no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67218

Nytt møte i bypakkens samarbeidsgruppe

Bilde fra møte i Samarbeidsgruppa for Bypakke Tønsberg-regionen i 2015

Publisert:

23.06.2015

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:22

Torsdag 18. juni møttes Samarbeidsgruppen for Bypakke Tønsberg-regionen for å få informasjon om status i prosjektet.

Samarbeidsgruppen består av representanter fra næringslivet, velforeninger, interesseorganisasjoner, utrykningsetater og politikere. Omkring 40 personer deltok på møtet.

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen ønsket velkommen til møtet, før fylkesrådmannen presenterte hvor vi er i prosessen, og at den neste viktige milepælen i prosjektet er regjeringens beslutning om videre planlegging. Regjeringens beslutningen markerer overgangen fra statlig til lokal prosess.

Bypakke Tønsberg-regionen består av flere delprosjekter, og inkluderer satsning på sykkel, kollektiv og bymiljø i tillegg til en ny fastlandsforbindelse som skal sikre en mer robust transportløsning fra Nøtterøy og Tjøme.

I møtet orienterte prosessleder for delprosjektet Per Ole Bing Jacobsen fra Nøtterøy kommune og delprosjektleder Steinar Aspen fra Statens vegvesen om arbeidet med interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, og ga en presentasjon av foreløpig utkast til planprogram for kommunedelplanen.

Presentasjonen kan du lese her.

24. juni er det møte i overordnet styringsgruppe.