no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Rollups

Skoler og tannklinikker har rollups med egen logo. Velg mellom å bruke store bilder eller oppsett med mer innhold. Husk at det skal være minimalt med tekst på rollups. En rollups synliggjør identiteten og forteller et overordnet budskap, men forteller ikke alt. Oppmuntre til å besøke nettside, og ha brosjyremateriell tilgjengelig.

Innhold kommer

Last ned mal

Designmal for grafikere

Filene krever Adobe InDesign, og kjennskap til programmet. Gjør deg kjent med retningslinjer for bruk av Telemark fylkeskommunes visuelle profil før du begynner arbeidet. Du må installere fontene Nunito og Nunito Sans før du åpner filene.

 

Publisert: 10.05.2023 Oppdatert: 20.12.2023 kl.22:08