no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69470

Se opptak av informasjonsmøtet og spørsmål som ble stilt

Onsdag 1. mars var det duket for digitalt informasjonsmøte om fastlandsforbindelsen.

Hensikten med møtet var å orientere om planforslaget for ny fastlandsforbindelse som nå er ute på høring. Prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen, Nina Knutsen, innledet med å informere om hele bypakka og bakgrunnen for prosjektet.

Nå er det altså planene om brua, eller fastlandsforbindelsen det handler aller mest om. Dette er det største delprosjektet i bypakka og prosjektleder for den delen er Nils Brandt. Han orienterte om planene for brua og alt tilhørende i hver ende.

Se opptak av informasjonsmøtet her.

Du kan hoppe rett inn i møtet på det punktet du synes er mest interessant. Under her ligger en oversikt med tema knyttet til antall minutter ut i opptaket. Da kan du "spole" deg frem dit du vil.

00:05 
Velkommen og orientering.        

01:16 
Presentasjon av deltagerne.  

03:40 
Hvordan sende høringsinnspill.

04:47 
Orientering om hele Bypakke Tønsberg-regionen fra prosjektleder, Nina Knutsen.      
- Finansiering.
- Plassering og utredning av bommer.

15:31
Reguleringsplanen for fastlandsforbindelsen ved prosjektleder, Nils Brandt.
-Hva er reguleringsplan.
-Grunnerverv.

25:00 
Planforslaget som nå er til høring.

36:18
Konsekvenser av planforslaget.
-Trafikk.
-Støy.
-Luftforurensing.
-Luftetårn.
-Anleggsperioden.
-Matjord.

52:03
Kostander.

53:40
Fremdrift, politisk behandling og høringsperioden.

58:16
Svar på spørsmål fra innbyggerne.

Spørsmål og svar

Før møtet hadde mange sendt inn spørsmål som de ønsket å få svar på. Disse, og spørsmål som kom inn under sendingen, ble besvart av prosjektleder for bypakka Nina Knutsen og prosjektleder for fastlandsforbindelsen Nils Brandt.

Flere av de innsendte spørsmålene handlet om hvor de nye bomstasjonene skal plasseres, og hvor mye man må betale i bompenger.

  • Erfaring fra tidligere viser at bomstasjonene i Tønsbergpakken fase 1, som var i drift fra 2004 til 2016, hadde god plassering og hindret mye trafikk på sideveiene. Likevel vil det være nødvendig å gjøre noen justeringer som følge av hvor den nye fastlandsforbindelsen skal gå, svarer Knutsen. Hun forteller også at det er for tidlig å kunne si mer om hva det vil koste å kjøre gjennom disse bommene. Dette kommer vi tilbake til.

Flere hadde spørsmål om klimaavtrykk i byggeperioden som vil vare i nesten fire år. Hvor skal massen som tas ut av området fraktes, og hvor mye ekstra tungtransport vil det bli i byggeperioden?

  • Steinmasser er en ressurs i mange byggeprosjekt. Vi ønsker å legge til rette for at det overskuddet vi har av steinmasser kan brukes på best mulig måte. Siden det fortsatt er en stund til vi har steinmasser tilgjengelig mener vi det er for tidlig å bestemme hvor massene skal fraktes.
  • Det er foreløpig beregnet cirka 100 ekstra kjøretøy i døgnet med masser når tunnelarbeidet Færder-siden pågår for fullt.

Et annet spørsmål om dette temaet var:

  • Hvor stort blir CO2-utslippet fra denne løsningen sammenliknet med andre løsninger?
  • Vi har regnet på CO2-utslipp fra den løsningen vi har planlagt. Dette vil vi følge opp og prøve å redusere så langt som mulig i videre planlegging og når vi skal bygge. Vi har ikke regnet på CO2-utslipp fra andre løsninger, forklarer Brandt.

Vi har ikke gjengitt alle spørsmål og svar i denne artikkelen, men du kan se hele møtet i opptak her.

Oppsummert var spørsmålene som ble sendt inn relevante og gode. Likevel kan det være at du sitter inne med spørsmål som handler mer om deg og din eiendom. Ønsker du flere svar kan du komme på vår åpen kontordag mandag 6. mars. Du kan også booke møter på tirsdag 7. mars, torsdag 9. mars og mandag 13. mars. Du kan avtale fysisk møte eller møte på Teams.

Har du spørsmål til oss så kan du sende dem på: bypakka@vtfk.no (Ny epost til Bypakka per 2024: bypakka@vestfoldfylke.no)

Publisert:

03.03.2023

Oppdatert:

14.05.2024 kl.15:42


Emneord: