no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Aktuelt

 • For å få fortgang i prosessen med å bygge å Fastlandsforbindelsen, har Bypakke-Tønsberg-regionen bedt om forskuttering av penger til grunnerverv. Illustrasjonen viser en skisse på tenkt løsning på Ramdal. Foto: Freddy Samson Fagerheim/ Bypakke Tønsberg-regionen, montasje: Hans Christian Haraldsen Moen/Bypakke Tønsberg-regionen

  Behandler forskuttering av grunnerverv til Fastlandsforbindelsen

  Onsdag 17. april skal Hovedutvalget for samferdsel i Vestfold fylkeskommune behandle forskuttering til grunnerverv for Bypakka.

 • Kollasj med biler i trafikk, kart over fastlandsforbindelsen og to unge kvinner som triller sykkel med Slottsfjellet i bakgrunnen.

  2024 og første møte i overordnet styringsgruppe

  Etter valget i fjor høst, er dette det første møtet for en rekke nye medlemmer i det som er Bypakke Tønsberg-regionens øverste, styrende organ.

 • Montasje med skisser av ulike deler av Fastlandsforbindelsen knyttet til et kart

  Dette er noe av det som skjer i Bypakke Tønsberg-regionen i 2024

  Bypakka er inne i en litt roligere periode, i alle fall utad. Men i bypakke-adminstrasjonen er det ikke rolig.

 • Skisse av den nye brua over Vestfjorden mellom Nøtterøy og Vear - Fastlandsforbindelsen

  Grunnerverv for ny fastlandsforbindelse starter ikke ennå

  Bypakke Tønsberg-regionen er kjent med at advokatfirmaer har sendt brev til grunneiere som blir berørt av prosjektet.

 • Foto av Nordbyen og Slottsfjellet med Tønsbergfjorden i forgrunnen

  Møte i overordnet styringsgruppe 21. november

  Torsdag er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet holdes på fylkeshuset i Tønsberg og er åpent for publikum.

 • Foto av fire personer over et kart

  Åpne kontordager

  Bypakke Tønsberg-regionen er i gang med reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse fra Færder i tråd med vedtatt kommunedelplan.

 • Foto fra Vestfjorden i Tønsberg

  Gjennomføring av grunnundersøkelser

  Det pågår for tiden arbeider i den planlagte vegtraseen og i Vestfjorden.

 • Foto av to syklister, en voksen, ett barn, i fart på belegningsstein

  Si din mening om planen for for gange, sykkel og kollektivtransport

  Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport ligger nå ute til høring. Si din mening om planene innen 1. februar. Her finner du ut hvordan du går fram.

 • Møte i Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen

  Møte i overordnet styringsgruppe 26. september

  Det er møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen torsdag 26. september på fylkeshuset. Møtet er åpent for publikum.

 • 3D-modell av et tenkt alternativ 2 for en kryssløsning på Kolberg i forbindelse med Fastlandsforbindelsen

  Informasjonmøte for grunneiere som kan bli berørte av kryssløsning på Kolberg

  Det jobbes med ulike kryssalternativer ved Kolberg og beboere som kan bli berørte av den nye løsningen ble invitert til informasjonsmøte den 6. juni.

 • Illustrasjon med en tenkt bru over Vestfjorden sett fra Vear mot Tønsberg og Byfjorden

  Oppstart av reguleringsplan Tønsberg og Færder kommune utsettes til høsten

  Kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse ble i mars vedtatt av kommunestyret i Færder og bystyret i Tønsberg. I henhold til kommunisert fremdrift, skulle oppstart av arbeidet med reguleringsplan i de to kommunene varsles før sommeren.

 • Slik vil elever på Færder videregående skole at Teie skal se ut

  På Færder videregående skole har avgangselevene ved utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur, på eget initiativ brukt Teie torv som case. Oppgavebesvarelsene ble nylig presentert for medlemmer av prosjektorganisasjonen i Bypakke Tønsberg-regionen, som jobber med Teie torv.

 • Foto fra møtet i Hogsnes skole om Fastlandsforbindelsen 25. april 2019

  Godt oppmøte på informasjonsmøte for mulig berørte grunneiere i Tønsberg

  Statens vegvesen,  Bypakke Tønsberg-regionen og Tønsberg kommune inviterte grunneiere som kan bli berørt av ny  fastlandsforbindelse til informasjonsmøte torsdag 25. april på gamle Hogsnes skole. Det var godt oppmøte med rundt 85 engasjerte beboere fra området.

 • En mulig løsning på Fastlandsforbindelsen sett fra Vear mot Byfjorden i Tønsberg

  Grunneiere i Tønsberg inviteres til informasjonsmøte 25. april

  Grunneierne i Færder hadde sitt møte 4. april. 25. april holdes samme møte for grunneiere som kan bli berørt i Tønsberg kommune.

 • Foto fra møtet med grunneiere til fastlandsforbindelsen

  Godt besøkt informasjonsmøte for grunneiere som kan bli berørte av den nye fastlandsforbindelsen

  Kommunestyresalen i Færder fyltes opp med ca 120 grunneiere den 4. april, da det ble arrangert informasjonsmøte om ny fastlandsforbindelse for direkte berørte og mulig berørte grunneiere.

 • Kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse er nå vedtatt

  Bystyret i Tønsberg og kommunestyret i Færder vedtok i mars kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og Tjøme. Planvedtaket innebærer ny fastlandsforbindelse med bru fra Smørberg til Ramdal, med vei i tunnel fra Ramdal under Teieskogen til Kolberg og ny tverrforbindelse mellom fv. 308 Kirkeveien og fv. 309 Smidsrødveien via Bekkeveien.

 • Tenkt skisse av fastlandsforbindelsen sett fra Vear mot Tønsberg

  Grunneiere som kan bli berørt av ny fastlandsforbindelse inviteres til informasjonsmøter

  Kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse er vedtatt av Færder kommune og Tønsberg kommune.I den forbindelse inviterer Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune grunneiere som kan bli berørt til informasjonsmøte torsdag 4. april kl. 18.00 – 20.00 i kommunestyresalen (Tinghaugveien 18).

 • Utsnitt gatebruksplan Teie justert etter høringsperiode

  Gatebruksplan for Teie vedtatt av Færder kommunestyre

  Forslag til gatebruksplan for Teie sentrum ble vedtatt av Færder kommunestyre den 20. mars.

 • Overordnet styringsgruppe (OSG) i Bypakke Tønsberg-regionen var samlet til et nytt møte tirsdag 5. mars. Møtet var åpent for publikum.

  Møte i styringsgruppen 5. mars

  Overordnet styringsgruppe (OSG) i Bypakke Tønsberg-regionen samles til et nytt møte tirsdag 5. mars. Møtet er åpent for publikum.

 • Foto av Teie torg med biler i krysset

  Videre prosess gatebruksplan Teie

  Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Teie. Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtok den 5. desember 2018 å legge planforslaget ut på høring. Det er kommet inn 37 uttalelser innen høringsfrist den 1. februar.

 • Signerer intensjonsavtale om Bypakke Tønsberg-regionen og Fastlandsforbindelse

  Intensjonsavtalen til politisk behandling

  I romjulen signerte partene i Bypakke Tønsberg-regionen en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse til Færder. Nå starter den politiske behandlingen av avtalen.

 • Foto av Teie torg med personer som handler fra torgbod

  Få mer informasjon om gatebruksplanen for Teie

  Velkommen til informasjonsmøte 7. januar og åpen kontordag 12. januar om forslaget til gatebruksplan for Teie. Her får du mer informasjon og muligheten til å stille spørsmål.

 • Illustrasjon fra 2018 som viser hvordan brua kan bli

  Inngår avtale om ny fastlandsforbindelse

  Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har i dag inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse til Færder, som innebærer at det bygges bru fra Ramberg til Smørberg.

 • Illustrasjon fra forslaget til gatebruksplan for Teie sentrum.

  Gatebruksplan for Teie på høring

  Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet et forslag til gatebruksplan for Teie. Nå legges planforslaget ut på høring med høringsfrist 1. februar.

 • Foto av Kanalbrua i Tønsberg

  Enige om å møtes igjen

  Tirsdag møttes partene i bypakken hos Fylkesmannen for å diskutere løsninger for å få på plass en ny fastlandsforbindelse. Partene er enige om å møtes igjen for å fortsette dialogen.

 • Overordnet styringsgruppe er det overordnede styringsorganet i Bypakke Tønsberg-regionen. Her sitter politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen, i tillegg til sentrale fagpersoner.

  Byfjorden og Teie på sakskartet

  Overordnet styringsgruppe (OSG) rettet særlig oppmerksomheten mot to saker i møtet 12. november – skanningen av sjøbunnen i Byfjorden og forslaget til gatebruksplan for Teie.

 • Foto fra møte i Bypakke Tønsberg-regionens Overordnet styringsgruppe 30. oktober 2018

  Resultater fra skanningen er ikke klare

  Overordnet styringsgruppe møttes tirsdag for å få en orientering om skanningen av sjøbunnen i Byfjorden, der traseen for en eventuell senketunnel vil gå. De endelige resultatene er ikke klare.

 • Politikere i møte i Overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen

  Møte i styringsgruppen 30. oktober

  Overordnet styringsgruppe (OSG) i Bypakke Tønsberg-regionen samles til et nytt møte tirsdag 30. oktober. Møtet er åpent for publikum.

 • Foto av båt med scanenutsyr for sjøbunn

  Skanner sjøbunnen i Byfjorden

  Overordnet styringsgruppe vedtok i august å bevilge penger til skanning av sjøbunnen i Byfjorden. Hensikten er å øke kunnskapen om hva som kan ligge i grunnen. Nå er skanningen i gang.

 • Foto av Byfjorden med Vestfjorden og Tønsbergfjorden i bakgrunnen tatt fra Slottsfjellet

  Styringsgruppen ber om skanning av sjøbunnen

  Overordnet styringsgruppe vedtok i mandagens møte å bevilge penger til skanning av sjøbunnen i Byfjorden, for å øke kunnskapen om hva som kan ligge i grunnen.

 • Foto av politikerne i møte i Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen 17 oktober 2018

  Overordnet styringsgruppe møtes

  Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen møtes til det første møtet etter sommerferien mandag 20. august. Møtet er åpent for publikum.

 • Bilde av Kanalbrua i Tønsberg sett mot Nøtterøy og Færder kommune

  Dialogen mellom partene er i gang

  Det er fylkesmannen som er prosessveileder når Færder kommune, Tønsberg kommune og fylkeskommunen diskuterer hvordan man skal komme i mål med ny fastlandsforbindelse.

 • – Det viktigste for innbyggerne i Færder og Tønsberg er at vi får på plass en ny fastlandsforbindelse, sier Rune Hogsnes (H), leder i overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen.

  Møte i styringsgruppen for bypakken

  Tirsdag 19. juni er det møte i overordnet styringsgruppe, og den videre prosessen for ny fastlandsforbindelse er blant sakene som står på sakskartet.

 • Fastlandsforbindelsen avgjøres i fylkestinget der det ble avstemming om bru eller tunnel fra Tønsberg til Nøtterøy

  Fylkestinget går for bru

  Det sto mellom tunnel og bru da fylkestinget møttes til ekstraordinært møte i kveld.

 • Illustrasjon av hvordan tunnelen kan bli seende ut, sett fra Korten-siden.

  Kommunestyret med flertall for tunnel

  Kommunestyret i Færder valgte tunnelalternativet med 28 mot 19 stemmer i møtet 30. mai.

 • Illustrasjon av hvordan senketunnelen fra Kaldnes til Korten kan bli seende ut.

  Bystyret i Tønsberg med flertall for tunnel

  Bystyret i Tønsberg valgte tunnelalternativet med 32 mot 7 stemmer i bystyremøtet 23. mai.

 • Hovedutvalg for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune behandler saken om ny fastlandsforbindelse i sitt møte 22. mai. Dette er ett av mange politiske organer som behandler bypakkesaken i løpet av mai.

  Den politiske behandlingen er i gang

  Maimøtene i bystyret i Tønsberg, kommunestyret i Færder og Vestfold fylkesting nærmer seg. Det er det politiske flertallet i disse folkevalgte organene som avgjør ny fastlandsforbindelse.

 • Ordfører i Færder kommune, Roar Jonstang (H), prater med en av gruppene på verkstedet om gatebruksplanen på Teie.

  Her er rapporten fra verkstedet om Teie

  I mars ble det gjennomført et medvirkningsmøte på Teie om gatebruksplanen for Teie sentrum. Nå er rapporten fra møtet ferdig og tilgjengelig for alle.

 • I kveld møttes overordnet styringsgruppe (OSG) for å diskutere anbefalingen til ny fastlandsforbindelse. Gruppen består av politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen og sentrale fagpersoner.

  Tar anbefalingen om ny fastlandsforbindelse til orientering

  Overordnet styringsgruppe tok i dagens møte anbefalingen om ny fastlandsforbindelse til orientering, og oversender saken til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen.

 • Samarbeidsgruppen i Bypakke Tønsberg-regionen består av ordførere og varaordførere, leder av største opposisjonsparti, og representanter fra nabokommuner, næringsforeninger, miljøorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.

  Møte i samarbeidsgruppa

  Bypakke Tønsberg-regionen inviterte for åttende gang samarbeidsgruppen til møte, og tema denne gang var i all hovedsak den anbefalte løsningen for ny fastlandsforbindelse.

 • Foto av personer i møte 22. mars da det ble gjennomført medvirkningsmøte i Teie kirke om gatebruksplanen for Teie sentrum.

  Stort oppmøte for gatebruksplanen på Teie

  Den 22. mars ble det gjennomført medvirkningsmøte i Teie kirke om gatebruksplanen for Teie sentrum. Møtet ble arrangert av Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune.

 • Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen får presentert anbefalingen til ny fastlandsforbindelse.

  Anbefaler tunnel fra Kaldnes til Korten

  Administrativ styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten. Denne fastlandsforbindelsen vurderes som det beste alternativet samlet sett.

 • Foto av papirbunker med PC i bakgrunnen

  Høringsinnspill med kommentarer

  Bypakken mottok over 400 høringsinnspill om ny fastlandsforbindelse. Innspillene er gjennomgått og kommentert, og vurdert inn i beslutningsgrunnlaget for bro eller tunnel.

 • Møte i overordnet styringsgruppe torsdag 22. mars kl. 15.30

  Bru eller tunnel? - Nå kommer anbefalingen

  På torsdag er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen, og da presenterer administrativ styringsgruppe sin anbefaling for ny fastlandsforbindelse.

 • Krysset på Teie Torv med trafikk og biler

  Velkommen til åpent møte på Teie!

  Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune inviterer til åpent møte om gatebruksplan for Teie sentrum torsdag 22. mars.

 • Byfjorden Tønsberg sett fra Smørberg mot Slottsfjellet

  Over 400 høringsinnspill om bro eller tunnel

  Høringsperioden for ny fastlandsforbindelse er over, og bypakken mottok over 400 høringsinnspill i løpet av de 10 ukene kommunedelplanen lå ute på høring.

 • Kart over kommunedelplanen og ny fastlandsforbindelse

  Supplerende analyse av konkurranseevnen

  Nå foreligger en supplerende analyse av hvordan de to alternativene til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme på sikt vil påvirke regionens konkurranseevne, næringslivet og muligheten for lokal og regional utvikling.

 • Møtesituasjon med personer og hender som tegner på kart

  Medvirknings- og informasjonsmøter

  Møte om ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

 • Foto av Kanalbrua i Tønsberg

  Informasjonsmøter om ny fastlandsforbindelse

  Fristen for å si sin mening om ny fastlandsforbindelse nærmer seg, og Bypakke Tønsberg-regionen inviterer til informasjonsmøter for alle som ønsker mer informasjon.

 • Foto av Leder av overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen, Rune Hogsnes (H), oppfordrer innbyggere til bruke de åpne kontordagene til å stille sine spørsmål om ny fastlandsforbindelse.

  - Still dine spørsmål på åpne kontordager!

  Tirsdag og torsdag denne uken inviterer bypakken til åpne kontordager, en fin anledning for innbyggere til å stille spørsmål om ny fastlandsforbindelse direkte til fagfolk.

 • Kart som viser de anbefalte alternativene for nye fastlandsforbindelse mellom Færder og Tønsberg kommune

  Fastlandsforbindelsen legges ut på høring

  Overordnet styringsgruppe vedtok i går å legge to alternative forslag til kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse ut på høring.

 • Bilde av Kanalbrua i Tønsberg

  Behandler høring om fastlandsforbindelsen

  Det er ventet at overordnet styringsgruppe i morgendagens møte beslutter hvilke alternativer til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme som legges ut på høring.

 • Kart over de to anbefalte alternativene for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

  Anbefaler hengebro og senketunnel

  Bypakken anbefaler politikerne å legge to alternativer til ny fastlandsforbindelse ut på høring - hengebro fra Ramberg til Smørberg og senketunnel fra Kaldnes til Korten.

 • Kart med syv alternativer for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme er vurdert i konsekvensutredningen.

  To alternativer for ny fastlandsforbindelse

  Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler å sende to alternativer for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme på høring. Den faglige anbefalingen blir gjort kjent 7. november.

 • Bilde av representanter i overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen.

  Ny fastlandsforbindelse vurdert etter fagtemaer

  Tre uker før Bypakke Tønsberg-regionen legger fram anbefalingen for ny fastlandsforbindelse, ble overordnet styringsgruppe orientert om hvordan de syv alternativene er vurdert innenfor ulike fagtemaer.

 • Faglig anbefaling er snart klar

  Statens vegvesen jobber med en faglig anbefaling om hvor den nye fastlandsforbindelsen skal gå. To alternativer legges fram for politikerne 7. november.

 • Illustrasjon av mulig gateendring og gateterminal for buss ved Farmannstorvet i forbindelse med gatebruksplanen i Tønsberg

  Gatebruksplanen for Tønsberg er vedtatt

  Den første planen i Bypakke Tønsberg-regionen er vedtatt av Tønsberg bystyre.

 • Passasjerer går på buss - Vestfold Kollektivtrafikk

  Bussen går oftere enn før

  Prøv ut alternativer til bil under mobilitetsuken!

 • Tar et krafttak for miljøvennlig transport

  Program for mobilitetsuken i Vestfold.

 • Bypakke Tønsberg-regionens pictogram for syklister

  Møte i overordnet styringsgruppe

  Høstens første møte er torsdag 7. september kl. 1730.

 • Syv alternativer for ny fastlandsforbindelse mellom Færder og fastlandet utredes

  Fastlandsforbindelse Tønsberg - Nøtterøy

  Syv alternativer utredes.

 • Personer går på bussen på et busstopp

  Blir enklere å kjøre buss, sykle og gå

  Planprogram for kollektiv, sykkel og gange er fastsatt.

 • Rådhusgaten i Tønsberg med personer som går

  Åpen kontordag om gatebruksplanen

  Lurer du på hva som skjer i Tønsberg?

 • Foto av Kanalbrua i Tønsberg

  Fremdriftsplan for ny fastlandsforbindelse

  Mål om å ha faglig anbefaling klar i oktober.

 • Foto fra gågate i Tønsberg sentrum med brostein og personer

  Hvor skal vi sykle, gå, kjøre bil og buss i 2024?

  Gatebruksplanen for Tønsberg sentrum er ute på høring.

 • Skjermbilde av animasjonsfilmen om Fastlandsforbindelsen i Bypakke Tønsberg-regionen

  Det blir enklere å velge miljøvennlig

  Bypakke Tønsberg-regionen med ny filmsnutt

 • Dykkere i båt på brygge i båthavna i Tønsberg sentrum

  Dykkere undersøker bunnen i Byfjorden

  En del av utredningsarbeidet for ny fastlandsforbindelse

 • Bilde av forsiden til Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

  Behandler plan for gatebruk i Tønsberg

  Møte i overordnet styringsgruppe (OSG)

 • Buskerudbyens logo

  Hovedlinjene fastsatt for Buskerudbyen

  Mens vi venter på regjeringsvedtaket

 • Møte i overordnet styringsgruppe (OSG)

  Møtet er åpent for alle.

 • Bilde av veistrekning på Teie i Færder kommune

  Åpen kontordag på Teie

  Lurer du på hva som skjer på Teie?

 • sjåfør i bil sjekkes av kontrollør

  De fleste skal til Tønsberg sentrum

  Resultater fra trafikkundersøkelse viser hvor folk ferdes i Tønsberg-regionen.

 • Workshop i forbindelse med gatebruksplan for Tønsberg sentrum.

  Workshop om grønn mobilitet

  Vi har gjennomført en workshop om grønn mobilitet og byliv i november i forbindelse med arbeidet med gatebruksplanen. Workshop i forbindelse med gatebruksplan for Tønsberg sentrum.

 • Syklister og fotgjenger på gang- og sykkelvei i Tønsberg sentrum

  Åpen kontoruke i uke 45

  Ønsker dialog med innbyggerne

 • Kaffe og gateliv i sentrum av Vestfoldby

  Kunnskapsgrunnlaget er klart

  Kunnskapsgrunnlaget for gatebruksplan i Tønsberg sentrum er klart.

 • Kart med alle de mulige linjene for fastlandsforbindelsen

  Bypakken legger fram fagrapporter

  I det neste møte i overordnet styringsgruppe orienterer bypakken om kunnskapsgrunnlaget til konsekvensutredningen for ny fastlandsforbindelse.

 • Bil på fylkesvei i Vestfold

  Beregn ekstra tid på jobbreisen tirsdag

  Trafikkundersøkelse i Tønsberg-området

 • Storgaten i Tønsberg med sykkel og personer

  Gange, sykkel og kollektivtransport

  Varsel om planoppstart og høring av planprogram

 • Personer går i gågate, Øvre Langgate i Tønsberg sentrum

  Rapport om gatebruksplan

  Rapporten fra det åpne arbeidsmøtet om gatebruksplan fra Tønsberg sentrum er klar.

 • Foto fra møtet om gatebruksplan i Tønsberg

  Gode innspill på åpent møte

  Gratis wifi og timeparkering var noen av forslagene.

 • Gateliv med kaffe på benk i bymiljø

  Åpent møte om gatebruksplan

  Alle er velkomne torsdag 26 mai.

 • Prosjektleder Nina Ambro Knutsen og fylkesordfører og leder for styringsgruppen, Rune Hogsnes.

  Fra syv til åtte alternativer som utredes videre

  Overordnet styringsgruppe tok inn ett forslag i tillegg til de som var anbefalt fra Statens vegvesen.

 • Foto av jordet under tresking

  På jakt etter kulturminner

  Georadar avslører kulturminner i traseer.

 • Illustrasjon over forslaget til ny fastlandsforbindelse til Færder, korridor 1

  Sju alternativer igjen

  Her ser du alternativene for ny fastlandsforbindelse.

 • Åpent møte om ny fastlandsforbindelse med illustrasjon av et forkastet forslag til ny tunnelløsning i Vetsfjorden/Tønsbergfjorden

  Hvilke alternativer står igjen?

  Åpent møte om ny fastlandsforbindelse

 • Forsiden til revidert planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy til Tønsberg

  Revidert planprogram

  Revidert planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme er nå fastsatt.

 • Gågate i Tønsberg sentrum med folk og sykler

  Arbeidet med gatebruksplan

  Arbeidet med gatebruksplanen i Tønsberg kommune er i gang.

 • Møte i Bypakke Tønsberg-regionen og høringsuttalelser til fastlandsforbindelsen.

  Mange gav innspill

  Mer enn 50 høringsuttalelser om fastlandsforbindelsen.

 • Gågate i Tønsberg sentrum med personer som går og sykkel

  Møt oss på Farmandstredet

  Åpen kontordag onsdag 6. januar.

 • Fylkesvei i Vestfold med bil

  Formelt i gang

  Nå er arbeidet med fastlandsforbindelsen formelt i gang.

 • Kartskisse over planområdet for ny fastlandsforbindelse

  Varsel om planoppstart

  Varsel om planoppstart for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

 • foreløpig illustrasjon korridor 1

  - Bypakka vil ha dine forslag

  På mandag er det åpent arbeidsmøte.

 • Foto fra det første møtet i Administrativ samarbeidsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen

  Stort engasjement og applaus

  Nesten full sal på åpent møte om fastlandsforbindelsen.

 • Foto av forsiden til planprogram for Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

  Åpent møte om fastlandsforbindelsen

  Alle er velkomne til åpent møte torsdag 26. november kl 18.

 • Samarbeidsgruppa i Bypakke Tønsberg-regionen møtes

  Nytt møte i Samarbeidsgruppa

  Fastlandsforbindelsen og planprogrammet var hovedtema på møte i Samarbeidsgruppa for Bypakke Tønsberg-regionen tirsdag denne uken.

 • Forsiden til forslag til planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy til Tjøme

  Planprogram på høring

  Forslag til planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

 • Alternativ til fastlandsforbindelse Korridor 1

  Foreløpige alternativer

  Her ser du ett av alternativene for ny fastlandsforbindelse.

 • Katt over Tønsberg-regionen og planprogrammet for Fastlandsforbindelsen

  Lokale myndigheter avgjør

  Planprogram for ny fastlandsforbindelse ut på høring.

 • Statens vegvesens Tore Kaurin overleverer en symbolsk stafettpinne til fylkesordfører Rune Hogsnes

  Regjeringen går for Ringveikonseptet

  I planleggingen av transportsystemet i Tønsberg-regionen, går Regjeringen for Ringveikonseptet.

 • Bilde fra møte i Samarbeidsgruppa for Bypakke Tønsberg-regionen i 2015

  Nytt møte i bypakkens samarbeidsgruppe

  Torsdag 18. juni møttes Samarbeidsgruppen for Bypakke Tønsberg-regionen for å få informasjon om status i prosjektet.

 • Bil på fylkesvei i Vestfold

  Bypakke Tønsberg-regionen - hvor er vi nå?

  Samarbeidsprosjektet Bypakke Tønsberg-regionen venter nå på regjeringens beslutning om videre planlegging av bypakken.

 • Kollasje av avisklipp fra Tønsbergs Blad februar 2015

  Samlet om helhetlige trafikkløsninger

  Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke har inngått samarbeid om planlegging og realisering av «Bypakke Tønsberg-regionen».

 • Bilde av de 40 inviterte som fikk informasjon på samarbeidsgruppemøtet for Bypakke Tønsberg-regionen i februar 2015.

  Første samarbeidsgruppemøte

  Bredt oppmøte for å få informasjon om Bypakke Tønsberg-regionen.

 • Skjermbilde av brevet til Samferdselsministeren 2015

  Enige om utredning av fastlandsforbindelse

  Felles uttalelse til samferdelsministeren.

 • Håndtrykk i et møte

  Samarbeidsgruppen møtes

  Samarbeidspartnere, organisasjoner og foreninger møtes.