Søk om tilskudd til regionale idrettsanlegg

Bilde av rulleskirenn på asfalt
Eiere av idrettsanlegg kan søke om tilskudd til planleggingsfasen av et prosjekt, for å vurdere utbygging av nye idrettsanlegg med regional betydning. Foto: Drangedal idrettslag

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

21.02.2024

Oppdatert:

21.02.2024 kl.12:27

Midlene som tildeles skal støtte mulighetsstudier, forstudier og prosjekter til utbyggingsplaner av nye bærekraftige regionale eller interkommunale idrettsanlegg. Søknadsfristen er 15. mars.

Vestfold fylkeskommune ønsker med denne tilskuddsordningen å legge til rette for en aktiv og attraktiv region. Idrettsanlegg med regional betydning er viktig for å bygge Vestfold som idrettsfylke. 

Med regional betydning menes anlegg som vil kunne brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser, og som det ikke finnes eller er behov for i hver kommune. 

Det kan søkes om tilskudd til planleggingsfasen (mulighetsstudie, forstudie og forprosjekt), for å vurdere utbygging av nye idrettsanlegg med regional betydning.

Søknadsfristen er 15. mars. Les mer om ordningen: Tilskudd til regionale idrettsanlegg

Det er de folkevalgte i hovedutvalget for inkludering, idrett og kultur i Vestfold fylkeskommune som vedtar den endelige fordelingen av tilskuddsmidlene.

Hvem kan søke om støtte?

Kommuner, idrettslag/organisasjonsledd tilknyttet i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, Norges Jeger - og fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Norges Bilsportforbund kan søke om støtte.

Det er kun eier av idrettsanlegget som kan søke om tilskudd.

Les mer om betingelsene i retningslinjene for tilskuddsordningen.

Klikk for å sende inn en elektronisk søknad

Har du spørsmål?

Du finner utfyllende informasjon i retningslinjene for tilskuddsordningen

Kontaktperson for tilskuddsordningen er rådgiver Rasmus Holst Mjaugeto. Du kan kontakte ham om du har spørsmål: rasmus.mjaugeto@vestfoldfylke.no

Rasmus Holst Mjaugeto
Rådgiver idrett