no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Beachflagg

Vi har flere designløsninger på beachflagg – med og uten grafisk mønster. Alle fargene i fargepaletten kan brukes.

Flagg med bakgrunnsfarge

mockup

Flagg med bruk av grafisk mønster

Eksemplene viser oppsett med grafiske elementer i to ulike gridoppsett og med bruk av farger ton-i-ton. 

Bilder kommer

Originaler

Skissene over viser hvordan flaggene skal se ut ferdig produsert. Logoen til skoler eller tannklinikker er venstrestilt, men plasseringen skal oppleves som naturlig sentrert i formatet. Virksomhetslogoer har ulik lengde og det vil være nødvendig å gjøre små, individuelle justeringer for at de skal stå godt i designet.  

Husk å ta høyde for sømmer og at noe av flaten brukes til lommen som stangen tres inn i. Skal det produseres beachflagg i andre formater enn det som ligger som originaler i designmanualen, er det viktig at du tar utgangspunkt i riktig «riss» fra produsent.

Last ned mal

Designmal for grafikere

PDF-filen viser de ulike mulighetene for oppsett. Malfilen ligger i .zip-filen. Malen krever Adobe InDesign, og kjennskap til programmet. Gjør deg kjent med retningslinjer for bruk av Telemark fylkeskommunes visuelle profil før du begynner arbeidet. Du må installere fontene Nunito og Nunito Sans før du åpner filen.

 

Publisert: 15.05.2023 Oppdatert: 20.12.2023 kl.21:44