no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Fylkesvåpen

Fylkesvåpenet er det visuelle kjennetegnet på Vestfold fylkeskommune. Tegningen er laget etter beskrivelsen «På rød bunn en gull kongekrone». Fargene i fylkesvåpenet er rødt og gull og utformes dermed med gjenbruk av det historiske fylkesvåpenet som fylket hadde fra 1970 til 2020.

Heraldisk blasonering

Heraldisk blasonering:

«På rød bunn en gull kongekrone». 

01-Vestfold-fylkesvapen.svg

Den heraldiske beskrivelsen for Vestfold fylkeskommunes våpenmotiv ble først godkjent ved kongelig resolusjon 30.01.1970. Blasoneringen ble vedtatt videreført og våpenmotivet tegnet på ny med rundbunnet skjoldform, etter politisk vedtak i 2023.

Historien bak symbolikken

«Motivet skal vise at Vestfold har en særlig tilknytning til kongeættens historie. På 800-tallet var Vestfold et eget kongerike, styrt av Ynglingeætten. Med Harald Hårfagre fikk ætten herredømme over hele Norge. Alle norske konger senere i middelalderen hevdet å stamme fra ham. Kronen var den formen som var vanlig i middelalderen, ganske enkelt en ring med bladtakker på. Slike "åpne" kroner finne i flere norske slektsvåpen fra 1200- og 1300-årene. Norske kongesegl fra denne tiden har kroner både med liljetakker og med kløverbladtakker. Kronen er strukket i høyden for passe til skjoldformen»

- Norske kommunevåpen, Oslo 1987

Les mer om historien bak Vestfold fylkeskommunes fylkesvåpen

Gjengivelse av fylkesvåpen

Fylkesvåpenet brukes først og fremst i farge på hvit eller lys bakgrunn. Bruk av andre originaler må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.

02-Vestfold-fylkesvapen-pos.svg

Fylkesvåpen i farger på lys bakgrunn.

03-Vestfold-fylkesvapen-neg.svg

Fylkesvåpen i farger på mørk bakgrunn.

I noen tilfeller er det ikke ønskelig å bruke farger. Eksempler på slik bruk er stempler, skilt i metaller og der vår logo står sammen med andre logoer i ensfarget svart eller hvitt. Andre forhold kan være av hensyn til kostnader, leveransetider, arkitektur og omgivelser. Fylkesvåpenet kan da unntaksvis brukes i ensfarget svart eller hvit.

04-Vestfold-fylkesvapen-svart.svg

Fylkesvåpen som ensfarget, svart versjon. Bruk av denne originalen må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.

05-Vestfold-fylkesvapen-hvit.svg

Fylkesvåpen som ensfarget, hvit versjon. Bruk av denne originalen må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.

Våpenet kan i spesielle tilfeller gjengis i gullmateriale slik den er beskrevet i heraldisk blasonering. Gullfargen skal være i virkelig materiale, og aldri simuleres/etterlignes på vanlig trykte flater.

Bruksregler

Proporsjonene i fylkesvåpenet skal aldri endres på.

På de fleste flater bruker vi som hovedregel logo med fast sammensetning av fylkesvåpen og navntrekk for å være en tydelig avsender. På enkelte flater er det likevel mer hensiktsmessig å la fylkesvåpenet stå alene. 

Frisone

Fylkesvåpenet og logoer fortjener luft rundt seg og bør ikke forstyrres av andre elementer. Derfor defineres en grense som kalles «frisone». Innenfor denne grensen skal ingen elementer komme. Frisone er et utgangspunkt for å oppnå nok luft rundt fylkesvåpenet/logoen, men det kan med fordel være mer luft enn det frisonen angir.

06-Vestfold-fylkesvapen-frisone1.svg

Anbefalt frisone i kommunikasjon

Anbefalt frisone i all kommunikasjon er 1/2 bredde av fylkesvåpenet.

07-Vestfold-fylkesvapen-frisone2.svg

Anbefalt frisone i spesialtilfeller

Når flater er begrenset og ting må stå tett, tillates et minstekrav på luft rundt fylkesvåpenet. Dette kan for eksempel være på skilt der fylkesvåpen/logo må fylle flaten for synlighet. Minimum frisone er 1/3 bredde av fylkesvåpenet.

Størrelser

Fylkesvåpen tilpasses naturligvis i størrelse til ulike formater, men det er definert en fast høyde for logoer i A4-dokumenter, samt absolutt minimum høyde for fylkesvåpen og logoer. På skjerm er fylkesvåpenet responsivt og har ingen standard størrelse, men det skal aldri bli mindre enn 75 pixler høyt.

08-Vestfold-fylkesvapen-str_2.svg

  • Standard høyde på fylkesvåpen/sidestilt logo i A4 dokumenter: 12,5 mm
  • Minimum høyde på fylkesvåpen/sidestilt logo i trykte flater: 8 mm
  • Minimum høyde på fylkesvåpen/sidestilt logo i digitale flater: 75 pixler

For midtstilt hovedlogo gjelder egne størrelser.

Fylkesvåpen som dekor

Fylkesvåpenet kan brukes som dekorelement på digitale flater eller på fysisk materiale. Det gjengis både som fylt flate, eller som en «luftig» variant med omriss. Fylkesvåpenet med omriss egner seg spesielt godt på digitale flater, for eksempel over flotte bilder som representerer fylket på en god måte. Den brukes også med fordel i folie på glass eller ved bruk av pregeverktøy på ulike materialer.

11-Vestfold-fylkesvapen-skilt.jpg

12-Vestfold-fylkesvapen-papir.jpg

09-Vestfold-film-animasjon.jpg

10-Vestfold-fylkesvapen-vindu.jpg

Fylkesflagg

Fylkesflagget består av fylkesvåpenet på rød bakgrunn. Flagget fremhever motivet og gir et sterkt og tydelig uttrykk det det flagges.

Vestfold_flagg.jpg

Fylkesvåpenet brukes som rettesnor for korrekt størrelse og plassering i formatet. Det skal alltid være sentrert. Høyden på fylkesvåpenet skal ha en marg i topp og bunn tilsvarende 1/3 av bredden på fylkesvåpenet.

Last ned fylkesvåpen

Fylkesvåpen-originaler til ulik bruk

Bruk .png eller .svg på digitale flater. I zip-mappen finner grafikere alle fargevarianter. Vær obs på at fylkesvåpenet sjeldent skal stå alene, vi bruker som hovedregel logo, dvs. faste sammenstillinger av fylkesvåpen + navntrekk.

Bruk av originaler i mapper merket bruk med restriksjoner må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.

Les mer her hvis du har behov for fylkesvåpen til profilbilder i sosiale medier

Fylkesvåpen Vestfold fylkeskommune

 

Publisert: 18.04.2023 Oppdatert: 09.02.2024 kl.11:19