no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
66674

Delprosjekter

Bypakke Tønsberg-regionen består av mange delprosjekter. Her kan du lese mer om disse.
 • Foto av anonym syklist og fotgjenger i Tønsberg sentrum

  Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport

  Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig transportsystem i og rundt Tønsberg. For å lykkes, er det nødvendig å legge bedre til rette for buss, sykkel og gange. Arbeidet med å planlegge de gode løsningene ligger i dette delprosjektet.

 • Foto av biler i kø i mot Kanalbrua

  Økonomi, finansiering og bompenger

  Delprosjektet jobber med grunnlaget for finansiering av hele Bypakke Tønsberg-regionen.

 • Gågate i Tønsberg sentrum en sommerdag med personer som går

  Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

  En ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy vil avlaste Tønsberg sentrum for biltrafikk. Det gir nye muligheter for buss, sykkel og folkeliv i byen. Gatebruksplanen beskriver hvordan vi skal bruke bygatene i fremtiden.

 • Skisse av en tenkt bru og ny fastlandsforbindelse over Vestfjorden fra Ramberg til Smørberg

  Ny fastlandsforbindelse fra Færder

  Bypakke Tønsberg-regionen utreder og planlegger en ny fastlandsforbindelse. En ny bru skal gi en samfunnssikker vei til øyene, og samtidig avlaste Tønsberg sentrum og Teie for biltrafikk. Den nye fastlandsforbindelsen gir også bedre framkommelighet for bussene på dagens veinett.

 • Foto av torvboder på Teie med trafikk i bakgrunnen

  Tiltak på Teie, Tjøme og i Hogsnesbakken

  Det er et sterkt lokalt ønske om et mer attraktivt Teie og trafikksikre løsninger i Hogsnesbakken og på Tjøme. Dette delprosjektet jobber med tiltak på disse tre stedene.