no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Annonser

Her er kunngjøringsannonser med logo for skoler og tannklinikker. Stillingsannonser skal bruke hovedlogo.

I små formater er det viktig å være bevisst på å korte ned på tekstmengder slik at budskapet blir tilgjengelig. Som bakgrunn kan i prinsippet alle farger fra paletten velges. Merk at stillingsannonser skal ha hovedlogo.

Bilde kommer

Typografi i små annonnser

  • Tittel: Nunito Bold 18 pt (som utgangspunkt, dette må tilpasses i hvert tilfelle)
  • Ingress: Nunito Sans Medium 10,5 pt over 13 pt linjeavstand
  • Mellomtittel: Nunito Sans Bold 8,5 pt over 11 pt linjeavstand
  • Brødtekst: Nunito Sans Regular 8,5 pt over 11 pt linjeavstand
  • Avsluttende tekstinfo: Nunito Sans SemiBold 8,5 pt over 11 pt linjeavstand

Annonse – Modul 22b

Her vises variasjoner på modul 22b. I malene har størrelsen på tittelen et gitt utgangspunkt. Skal det skrives en lenger tittel enn du får plass til, må størrelsen justeres. Det er også viktig at luft mellom seksjonene bevares, la det være litt avstand. Luft betyr bedre lesbarhet – tettpakket annonse med mye tekst er ikke noen fordel. Bruk av punktliste vil kunne korte ned tekstmengden. 

Bilde kommer

Annonse – Modul 12

Her vises variasjoner på modul 12.

Bilder kommer

Annonse – Modul 12b

Dette er det minste formatet og skal ikke brukes til mye innhold. Annonsen vil fungere som en kort notis, referere til en større annonse lengre inne i avisen, være en liten påminner om en viktig dato, søknadsfrist eller lignende.

Bilde kommer

Last ned maler

Designmaler for grafikere

Filene krever Adobe InDesign, og kjennskap til programmet. Gjør deg kjent med retningslinjer for bruk av Telemark fylkeskommunes visuelle profil før du begynner arbeidet. Du må installere fontene Nunito og Nunito Sans før du åpner filene.

 

Publisert: 10.05.2023 Oppdatert: 20.12.2023 kl.21:27