsynets nettsider:

* Det er ingen absolutt anbefalt størrelse på brødtekst i layout og trykksaker. Blindeforbundet anbefaler generelt en brødtekst på 11–12 punkt. Opplevelse av størrelse på brødtekst varierer ut i fra skrifttypens utførelse. Vår profilfont er en jevn og tydelig skrifttype som har god bredde i tegnene. Standard størrelse for brødtekst i våre maler er 12 pt.

Tips til deg som bruker Word og PowerPoint

Om tekst og språk
 • Bruk alltid fonten som er forhåndsdefinert i malene: Calibri brukes både i overskrifter og løpende tekst.
 • Ikke knip eller spre bokstavene, hold deg i normal modus.
 • Bruk fast venstremarg, la høyremargen være fleksibel slik som det er lagt opp i malene. Vesntrestilt tekst er lettere å lese, unngå midtstilt tekst.
 • Unngå blokkbokstaver. Selv om STORE bokstaver er lettere å se isolert sett, blir lesbarheten nedsatt hvis dette brukes i større tekstmengder.
  Ikke knip bokstavene (kerningen) i teksten for å få bedre plass, hold normal avstand mellom bokstavene.
 • Unngå mye bruk av kursiv. Kursiv kan fungere på noen få ord, men er vanskelig å lese for større tekstmengder.
 • Unngå understreking av tekst, det kan gi inntrykk av at det er satt inn en kobling/lenke.
 • Unngå å legge tekst direkte på bilder. All bildetekst er satt utenfor bilderammene i våre maler.
 • Rett bruk av stiler, overskrifter, gode kontraster, tabellstruktur er noe av det du må huske på når du skriver dokumenter som kan lastes ned eller leses på nettet.
 • Skriv kortere. Overfylte maler virker mot sin hensikt. Legg heller til ekstra sider.
 • Bruk et klart språk. Les mer om klarspråk og skriveråd her.
Ekstra tilpasninger for universell utforming

Tips til deg som er designer

Om tekst og språk
 • Bruk alltid fontene som er forhåndsdefinert i malene. De er rene og har lik tykkelse i streken (ukomplisert), tydelig og gode å lese. Tallene forveksles ikke med bokstaver og hopper ikke på linjen.
 • Unngå blokkbokstaver. Selv om STORE bokstaver er lettere å se isolert sett, blir lesbarheten nedsatt hvis dette brukes i større tekstmengder.
  Ikke knip bokstavene (kerningen) i teksten for å få bedre plass, hold normal avstand mellom bokstavene.
 • Unngå myebruk av kursiv. Kursiv kan fungere på noen få ord, men er vanskelig å lese for større tekstmengder.
 • Unngå understreking av tekst, det kan gi inntrykk av at det er satt inn en kobling/lenke.
 • Ikke spre teksten på linjen slik at bokstavene står for langt fra hverandre.
 • Bruk fast venstremarg, la høyremargen være fleksibel.
  Bruk kolonner slik at tekstlinjer ikke blir for lange (maks 80-90 tegn).
 • «Større tekst er bedre, men ikke alltid best»: Stor tekst gjør budskap synlig, men stor tekst blir vanskelig å lese når teksten er lang.
 • All bildetekst er satt utenfor bilderammene i våre maler. Skal tekst være oppå bilder må bakgrunnen være rolig og egnet til å sikre god kontrast og lesbarhet.
 • Materialvalg påvirker lesbarheten på trykksaker – blanke overflater gjør tekst vanskelig å lese.
 • Rett bruk av stiler, overskrifter, gode kontraster, tabellstruktur er noe av det du må huske på når du skriver dokumenter som kan lastes ned eller leses på nettet.
Ekstra tilpasninger for universell utforming
 • Bilder og illustrasjoner i digitale dokumenter skal ha en alternativ tekst som beskriver innholdet. Dette gjør at brukere som ikke kan se bildet fortsatt kan få med seg hva det dreier seg om.
 • Kontroller at leserekkefølgen i en PDF blir riktig, slik at for eksempel en bildetekst ikke leses før en overskrift. Leserekkefølge sjekker du for eksempel i Adobe Acrobat.
 • I InDesign er det rekkefølgen på elementene i layers som styrer leserekkefølgen. Et godt tips er å jobbe riktig allerede der, da blir Acrobat brukt til kun å kontrollere leserekkefølgen. Det er flere ting å tenke på når universelt utformede PDF’er skal lages fra InDesign: Her er noen tips.
Tips til deg som skal lage grafer og diagram (innhold kommer)

Kommer

 

Publisert: 30.05.2023 Oppdatert: 24.05.2024 kl.10:20