no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
66674

Delprosjekter

  • Gågate i Tønsberg sentrum en sommerdag med personer som går

    Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

    En ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy vil avlaste Tønsberg sentrum for biltrafikk. Det gir nye muligheter for buss, sykkel og folkeliv i byen. Gatebruksplanen beskriver hvordan vi skal bruke bygatene i fremtiden.

  • Skisse av en mulig bru og ny fastlandsforbindelse over Vestfjorden.

    Ny fastlandsforbindelse fra Færder

    Bypakke Tønsberg-regionen utreder og planlegger en ny fastlandsforbindelse. En ny bru skal gi en samfunnssikker vei til øyene, og samtidig avlaste Tønsberg sentrum og Teie for biltrafikk. Den nye fastlandsforbindelsen gir også bedre framkommelighet for bussene på dagens veinett.