no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Konseptet «Dualitet»

Dualitet representerer en kontrast mellom to aspekter: to sider av samme sak, eller ytterpunkter som gjør helheten komplett. Det kan altså være ganske forskjellige kvaliteter, men som sammen får en ny verdi. Det er også et ord som kan være til inspirasjon med hensyn til intern kultur og kommunikasjon.

I dette enkle ordet bor det også assosiasjoner som gir mange visuelle muligheter for å vise frem fylkeskommunen og alt den har å by på.

Postit-lapper i ulike farger med tekstene gammel og ung, liten og stor, stille og travelt, vann og land, sommer og vinter, bygd og by

Utgangspunktet

Fylkesvåpenet i form og motiv er utgangspunktet og kjernen i identiteten, og er det visuelle kjennetegent på Vestfold fylkeskommune. Les mer om fylkesvåpenet her

Fylkesvåpenet består forenklet forklart av en kongekrone på en rød skjoldform. Skjoldformen er bygget opp av en sirkel og et kvadrat, to grunnleggende former som står i kontrast til hverandre. Disse bygger vi konseptet dualitet ut ifra.

Dualitet overført til formspråk

Stram og rund typografi:

Konsept_typografi.png

Stramme og runde former:

Konsept_former.png

Kvadrat og sirkel er geometriske grunnformer med stor kontrast i form av mykt og hardt. De representerer hvert sitt ytterpunkt, og sammen synliggjør de konseptet dualitet. Illustrasjonen under viser hvordan disse formene sammen danner fylkesvåpenets skjoldform.

Konsept_Vestfold.png

Vi har følgende bærende former i vår visuelle profil: Halvparten av fylkesvåpenets form, sirkel og kvadrat. Disse formene opererer som moduler og kan settes sammen i ulike kombinasjoner og størrelser i et enkelt grid av kvadratiske ruter. Slik blir de fire grunnformene et utgangspunkt for ulike mønster og nye formelementer.

Vestfold-konseptet-01.svg

Vestfold-konseptet-02.svg

Vestfold-konseptet-03.svg

Les mer om bruk av grafiske elementer her.

Publisert: 15.08.2023 Oppdatert: 12.02.2024 kl.09:19