no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Her bygger vi ny nettside.

I mellomtiden finner du alt du trenger å vite på:

www.bypakketonsbergregionen.no

Lurer du på hva Bypakke Tønsberg-regionen handler om?

Vi bygger et transportsystem som er miljøvennlig, robust og effektivt. Hva betyr det? Bli kjent med bypakken på 50 sekunder i denne filmsnutten.

Prosjekter

Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

En ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy vil avlaste Tønsberg sentrum for biltrafikk. Det gir nye muligheter for buss, sykkel og folkeliv i byen. Gatebruksplanen beskriver hvordan vi skal bruke bygatene i fremtiden.

Ny fastlandsforbindelse fra Færder

Bypakke Tønsberg-regionen utreder og planlegger en ny fastlandsforbindelse. En ny bru skal gi en samfunnssikker vei til øyene, og samtidig avlaste Tønsberg sentrum og Teie for biltrafikk.

Tiltak på Teie, Tjøme og i Hogsnesbakken

Det er et sterkt lokalt ønske om et mer attraktivt Teie og trafikksikre løsninger i Hogsnesbakken og på Tjøme. Dette delprosjektet jobber med tiltak på disse tre stedene.