no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Hovedlogo

Logoen er fylkeskommunens visuelle signatur og identitetsbærer. Den skal kommunisere hvem vi er, og publikum skal kjenne oss igjen når logoen brukes. All informasjon og profilering fra fylkeskommunen sentralt skal bruke hovedlogo.

1-Vestfold-logo-hoved.svg

Logoen består av fylkesvåpen og navn. Den viktigste oppgaven logoen har er å gi oss en tydelig identitet slik at publikum oppfatter hvem som er avsender av budskapet. Logoen skal også bidra til at vi skiller oss ut fra andre aktører i samfunnet og skaper det etterlatte inntrykket vi ønsker folk skal ha av oss. Den visuelle profilen skal treffe bredt, både innbyggere og interessenter.

For hvem og hvordan?

 • Administrasjonen, inkludert fylkesbiblioteket, Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Opplæringstjenesten skal bruke hovedlogo.
 • Logoen skal som hovedregel brukes med våpenskjold i farger og navnetrekket i svart. På svart eller mørk bakgrunn skal teksten være i hvitt for god lesbarhet. 
 • Det er ikke lov å lage egne logoer for sektorer, seksjoner, prosjekter, satsiner og lignende. Plassér aldri sektor- eller seksjonsnavn, prosjektnavn, slagord eller annen tekst inn som en del av selve logoen eller sammen med fylkesvåpenet. Logoorginaler skal ikke endres.
 • For sikre at fylkeskommunen er en tydelig avsender, skal hovedlogoen på all informasjon og profilering brukes sammen med fargepalett, fonter og visuelt oppsett fra designmanualen. Foto er et viktig virkemiddel for å forsterke budskapet. Se vår visuelle verktøykasse.

Hovedlogo i tre varianter

Vi har tre ulike oppsett av vår hovedlogo; sidestilt, midtstilt og navnelinje. Sidestilt og midstilt er hovedvarianter som kan brukes uten prioritet. Navnelinje brukes kun etter avtale med seksjonsleder for kommunikasjon.

Sidestilt logo

Sidestilt logo har et horisontalt oppsett med våpenskjoldet til venstre for navnet. Dette er den mest brukervennlige logovarianten. Den krever mindre plass enn den midtstilte, er lettere å plassere og gir mer rom for annen informasjon.

Vestfold fylkeskommune hovedlogo sidestilt

Sidestilt logo egner seg godt på for eksempel nettsider, brevark, rapporter, plakater og PowerPoint-presentasjoner. Bruk sidestilt logo på flater med begrenset høyde og i oppsett som er tydelig venstrejustert.

Vestfold-hovedlogo-eksempel-plakat.png

Vestfold-hovedlogo-eksempel-program.png

Midtstilt logo

Midtstilt logo kan oppleves mer elegant. Den passer bedre til smale flater og der du ønsker et mer høytidelig preg.

3-Telemark-logo-midtstilt.svg

Eksempler på oppsett der midtstilt hovedlogo egner seg godt er skilt, diplomer, rollups og beachflagg. Bruk midtstilt logo hvis resten av komposisjonen i designet er sentrert og symmetrisk, eller på flater som er så smale at en sidestilt logo blir for liten.

6-Vestfold-logo-eksempel-midt.png

Midtstilt logo kan stå i hvit sirkel på enkelte flater, for eksempel på busser. Nedlastbar logovariant sikrer fast størrelse og plassering av logoen i sirkelen. Sidestilte logoer skal aldri plasseres i sirkel. Grepet gjelder kun for midtstilt hovedlogo til spesielle behov, og bruk må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.

Navnelinje (spesialtilpasset)

Dette er en spesialtilpasset variant som brukes på flater som er svært lange eller små. Det kan være tilfeller der det er nødvendig med et generisk typografisk oppsett for synlighet.

Vestfold logo navnelinje

Eksempler på bruk er lange fasader på bygg der navnet skal stå på én linje. Andre eksempler er penner og nøkkelbånd. Dette er ikke en logo-original som skal brukes på andre flater og bruk av denne originalen må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.

Eksempel navnelinje

Fargegjengivelser

Logoen brukes først og fremst i farge på hvit eller lys bakgrunn. Skal den være på en svart eller mørk bakgrunn skal fylkesvåpenet fortsatt stå i farger, men navnet må være hvitt. Sørg for god kontrast og lesbarhet, unngå å plassere logoer på en urolig bakgrunn.

8-Vestfold-logo-pos.svg

Når bakgrunner er lyse, velges logo med svart tekst.

9-Vestfold-logo-neg.svg

Når bakgrunner er mørke, velges logo med hvit tekst.

I noen tilfeller er det ikke ønskelig å bruke farger. Eksempler på slik bruk er stempler, skilt i metaller og der vår logo står sammen med andre logoer i ensfarget svart eller hvitt. Andre forhold kan være av hensyn til kostnader, leveransetider, arkitektur og omgivelser. Logoen kan da unntaksvis brukes i ensfarget svart eller hvit.

10-Vestfold-logo-svart.svg

Ensfarget, svart logo. Bruk av denne originalen må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.

11-Vestfold-logo-hvit.svg

Ensfarget hvit logo. Bruk av denne originalen må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.

Frisone

Logoen fortjener luft rundt seg og bør ikke forstyrres av andre elementer. Derfor defineres en grense som kalles «frisone». Innenfor denne grensen skal ingen elementer komme. Frisone er et utgangspunkt for å oppnå nok luft rundt logoen, men det kan med fordel være mer luft enn det frisonen angir.

12-Vestfold-logo-frisone1.svg

Anbefalt frisone i kommunikasjon

Anbefalt frisone i all kommunikasjon er 1/2 bredde av fylkesvåpenet.

13-Vestfold-logo-frisone2.svg

Anbefalt frisone i spesialtilfeller

Når flater er begrenset og ting må stå tett, tillates et minstekrav på luft rundt logo. Dette kan for eksempel være på skilt der logoen må fylle flaten for synlighet. Minimum frisone er 1/3 bredde av fylkesvåpenet.

Størrelser

Logoens størrelse må tilpasses til ulike formater, men vi har noen faste holdepunkter.

På trykk

 • Standard høyde på sidestilt logo i A4 dokumenter: 12,5 mm
 • Minimum høyde på sidestilt logo i trykte flater: 8 mm

14-Vestfold-logo-sidestilt-str-trykk.svg

 • Standard høyde på midtstilt logo i A4 dokumenter: 27 mm
 • Minimum høyde på midtstilt logo i trykte flater: 15 mm

15-Vestfold-logo-midtstilt-str-trykk.svg

På skjerm

Logoen skal være responsiv og har derfor ingen standard størrelse på skjerm. Regler for frisone gjelder.

 • Minimum høyde på sidestilt logo i digitale flater: 75 px
 • Minimum høyde på midtstilt logo i digitale flater: 135 px

16-Vestfold-logo-str-web.svg download

Engelsk versjon

Den engelske logoen følger de samme retningslinjene som den norske, både med hensyn til bruk, fargegjengivelse og frisone. Den finnes i sidestilt og midstilt variant.

17-Vestfold-logo-ENG-sidestilt-pos.svg

18-Vestfold-logo-ENG-midtstilt-pos.svg

19-Vestfold-logo-ENG-sidestilt-neg.svg

20-Vestfold-logo-ENG-midtstilt-neg.svg

Last ned logoer

Last ned logofiler for hovedlogo
 • Bildefilen .png og den vektoriserte filen .svg er filformater til bruk på digitale flater. Også i Word bruker du .svg-format, men husk at vi har maler som er ferdig satt opp med logoer
 • .zip-filer er logopakker for profesjonelle brukere, der de finner logoene i alle fargeversjoner. Logoene er gruppert i mapper for RGB-, CMYK-, SVART-, HVIT- og PANTONE-farge.

Midtstilt logo Vestfold fylkeskommune

Sidestilt logo Vestfold fylkeskommune

Engelsk logo Vestfold fylkeskommune (english version)

Navnelinje Vestfold fylkeskommune

Full logopakke Vestfold fylkeskommune (NB! stor fil)

Spesialtilpassede logovarianter

Publisert: 22.05.2023 Oppdatert: 25.04.2024 kl.09:38