no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
66664

Aktuelt

 • For å få fortgang i prosessen med å bygge å Fastlandsforbindelsen, har Bypakke-Tønsberg-regionen bedt om forskuttering av penger til grunnerverv. Illustrasjonen viser en skisse på tenkt løsning på Ramdal. Foto: Freddy Samson Fagerheim/ Bypakke Tønsberg-regionen, montasje: Hans Christian Haraldsen Moen/Bypakke Tønsberg-regionen

  Behandler forskuttering av grunnerverv til Fastlandsforbindelsen

  Onsdag 17. april skal Hovedutvalget for samferdsel i Vestfold fylkeskommune behandle forskuttering til grunnerverv for Bypakka.

 • Kollasj med biler i trafikk, kart over fastlandsforbindelsen og to unge kvinner som triller sykkel med Slottsfjellet i bakgrunnen.

  2024 og første møte i overordnet styringsgruppe

  Etter valget i fjor høst, er dette det første møtet for en rekke nye medlemmer i det som er Bypakke Tønsberg-regionens øverste, styrende organ.

 • Montasje med skisser av ulike deler av Fastlandsforbindelsen knyttet til et kart

  Dette er noe av det som skjer i Bypakke Tønsberg-regionen i 2024

  Bypakka er inne i en litt roligere periode, i alle fall utad. Men i bypakke-adminstrasjonen er det ikke rolig.

 • Skisse av den nye brua over Vestfjorden mellom Nøtterøy og Vear - Fastlandsforbindelsen

  Grunnerverv for ny fastlandsforbindelse starter ikke ennå

  Bypakke Tønsberg-regionen er kjent med at advokatfirmaer har sendt brev til grunneiere som blir berørt av prosjektet.

 • Foto fra møtet der politikerne i Færder kommune stemmer over planene til fastlandsforbindelsen og bonpengefinansiering

  Politikerne har vedtatt ny fastlandsforbindelse og finansiering

  Kommunestyrene i Færder og Tønsberg behandlet reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse og finansieringen av hele Bypakka. Politikerne i begge kommunene har nå sagt ja til å gå videre mot bygginga av Fastlandsforbindelsen, og hvordan den skal finansieres.

 • Illustrasjon av deler av Fastlandsforbindelsen. Her ved rundkjøring på Ramdal med Vestfjorden og den nye brua i bakgrunnen.

  NVE trekker innsigelsen

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har trukket innsigelsen de hadde til reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse til Færder.

 • Foto av to kvinner med sykler ved sykkelbod på Brygga i Tønsberg sentrum

  Fastlandsforbindelsen gir ny snarvei mellom Vear og Tønsberg

  I planene for fastlandsforbindelsen i Bypakke-Tønsberg-regionen, ligger det også gang- og sykkelveier. En av de mer spektakulære går over den planlagte brua mellom Ramberg og Smørberg og over Vestfjorden.

 • Illustrasjon som viser hele Fastlandsforbindelsen med tilhørende veiløsning på begge sider av brua.

  Dette skjer i Bypakke Tønsberg-regionen nå

  Vi er inne i en periode der det skjer mye i Bypakka, og spesielt rundt den nye Fastlandsforbindelsen.

 • Foto fra møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen på fylkeshuset i Tønsberg 290623

  Oppsummering fra styringsgruppemøte

  Bompengeutredningen, status for fastlandsforbindelsen og veien videre for hele bypakka var tema under det siste OSG-møtet før ferien.

 • Foto av inngangen til Vestfold og Telemark fylkeskommune i Tønsberg tatt om sommeren

  Styringsgruppa møtes før ferien

  Det blir møte i styringsgruppa torsdag 29. juni kl. 16:00-17:30 på Fylkeshuset i Tønsberg. Møtet er åpent for publikum, men husk å møte presis da dørene låses klokka 16:00.

 • Dette er en illustrasjon av den planlagte brua sett fra Smørberg/Vear.

  Orientering om bompenger

  Plassering av bommer, månedstak, en– eller toveis–innkreving og bomtakst. Her kan du se hele presentasjonen som politikerne har fått.

 • Illustrasjon av den planlagte brua sett fra Smørberg ved gartneriet mot Ramdal

  Utsetter endelig behandling av fastlandsforbindelsen

  Målet har vært å rekke endelig behandling og vedtak av fastlandsforbindelsen på forsommeren, men dette må skyves på til etter sommeren.

 • Illustrasjon av den mulig bru over Vestfjorden, sett fra syd mot Jarlsberg

  Mer enn 130 innspill til fastlandsforbindelsen

  Høringsfristen for fastlandsforbindelsen er passert og nå er arbeidet med innspillene i gang. Alle innspillene skal besvares og sjekkes opp mot planene.

 • Illustrasjon av brua over Vestfjorden sett fra Vear og mot byen

  Er du grunneier og blir direkte berørt av grunnerverv?

  I reguleringsplanen for fastlandsforbindelsen kan du se områdene som blir direkte berørt av prosjektet og hvor det må erverves grunn. Dersom du blir berørt kan du ha rett til juridisk bistand dekket av fylkeskommunen, men det skjer ikke ennå.

 • Illustrasjonsbilde av dataskjerm med utsnitt av Bypakke Tønsberg-regionens nettside

  Nytt møte i overordnet styringsgruppe

  Tirsdag 28. mars var det igjen møte i overordnet styringsgruppe, den øverste ledelsen i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet ble holdt på fylkeshuset i Tønsberg. Oppdatering av kostnader for fastlandsforbindelsen og bompenger var blant temaene.

 • Se opptak av informasjonsmøtet og spørsmål som ble stilt

  Onsdag 1. mars var det duket for digitalt informasjonsmøte om fastlandsforbindelsen.

 • Informasjonsmøte om ny fastlandsforbindelse - Se det her!

  – Få svar på dine spørsmål i digitalt informasjonsmøte 1. mars

 • Illustrasjon av en mulig bru over Vestfjorden, den nye fastlandsforbindelsen mellom Tønsberg og Færder kommune.

  Planen for ny fastlandsforbindelse er ute på høring

  Høringsperioden for planene til den den nye fastlandsforbindelsen mellom Ramberg og Smørberg er i gang. Høringsfristen er 2. april 2023, og nå kan du komme med dine innspill til planene.

 • Illustrasjon av den nye fastlandsforbindelsen mellom Smørberg og Ramberg. Illustrasjon laget av COWI

  Fastlandsforbindelsen førstegangsbehandlet i begge kommunene

  Både Færder og Tønsberg kommuner har tatt stilling til om planene skulle legges ut på høring slik at alle kan komme med innspill til fastlandsforbindelsen. Det endte på to forskjellige måter

 • Foto av Bypakke Tønsberg-regionens leder Nina Knutsen på besøk hos Tønsberg og Færder næringsforening

  Ny fastlandsforbindelse tema hos Tønsberg og Færder Næringsforening

  Næringsforeningene kaller prosjektet den viktigste enkeltsaken for næringsliv og innbyggere i vår region, og det var en lydhør og unison forsamling som ønsker prosjektet gjennomført — fort.

 • Illustrasjon med den planlagte brua over Vestfjorden sett fra syd. Illustrasjon: COWI

  Nytt år og full fart i bypakka

  2023 er i gang, og det er stor aktivitet i bypakka. Her er noe av det som skjer i starten av det nye året.

 • Foto av møte i samarbeidsgruppa i Bypakke Tønsberg-regionen 8. november 2022

  - Her er vi nå. Statusoppdatering for Samarbeidsgruppa

  En interessert forsamling møtte prosjektgruppa til oppdatering og statusrapport. Her finner du hele møtet i opptak og presentasjonen fra møtet.

 • Nytt møte i overordnet styringsgruppe 08. november

  Tirsdag 8. november er det igjen klart for møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet holdes på fylkeshuset i Tønsberg.

 • Møte i overordnet styringsgruppe 22. mai 2018

  Nytt møte i overordnet styringsgruppe 25. mai

  Onsdag 25. mai er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet avholdes på Quality hotell Tønsberg (Oseberg).

 • Illustrasjon av ny bru over Vestfjorden

  Kom og snakk med oss på åpne kontordager

  Har du spørsmål om Bypakke Tønsberg-regionen og ny fastlandsforbindelse? Nå har du mulighet til å møte oss og stille spørsmålene dine direkte til de som planlegger prosjektet.

 • Skjermbilde fra presentasjon til informasjonsmøte 22. mars 2022

  Her kan du se informasjonsmøtet fra 22. mars

  Bypakke Tønsberg-regionen inviterte til digitalt informasjonsmøte og svarte på spørsmål.

 • Informasjonsmøte om Bypakke Tønsberg-regionen og ny fastlandsforbindelse

  Det inviteres til digitalt informasjonsmøte tirsdag 22. mars fra klokken 18.00

 • Hovedutvalget for samferdsel på befaring

  Behandlet veiløsning for ny fastlandsforbindelse

  Politikerne i hovedutvalg for samferdsel behandlet onsdag veiløsning for den nye fastlandsforbindelsen mellom Tønsberg og Færder.

 • Bilvei på Teie, Færder kommune

  Nytt møte med departementet om bypakka

  Bypakke Tønsberg-regionen trenger å komme videre med arbeidet og ønsker et nytt møte med samferdselsministeren rundt spørsmålet som har hengt over bypakka i lengre tid - hvordan kan vi løse utfordringen til kravet om økt egenandel?

 • Bypakkas øverste ledelse er enige om veien videre

  Overordna styringsgruppe har behandlet en slanket bypakke, men opprettholder blant annet planen med firefeltsvei på selve fjordkryssingen.

 • Nytt møte i overordnet styringsgruppe 25. januar

  Tirsdag 25. januar er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet holdes digitalt, men vil bli strømmet på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine nettsider.

 • Foto av Vestfjorden tatt fra Smørberg mot Ramdal

  Møte i samarbeidsgruppa 18. januar

  Det var igjen klart for en statusoppdatering om Bypakke Tønsberg-regionen, og engasjerte medlemmer stilte gode spørsmål og kom med tydelige innspill til prosjektgruppa.

 • Foto fra Smørberg mot Slottsfjellet og Byfjorden

  Fikk presentert mulige kostnadskutt

  Overordnet styringsgruppe (OSG) fikk presentert mulige innsparingsforslag for fastlandsforbindelsen.

 • Møte i overordnet styringsgruppe 11. januar

  Tirsdag 11. januar er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet avholdes digitalt, men vil bli strømmet på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine nettsider.

 • Foto av veien opp Hogsnesbakken, fylkesvei 303 i Tønsberg kommune

  Nabomøte for beboere i Hogsnesbakken 30. november

  Bypakke Tønsberg-regionen ønsker å informere naboer og beboere i Hogsnesbakken om status for prosjektet og prosessen videre.

 • Arkivfoto av møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsbegr-regionen mai 2018

  Møte i overordnet styringsgruppe 2. november 2021

  Tirsdag 2. november kl. 15:30 er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen.

 • Foto av vei med forkjørsvei-skilt

  Møte i overordnet styringsgruppe 21. juni 2021

  Mandag 21. juni er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet holdes digitalt, men vil bli strømmet på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine nettsider.

 • Illustrasjon av et tenkt nytt Teie torg

  Hvordan skal Teie torv bli i fremtiden - si din mening om tre forslag

  Færder kommune ønsker å utvikle Teie torv til å bli en attraktiv og sosial møteplass for besøkende og beboere i Teie sentrum. Det er derfor laget tre alternative forslag til hvordan torvet kan se ut i fremtiden.

 • Person på sykkel i Storgaten i Tønsberg omkranset av planter og blomster

  Inviterer til dialogmøte om buss og sykkel i Møllegaten og Tollbodgaten

  Tønsberg by vokser! Vi vil ha flere innbyggere og brukere av byen vår, men ønsker oss ikke mer kø, trafikkstøy og forurenset luft. Derfor ønsker vi å legge til rette for at flere kan gå, sykle og ta buss i Tønsberg sentrum.

 • Foto fra møtet i Bypakkas Overordnet styringsgruppe 22 mai

  Møte i overordnet styringsgruppe 15. april

  Torsdag 15. april er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet holdes digitalt, men vil bli strømmet på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine nettsider.

 • VKT-buss på vei ut fra Rutebilstasjonen ved Farmandstredet, Tønsberg.

  Klarsignal for Bypakka

  I møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide og statssekretær Ingelin Noresjø fikk bypakke endelig klarsignalet vi har ventet på. Hareide og Noresjø var fornøyde med at Bypakka har tatt signalene om å redusere omfanget av bypakka og å øke egenandelen.

 • Syklist krysser fotgjengerovergang

  Gode nyheter for Bypakka

  Endelig kommer det statlige millioner til Tønsberg. Det kom fram av fredagens NTP-forslag. Regjeringen foreslår en ny ordning som skal gi penger til klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, og Tønsberg er med. Samtidig har regjeringspartiene gitt signaler om at arbeidet med bypakka kan starte opp igjen.

 • Syklister over gangbru

  Departementet avlyste etterlengtet møte med Bypakka

  For å komme videre med planene i Bypakke Tønsberg-regionen må det komme klare svar fra Samferdselsdepartementet. Bypakka trenger å få avklart hvor mye kommunene og fylkeskommunen må dekke i egenandel, noe de håpet å få svar på i møtet onsdag.

 • Illustrasjon av tenkt bru med monotårn over vestfjorden fra Ramberg

  Nabo kan se den planlagte brua fra hagen sin

  Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler bruløsningen med mono-tårn i den nye fastlandsforbindelsen. De som bor tett på den planlagte brua er naturlignok spent på hvordan det vil se ut fra der de bor.

 • Foto av gangbrua i Tønsberg kveldstid

  Møte i overordnet styringsgruppe 17. desember

  Torsdag er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet avholdes digitalt, men vil bli streamet på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine nettsider.

 • Presentasjon av svar på spørreundersøkelsen om Teie torv

  I forbindelse med detaljregulering for Teie torv ble det laget en spørreundersøkelse våren 2020. Hensikten var å få et best mulig planforslag, hvor det legges til rette for et attraktivt og levende Teie torv.

 • Foto av tatt fra Smørberg mot Tønsberg, med Byfjorden i forgrunnen, Kaldnes i sør

  Opptak av webinar om fastlandsforbindelsen

  Fikk du ikke med deg informasjonsmøtet knyttet til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse i Tønsberg kommune. Her finner du webinaret i opptak.

 • Foto av Tønsbergfjorden, kaldnes og Ramberg sett fra Smørberg

  Minner om digitalt informasjonsmøte

  Bypakke Tønsberg-regionen inviterer til informasjonsmøte mandag 15. juni kl. 18-19, og temaet er varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse i Tønsberg kommune.

 • Foto fra Teie torv med personer som handler i torgbodene

  Oppstart av detaljregulering for Teie torv. Delta i spørreundersøkelsen!

  Færder kommune skal utarbeide detaljregulering for Teie torv samt for del av Ørsnesalleen, del av Smidsrødveien og del av Teglverksveien (plan id 2020001). Tilstøtende private eiendommer detaljreguleres hver for seg ettersom de ønskes utviklet.

 • Kart med utsnitt av planområdet i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune», for den delen som berører Tønsberg kommune.

  Varsel om oppstart i Tønsberg kommune

  Vestfold og Telemark fylkeskommune varsler om oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Tønsberg kommune.

 • Foto av Kanalbrua i Tønsberg

  Øst-korridoren til politisk behandling i juni

  Kommunestyrene i Færder og Tønsberg og fylkestinget i Vestfold og Telemark behandler saken om Øst-korridoren og optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse i juni. Nå er sakspapirene til møtene tilgjengelige.

 • Foto av Kanalbrua i Tønsberg

  Blir ikke møte med departementet

  I februar sendte bypakken brev til samferdselsministeren og ba om et møte for å diskutere videre arbeid med tilleggsutredninger. Nå har svaret kommet og statssekretæren ser ikke behov for et møte i denne omgang.

 • Bypakke Tønsberg-regionen har sendte to brev til Samferdselsdepartementet i januar med spørsmål om tilleggsutredninger om Øst-korridoren.

  Bypakken har fått svar fra departementet

  Det legges nå opp til ny politisk behandling i Færder og Tønsberg kommunestyrer samt Vestfold og Telemark fylkesting etter at Staten sier nei til å finansiere tilleggsutredninger om Øst-korridoren gjennom forskuttering av en fremtidig bompengeordning.

 • Illustrasjonen viser mulig ny utforming av gateterminal på Farmannstorvet.

  Ny vurdering av busstrasé gjennom sentrum

  Plan for gange, sykkel og kollektivtransport har nylig vært på høring, og det kom noen innspill spesielt til busstrasé i Møllergaten. Nå gjøres en ny faglig vurdering av løsningen.

 • Omtrent 100 personer møtte opp på informasjonsmøtet på Teigar ungdomsskole den 10. mars 2020 i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidet for "Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune".

  Informasjonsmøte avholdt om oppstart i Færder kommune

  Omtrent 100 personer møtte opp på informasjonsmøtet på Teigar ungdomsskole den 10. mars for å få informasjon om oppstart av reguleringsplanarbeidet for "Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune".

 • Overordnet styringsgruppe gjør seg klar til det første møtet i 2020.

  Øst-alternativet sto på dagsordenen

  I onsdagens møte i overordnet styringsgruppe ble det flertall for å sammenstille kjent informasjon om «Øst-alternativet» før videre politisk behandling. Samtidig avventer styringsgruppen svar fra Samferdselsdepartementet.

 • Foto av Slottsfjellet og Nordbyen i Tønsberg

  Møte i overordnet styringsgruppe 26/2

  Onsdag etter vinterferien er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet holdes på fylkeshuset i Tønsberg og er åpent for publikum.

 • Kart over planområdet i Færder kommune

  Varsel om oppstart i Færder kommune

  Fylkeskommunen varsler om oppstart av reguleringsplanarbeidet for «Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune» for den delen som berører Færder kommune.

 • Illustrasjon av en tenkt gateterminal i Tønsberg sentrum

  Byen som vil ha menneskene i sentrum

  Hvis vi ønsker at Tønsberg skal ha et levende og attraktivt bysentrum, er gode, miljøvennlige transportløsninger en helt nødvendig forutsetning for å lykkes. Det legger den nye gatebruksplanen for Tønsberg og den interkommunale planen for gange, sykkel og kollektivtransport til rette for.

 • Syklist på gate i Tønsberg

  Bypakken mottok 25 høringssvar

  Plan for gange, sykkel og kollektivtransport har nylig vært på høring og det kom inn 25 innspill. Disse skal nå gjennomgås av Bypakke Tønsberg-regionen.

 • Bypakke Tønsberg-regionen har sendt to brev til Samferdselsdepartementet med spørsmål om tilleggsutredninger av fastlandsforbindelse.

  Brev til departementet om tilleggsutredninger

  Bypakke Tønsberg-regionen har sendt brev til Samferdselsdepartementet med spørsmål rundt å utrede Øst-korridoren som et alternativ til broen fra Ramberg til Smørberg.

 • sykkel syklist i fart

  Foreslår en investering på 770 millioner kroner

  Bypakken handler ikke bare om ny fastlandsforbindelse, men også om en satsning på gange- og sykkelveier og et bedre kollektivtilbud. Planen som nå ligger ute på høring, foreslår en investering på 770 millioner kroner. Planen skal opp til politisk behandling til sommeren.

 • Busspassasjerer går på VKT-buss på busstopp

  Nysgjerrig på planene for mer miljøvennlig transport?

  I disse dager ligger planforslaget for bypakkens satsing på gang- og sykkelveier og et bedre kollektivtilbud ute på høring. Nysgjerrig? Vi inviterer til en åpen kontordag og to åpne møter.

 • Foto av Nordbyen og Slottsfjellet med Tønsbergfjorden i forgrunnen

  Møte i overordnet styringsgruppe 21. november

  Torsdag er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen. Møtet holdes på fylkeshuset i Tønsberg og er åpent for publikum.

 • Foto av fire personer over et kart

  Åpne kontordager

  Bypakke Tønsberg-regionen er i gang med reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse fra Færder i tråd med vedtatt kommunedelplan.

 • Foto fra Vestfjorden i Tønsberg

  Gjennomføring av grunnundersøkelser

  Det pågår for tiden arbeider i den planlagte vegtraseen og i Vestfjorden.

 • Foto av to syklister, en voksen, ett barn, i fart på belegningsstein

  Si din mening om planen for for gange, sykkel og kollektivtransport

  Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport ligger nå ute til høring. Si din mening om planene innen 1. februar. Her finner du ut hvordan du går fram.

 • Møte i Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen

  Møte i overordnet styringsgruppe 26. september

  Det er møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen torsdag 26. september på fylkeshuset. Møtet er åpent for publikum.

 • 3D-modell av et tenkt alternativ 2 for en kryssløsning på Kolberg i forbindelse med Fastlandsforbindelsen

  Informasjonmøte for grunneiere som kan bli berørte av kryssløsning på Kolberg

  Det jobbes med ulike kryssalternativer ved Kolberg og beboere som kan bli berørte av den nye løsningen ble invitert til informasjonsmøte den 6. juni.

 • Illustrasjon med en tenkt bru over Vestfjorden sett fra Vear mot Tønsberg og Byfjorden

  Oppstart av reguleringsplan Tønsberg og Færder kommune utsettes til høsten

  Kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse ble i mars vedtatt av kommunestyret i Færder og bystyret i Tønsberg. I henhold til kommunisert fremdrift, skulle oppstart av arbeidet med reguleringsplan i de to kommunene varsles før sommeren.

 • Slik vil elever på Færder videregående skole at Teie skal se ut

  På Færder videregående skole har avgangselevene ved utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur, på eget initiativ brukt Teie torv som case. Oppgavebesvarelsene ble nylig presentert for medlemmer av prosjektorganisasjonen i Bypakke Tønsberg-regionen, som jobber med Teie torv.

 • Foto fra møtet i Hogsnes skole om Fastlandsforbindelsen 25. april 2019

  Godt oppmøte på informasjonsmøte for mulig berørte grunneiere i Tønsberg

  Statens vegvesen,  Bypakke Tønsberg-regionen og Tønsberg kommune inviterte grunneiere som kan bli berørt av ny  fastlandsforbindelse til informasjonsmøte torsdag 25. april på gamle Hogsnes skole. Det var godt oppmøte med rundt 85 engasjerte beboere fra området.

 • En mulig løsning på Fastlandsforbindelsen sett fra Vear mot Byfjorden i Tønsberg

  Grunneiere i Tønsberg inviteres til informasjonsmøte 25. april

  Grunneierne i Færder hadde sitt møte 4. april. 25. april holdes samme møte for grunneiere som kan bli berørt i Tønsberg kommune.

 • Foto fra møtet med grunneiere til fastlandsforbindelsen

  Godt besøkt informasjonsmøte for grunneiere som kan bli berørte av den nye fastlandsforbindelsen

  Kommunestyresalen i Færder fyltes opp med ca 120 grunneiere den 4. april, da det ble arrangert informasjonsmøte om ny fastlandsforbindelse for direkte berørte og mulig berørte grunneiere.

 • Kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse er nå vedtatt

  Bystyret i Tønsberg og kommunestyret i Færder vedtok i mars kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og Tjøme. Planvedtaket innebærer ny fastlandsforbindelse med bru fra Smørberg til Ramdal, med vei i tunnel fra Ramdal under Teieskogen til Kolberg og ny tverrforbindelse mellom fv. 308 Kirkeveien og fv. 309 Smidsrødveien via Bekkeveien.

 • Tenkt skisse av fastlandsforbindelsen sett fra Vear mot Tønsberg

  Grunneiere som kan bli berørt av ny fastlandsforbindelse inviteres til informasjonsmøter

  Kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse er vedtatt av Færder kommune og Tønsberg kommune.I den forbindelse inviterer Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune grunneiere som kan bli berørt til informasjonsmøte torsdag 4. april kl. 18.00 – 20.00 i kommunestyresalen (Tinghaugveien 18).

 • Utsnitt gatebruksplan Teie justert etter høringsperiode

  Gatebruksplan for Teie vedtatt av Færder kommunestyre

  Forslag til gatebruksplan for Teie sentrum ble vedtatt av Færder kommunestyre den 20. mars.

 • Overordnet styringsgruppe (OSG) i Bypakke Tønsberg-regionen var samlet til et nytt møte tirsdag 5. mars. Møtet var åpent for publikum.

  Møte i styringsgruppen 5. mars

  Overordnet styringsgruppe (OSG) i Bypakke Tønsberg-regionen samles til et nytt møte tirsdag 5. mars. Møtet er åpent for publikum.

 • Foto av Teie torg med biler i krysset

  Videre prosess gatebruksplan Teie

  Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet forslag til gatebruksplan for Teie. Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtok den 5. desember 2018 å legge planforslaget ut på høring. Det er kommet inn 37 uttalelser innen høringsfrist den 1. februar.

 • Signerer intensjonsavtale om Bypakke Tønsberg-regionen og Fastlandsforbindelse

  Intensjonsavtalen til politisk behandling

  I romjulen signerte partene i Bypakke Tønsberg-regionen en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse til Færder. Nå starter den politiske behandlingen av avtalen.

 • Foto av Teie torg med personer som handler fra torgbod

  Få mer informasjon om gatebruksplanen for Teie

  Velkommen til informasjonsmøte 7. januar og åpen kontordag 12. januar om forslaget til gatebruksplan for Teie. Her får du mer informasjon og muligheten til å stille spørsmål.

 • Illustrasjon fra 2018 som viser hvordan brua kan bli

  Inngår avtale om ny fastlandsforbindelse

  Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har i dag inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse til Færder, som innebærer at det bygges bru fra Ramberg til Smørberg.

 • Illustrasjon fra forslaget til gatebruksplan for Teie sentrum.

  Gatebruksplan for Teie på høring

  Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet et forslag til gatebruksplan for Teie. Nå legges planforslaget ut på høring med høringsfrist 1. februar.

 • Foto av Kanalbrua i Tønsberg

  Enige om å møtes igjen

  Tirsdag møttes partene i bypakken hos Fylkesmannen for å diskutere løsninger for å få på plass en ny fastlandsforbindelse. Partene er enige om å møtes igjen for å fortsette dialogen.

 • Overordnet styringsgruppe er det overordnede styringsorganet i Bypakke Tønsberg-regionen. Her sitter politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen, i tillegg til sentrale fagpersoner.

  Byfjorden og Teie på sakskartet

  Overordnet styringsgruppe (OSG) rettet særlig oppmerksomheten mot to saker i møtet 12. november – skanningen av sjøbunnen i Byfjorden og forslaget til gatebruksplan for Teie.

 • Foto fra møte i Bypakke Tønsberg-regionens Overordnet styringsgruppe 30. oktober 2018

  Resultater fra skanningen er ikke klare

  Overordnet styringsgruppe møttes tirsdag for å få en orientering om skanningen av sjøbunnen i Byfjorden, der traseen for en eventuell senketunnel vil gå. De endelige resultatene er ikke klare.

 • Politikere i møte i Overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen

  Møte i styringsgruppen 30. oktober

  Overordnet styringsgruppe (OSG) i Bypakke Tønsberg-regionen samles til et nytt møte tirsdag 30. oktober. Møtet er åpent for publikum.

 • Foto av båt med scanenutsyr for sjøbunn

  Skanner sjøbunnen i Byfjorden

  Overordnet styringsgruppe vedtok i august å bevilge penger til skanning av sjøbunnen i Byfjorden. Hensikten er å øke kunnskapen om hva som kan ligge i grunnen. Nå er skanningen i gang.

 • Foto av Byfjorden med Vestfjorden og Tønsbergfjorden i bakgrunnen tatt fra Slottsfjellet

  Styringsgruppen ber om skanning av sjøbunnen

  Overordnet styringsgruppe vedtok i mandagens møte å bevilge penger til skanning av sjøbunnen i Byfjorden, for å øke kunnskapen om hva som kan ligge i grunnen.

 • Foto av politikerne i møte i Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen 17 oktober 2018

  Overordnet styringsgruppe møtes

  Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen møtes til det første møtet etter sommerferien mandag 20. august. Møtet er åpent for publikum.

 • Bilde av Kanalbrua i Tønsberg sett mot Nøtterøy og Færder kommune

  Dialogen mellom partene er i gang

  Det er fylkesmannen som er prosessveileder når Færder kommune, Tønsberg kommune og fylkeskommunen diskuterer hvordan man skal komme i mål med ny fastlandsforbindelse.

 • – Det viktigste for innbyggerne i Færder og Tønsberg er at vi får på plass en ny fastlandsforbindelse, sier Rune Hogsnes (H), leder i overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen.

  Møte i styringsgruppen for bypakken

  Tirsdag 19. juni er det møte i overordnet styringsgruppe, og den videre prosessen for ny fastlandsforbindelse er blant sakene som står på sakskartet.

 • Fastlandsforbindelsen avgjøres i fylkestinget der det ble avstemming om bru eller tunnel fra Tønsberg til Nøtterøy

  Fylkestinget går for bru

  Det sto mellom tunnel og bru da fylkestinget møttes til ekstraordinært møte i kveld.

 • Illustrasjon av hvordan tunnelen kan bli seende ut, sett fra Korten-siden.

  Kommunestyret med flertall for tunnel

  Kommunestyret i Færder valgte tunnelalternativet med 28 mot 19 stemmer i møtet 30. mai.

 • Illustrasjon av hvordan senketunnelen fra Kaldnes til Korten kan bli seende ut.

  Bystyret i Tønsberg med flertall for tunnel

  Bystyret i Tønsberg valgte tunnelalternativet med 32 mot 7 stemmer i bystyremøtet 23. mai.

 • Hovedutvalg for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune behandler saken om ny fastlandsforbindelse i sitt møte 22. mai. Dette er ett av mange politiske organer som behandler bypakkesaken i løpet av mai.

  Den politiske behandlingen er i gang

  Maimøtene i bystyret i Tønsberg, kommunestyret i Færder og Vestfold fylkesting nærmer seg. Det er det politiske flertallet i disse folkevalgte organene som avgjør ny fastlandsforbindelse.

 • Ordfører i Færder kommune, Roar Jonstang (H), prater med en av gruppene på verkstedet om gatebruksplanen på Teie.

  Her er rapporten fra verkstedet om Teie

  I mars ble det gjennomført et medvirkningsmøte på Teie om gatebruksplanen for Teie sentrum. Nå er rapporten fra møtet ferdig og tilgjengelig for alle.

 • I kveld møttes overordnet styringsgruppe (OSG) for å diskutere anbefalingen til ny fastlandsforbindelse. Gruppen består av politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen og sentrale fagpersoner.

  Tar anbefalingen om ny fastlandsforbindelse til orientering

  Overordnet styringsgruppe tok i dagens møte anbefalingen om ny fastlandsforbindelse til orientering, og oversender saken til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen.

 • Samarbeidsgruppen i Bypakke Tønsberg-regionen består av ordførere og varaordførere, leder av største opposisjonsparti, og representanter fra nabokommuner, næringsforeninger, miljøorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.

  Møte i samarbeidsgruppa

  Bypakke Tønsberg-regionen inviterte for åttende gang samarbeidsgruppen til møte, og tema denne gang var i all hovedsak den anbefalte løsningen for ny fastlandsforbindelse.

 • Foto av personer i møte 22. mars da det ble gjennomført medvirkningsmøte i Teie kirke om gatebruksplanen for Teie sentrum.

  Stort oppmøte for gatebruksplanen på Teie

  Den 22. mars ble det gjennomført medvirkningsmøte i Teie kirke om gatebruksplanen for Teie sentrum. Møtet ble arrangert av Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune.

 • Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen får presentert anbefalingen til ny fastlandsforbindelse.

  Anbefaler tunnel fra Kaldnes til Korten

  Administrativ styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten. Denne fastlandsforbindelsen vurderes som det beste alternativet samlet sett.

 • Foto av papirbunker med PC i bakgrunnen

  Høringsinnspill med kommentarer

  Bypakken mottok over 400 høringsinnspill om ny fastlandsforbindelse. Innspillene er gjennomgått og kommentert, og vurdert inn i beslutningsgrunnlaget for bro eller tunnel.

 • Møte i overordnet styringsgruppe torsdag 22. mars kl. 15.30

  Bru eller tunnel? - Nå kommer anbefalingen

  På torsdag er det møte i overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen, og da presenterer administrativ styringsgruppe sin anbefaling for ny fastlandsforbindelse.

 • Krysset på Teie Torv med trafikk og biler

  Velkommen til åpent møte på Teie!

  Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune inviterer til åpent møte om gatebruksplan for Teie sentrum torsdag 22. mars.

 • Byfjorden Tønsberg sett fra Smørberg mot Slottsfjellet

  Over 400 høringsinnspill om bro eller tunnel

  Høringsperioden for ny fastlandsforbindelse er over, og bypakken mottok over 400 høringsinnspill i løpet av de 10 ukene kommunedelplanen lå ute på høring.

 • Kart over kommunedelplanen og ny fastlandsforbindelse

  Supplerende analyse av konkurranseevnen

  Nå foreligger en supplerende analyse av hvordan de to alternativene til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme på sikt vil påvirke regionens konkurranseevne, næringslivet og muligheten for lokal og regional utvikling.

 • Møtesituasjon med personer og hender som tegner på kart

  Medvirknings- og informasjonsmøter

  Møte om ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

 • Foto av Kanalbrua i Tønsberg

  Informasjonsmøter om ny fastlandsforbindelse

  Fristen for å si sin mening om ny fastlandsforbindelse nærmer seg, og Bypakke Tønsberg-regionen inviterer til informasjonsmøter for alle som ønsker mer informasjon.

 • Foto av Leder av overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen, Rune Hogsnes (H), oppfordrer innbyggere til bruke de åpne kontordagene til å stille sine spørsmål om ny fastlandsforbindelse.

  - Still dine spørsmål på åpne kontordager!

  Tirsdag og torsdag denne uken inviterer bypakken til åpne kontordager, en fin anledning for innbyggere til å stille spørsmål om ny fastlandsforbindelse direkte til fagfolk.

 • Kart som viser de anbefalte alternativene for nye fastlandsforbindelse mellom Færder og Tønsberg kommune

  Fastlandsforbindelsen legges ut på høring

  Overordnet styringsgruppe vedtok i går å legge to alternative forslag til kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse ut på høring.

 • Bilde av Kanalbrua i Tønsberg

  Behandler høring om fastlandsforbindelsen

  Det er ventet at overordnet styringsgruppe i morgendagens møte beslutter hvilke alternativer til ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme som legges ut på høring.

 • Kart over de to anbefalte alternativene for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

  Anbefaler hengebro og senketunnel

  Bypakken anbefaler politikerne å legge to alternativer til ny fastlandsforbindelse ut på høring - hengebro fra Ramberg til Smørberg og senketunnel fra Kaldnes til Korten.

 • Kart med syv alternativer for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme er vurdert i konsekvensutredningen.

  To alternativer for ny fastlandsforbindelse

  Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler å sende to alternativer for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme på høring. Den faglige anbefalingen blir gjort kjent 7. november.

 • Bilde av representanter i overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen.

  Ny fastlandsforbindelse vurdert etter fagtemaer

  Tre uker før Bypakke Tønsberg-regionen legger fram anbefalingen for ny fastlandsforbindelse, ble overordnet styringsgruppe orientert om hvordan de syv alternativene er vurdert innenfor ulike fagtemaer.

 • Faglig anbefaling er snart klar

  Statens vegvesen jobber med en faglig anbefaling om hvor den nye fastlandsforbindelsen skal gå. To alternativer legges fram for politikerne 7. november.

 • Illustrasjon av mulig gateendring og gateterminal for buss ved Farmannstorvet i forbindelse med gatebruksplanen i Tønsberg

  Gatebruksplanen for Tønsberg er vedtatt

  Den første planen i Bypakke Tønsberg-regionen er vedtatt av Tønsberg bystyre.

 • Passasjerer går på buss - Vestfold Kollektivtrafikk

  Bussen går oftere enn før

  Prøv ut alternativer til bil under mobilitetsuken!

 • Tar et krafttak for miljøvennlig transport

  Program for mobilitetsuken i Vestfold.

 • Bypakke Tønsberg-regionens pictogram for syklister

  Møte i overordnet styringsgruppe

  Høstens første møte er torsdag 7. september kl. 1730.

 • Syv alternativer for ny fastlandsforbindelse mellom Færder og fastlandet utredes

  Fastlandsforbindelse Tønsberg - Nøtterøy

  Syv alternativer utredes.

 • Personer går på bussen på et busstopp

  Blir enklere å kjøre buss, sykle og gå

  Planprogram for kollektiv, sykkel og gange er fastsatt.

 • Rådhusgaten i Tønsberg med personer som går

  Åpen kontordag om gatebruksplanen

  Lurer du på hva som skjer i Tønsberg?

 • Foto av Kanalbrua i Tønsberg

  Fremdriftsplan for ny fastlandsforbindelse

  Mål om å ha faglig anbefaling klar i oktober.

 • Foto fra gågate i Tønsberg sentrum med brostein og personer

  Hvor skal vi sykle, gå, kjøre bil og buss i 2024?

  Gatebruksplanen for Tønsberg sentrum er ute på høring.

 • Skjermbilde av animasjonsfilmen om Fastlandsforbindelsen i Bypakke Tønsberg-regionen

  Det blir enklere å velge miljøvennlig

  Bypakke Tønsberg-regionen med ny filmsnutt

 • Dykkere i båt på brygge i båthavna i Tønsberg sentrum

  Dykkere undersøker bunnen i Byfjorden

  En del av utredningsarbeidet for ny fastlandsforbindelse

 • Bilde av forsiden til Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

  Behandler plan for gatebruk i Tønsberg

  Møte i overordnet styringsgruppe (OSG)

 • Buskerudbyens logo

  Hovedlinjene fastsatt for Buskerudbyen

  Mens vi venter på regjeringsvedtaket

 • Møte i overordnet styringsgruppe (OSG)

  Møtet er åpent for alle.

 • Bilde av veistrekning på Teie i Færder kommune

  Åpen kontordag på Teie

  Lurer du på hva som skjer på Teie?

 • sjåfør i bil sjekkes av kontrollør

  De fleste skal til Tønsberg sentrum

  Resultater fra trafikkundersøkelse viser hvor folk ferdes i Tønsberg-regionen.

 • Workshop i forbindelse med gatebruksplan for Tønsberg sentrum.

  Workshop om grønn mobilitet

  Vi har gjennomført en workshop om grønn mobilitet og byliv i november i forbindelse med arbeidet med gatebruksplanen. Workshop i forbindelse med gatebruksplan for Tønsberg sentrum.

 • Syklister og fotgjenger på gang- og sykkelvei i Tønsberg sentrum

  Åpen kontoruke i uke 45

  Ønsker dialog med innbyggerne

 • Kaffe og gateliv i sentrum av Vestfoldby

  Kunnskapsgrunnlaget er klart

  Kunnskapsgrunnlaget for gatebruksplan i Tønsberg sentrum er klart.

 • Kart med alle de mulige linjene for fastlandsforbindelsen

  Bypakken legger fram fagrapporter

  I det neste møte i overordnet styringsgruppe orienterer bypakken om kunnskapsgrunnlaget til konsekvensutredningen for ny fastlandsforbindelse.

 • Bil på fylkesvei i Vestfold

  Beregn ekstra tid på jobbreisen tirsdag

  Trafikkundersøkelse i Tønsberg-området

 • Storgaten i Tønsberg med sykkel og personer

  Gange, sykkel og kollektivtransport

  Varsel om planoppstart og høring av planprogram

 • Personer går i gågate, Øvre Langgate i Tønsberg sentrum

  Rapport om gatebruksplan

  Rapporten fra det åpne arbeidsmøtet om gatebruksplan fra Tønsberg sentrum er klar.

 • Foto fra møtet om gatebruksplan i Tønsberg

  Gode innspill på åpent møte

  Gratis wifi og timeparkering var noen av forslagene.

 • Gateliv med kaffe på benk i bymiljø

  Åpent møte om gatebruksplan

  Alle er velkomne torsdag 26 mai.

 • Prosjektleder Nina Ambro Knutsen og fylkesordfører og leder for styringsgruppen, Rune Hogsnes.

  Fra syv til åtte alternativer som utredes videre

  Overordnet styringsgruppe tok inn ett forslag i tillegg til de som var anbefalt fra Statens vegvesen.

 • Foto av jordet under tresking

  På jakt etter kulturminner

  Georadar avslører kulturminner i traseer.

 • Illustrasjon over forslaget til ny fastlandsforbindelse til Færder, korridor 1

  Sju alternativer igjen

  Her ser du alternativene for ny fastlandsforbindelse.

 • Åpent møte om ny fastlandsforbindelse med illustrasjon av et forkastet forslag til ny tunnelløsning i Vetsfjorden/Tønsbergfjorden

  Hvilke alternativer står igjen?

  Åpent møte om ny fastlandsforbindelse

 • Forsiden til revidert planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy til Tønsberg

  Revidert planprogram

  Revidert planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme er nå fastsatt.

 • Gågate i Tønsberg sentrum med folk og sykler

  Arbeidet med gatebruksplan

  Arbeidet med gatebruksplanen i Tønsberg kommune er i gang.

 • Møte i Bypakke Tønsberg-regionen og høringsuttalelser til fastlandsforbindelsen.

  Mange gav innspill

  Mer enn 50 høringsuttalelser om fastlandsforbindelsen.

 • Gågate i Tønsberg sentrum med personer som går og sykkel

  Møt oss på Farmandstredet

  Åpen kontordag onsdag 6. januar.

 • Fylkesvei i Vestfold med bil

  Formelt i gang

  Nå er arbeidet med fastlandsforbindelsen formelt i gang.

 • Kartskisse over planområdet for ny fastlandsforbindelse

  Varsel om planoppstart

  Varsel om planoppstart for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

 • foreløpig illustrasjon korridor 1

  - Bypakka vil ha dine forslag

  På mandag er det åpent arbeidsmøte.

 • Foto fra det første møtet i Administrativ samarbeidsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen

  Stort engasjement og applaus

  Nesten full sal på åpent møte om fastlandsforbindelsen.

 • Foto av forsiden til planprogram for Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

  Åpent møte om fastlandsforbindelsen

  Alle er velkomne til åpent møte torsdag 26. november kl 18.

 • Samarbeidsgruppa i Bypakke Tønsberg-regionen møtes

  Nytt møte i Samarbeidsgruppa

  Fastlandsforbindelsen og planprogrammet var hovedtema på møte i Samarbeidsgruppa for Bypakke Tønsberg-regionen tirsdag denne uken.

 • Forsiden til forslag til planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy til Tjøme

  Planprogram på høring

  Forslag til planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

 • Alternativ til fastlandsforbindelse Korridor 1

  Foreløpige alternativer

  Her ser du ett av alternativene for ny fastlandsforbindelse.

 • Katt over Tønsberg-regionen og planprogrammet for Fastlandsforbindelsen

  Lokale myndigheter avgjør

  Planprogram for ny fastlandsforbindelse ut på høring.

 • Statens vegvesens Tore Kaurin overleverer en symbolsk stafettpinne til fylkesordfører Rune Hogsnes

  Regjeringen går for Ringveikonseptet

  I planleggingen av transportsystemet i Tønsberg-regionen, går Regjeringen for Ringveikonseptet.

 • Bilde fra møte i Samarbeidsgruppa for Bypakke Tønsberg-regionen i 2015

  Nytt møte i bypakkens samarbeidsgruppe

  Torsdag 18. juni møttes Samarbeidsgruppen for Bypakke Tønsberg-regionen for å få informasjon om status i prosjektet.

 • Bil på fylkesvei i Vestfold

  Bypakke Tønsberg-regionen - hvor er vi nå?

  Samarbeidsprosjektet Bypakke Tønsberg-regionen venter nå på regjeringens beslutning om videre planlegging av bypakken.

 • Kollasje av avisklipp fra Tønsbergs Blad februar 2015

  Samlet om helhetlige trafikkløsninger

  Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke har inngått samarbeid om planlegging og realisering av «Bypakke Tønsberg-regionen».

 • Bilde av de 40 inviterte som fikk informasjon på samarbeidsgruppemøtet for Bypakke Tønsberg-regionen i februar 2015.

  Første samarbeidsgruppemøte

  Bredt oppmøte for å få informasjon om Bypakke Tønsberg-regionen.

 • Skjermbilde av brevet til Samferdselsministeren 2015

  Enige om utredning av fastlandsforbindelse

  Felles uttalelse til samferdelsministeren.

 • Håndtrykk i et møte

  Samarbeidsgruppen møtes

  Samarbeidspartnere, organisasjoner og foreninger møtes.