Søk om tilskudd til et idrettsarrangement

Bilde av skirenn
Det kan søkes om tilskudd til nasjonale og internasjonale arrangementer og mesterskap. Dette gjelder også for aldersbestemte klasser. Foto: Haukelirennet

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

20.02.2024

Oppdatert:

20.02.2024 kl.13:58

Denne tilskuddsordningen skal gi arrangører støtte i planleggingen og gjennomføringen av et idrettsarrangement med miljøprofil og fokus på bærekraft. Søknadsfristen er 15. mars.

Vestfold fylkeskommune ønsker med tilskuddsordningen til idrettsarrangementer å legge til rette for en aktiv og attraktiv region, og bidra til at det blir arrangert flere idrettsarrangementer i Vestfold. 

Idrettsarrangementer med regional, nasjonal og internasjonal betydning er viktig for å bygge Vestfold som idrettsfylke. Med regional betydning menes arrangementer som har et regionalt nedslagsfelt og som gjennom sin attraksjonskraft bidrar til vekst i regionen og til å skape regional identitet.

Midler som tildeles gjennom ordningen, skal gi arrangørene støtte i planleggingen og gjennomføringen av arrangement med miljøprofil og fokus på bærekraft.

Søknadsfristen er 15. mars. Les mer om ordningen: Tilskudd til idrettsarrangement

Det er de folkevalgte i hovedutvalget for inkludering, idrett og kultur i Vestfold fylkeskommune som vedtar den endelige fordelingen av tilskuddsmidlene. 

Hvem kan søke om støtte?

Idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF), Norges jeger - og fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen, Norges Bilsportforbund, kommuner og andre sammenslutninger (for eksempel AS, stiftelse, kommunalt foretak) kan søke. 

For sammenslutninger må mer enn 50 % av eierne ved stiftelsen og til enhver tid være søkere som nevnt i første setning. Det må fremgå av sammenslutningens vedtekter at virksomheten er uten eget økonomisk formål. Et eventuelt overskudd skal ikke omdannes til fortjeneste for private eiere.

Søkere som ikke er nevnt over, vil bli behandlet særskilt som kommersielle aktører. Dette er nærmere beskrevet i retningslinjene for tilskuddsordningen

Klikk for å sende inn en elektronisk søknad 

Hva slags arrangementer kan få støtte?

Det kan søkes om tilskudd til nasjonale og internasjonale arrangementer og mesterskap. Dette gjelder også for aldersbestemte klasser.

  • Norgesmesterskap
  • Nordiske mesterskap
  • Europa-cup
  • Verdensmesterskap
  • Verdens-cup
  • Godkjente internasjonale stevner som står på internasjonale terminlister

I særskilte tilfeller kan Vestfold fylkeskommune godkjenne arrangementssøknader med regional, nasjonal og internasjonal betydning, som ikke oppfyller mesterskapskrav i ovenstående liste. 

Har du spørsmål?

Du finner utfyllende informasjon i retningslinjene for tilskuddsordningen

Kontaktperson for tilskuddsordningen er rådgiver Rasmus Holst Mjaugeto. Du kan kontakte ham om du har spørsmål: rasmus.mjaugeto@vestfoldfylke.no 

Rasmus Holst Mjaugeto
Rådgiver idrett