no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
71411
Foto av anonym syklist og fotgjenger i Tønsberg sentrum
Bedre tilrettelegging for buss, sykkel og gange er en av oppgavene til Bypakke Tønsberg-regionen.
Foto: Hans Christian Haraldsen Moen

Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport

Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig transportsystem i og rundt Tønsberg. For å lykkes, er det nødvendig å legge bedre til rette for buss, sykkel og gange. Arbeidet med å planlegge de gode løsningene ligger i dette delprosjektet.

Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Tønsberg-regionen (KVU) fra 2013 anbefaler satsing på gange, sykkel og kollektivtransport primært langs hovedaksene og i de mest folkerike områdene, samt en restriktiv tiltakspakke for privatbilbruk.

Basert på dette er det utarbeidet en interkommunal kommunedelplan, en temaplan, for gange, sykkel og kollektivtransport, for å komme fram til hvilke tiltak som bør gjennomføres for å nå bypakkas mål. Alle delrapportene, hovedrapporten og andre dokumenter er samlet her: Interkommunal kommundelplan for gange, sykkel og kollektivtransport

Planforslaget har vært på høring

Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport var på høring fram til 1. februar 2020. Her kan du lese høringsinnspillene bypakken mottok.

Ut fra høringsinnspillene er det satt i gang et arbeid med å revurdere busstrasé i Tønsberg sentrum. Her kan du lese mer om «Ny vurdering av busstrasé gjennom sentrum». Når dette arbeidet er gjennomført, vil det bli vurdert om planforslaget skal endres på noe vis før det legges fram for politisk behandling. Planforslaget skal behandles politisk i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Færder kommune og Tønsberg kommune. Det er usikkert når behandlingen vil skje.

Her kan du lese om høringen og selve planforslaget

Planforslag på høring

Her finner du høringsdokumentene

Kommunedelplan

Interkommunal kommundelplan for gange, sykkel og kollektivtransport (temaplan)

Dokumenter og rapporter

Interkommunal kommundelplan for gange, sykkel og kollektivtransport (temaplan)
Fastsatt planprogram - Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport (PDF)
Nullvekstmål - fordeling av transportvekst mellom kollektivtransport, sykkel og gange (Urbanet, april 2017)
Trafikkundersøkelse 2016 (rapport)

Mer om prosjektet

Møter og referater
Ofte stilte spørsmål
Kontakt oss

Relaterte prosjekter

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme
Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Mer om bypakken

Om bypakken
Hva er målet med bypakken?

 

Publisert: 01.01.2020 Oppdatert: 11.07.2024 kl.14:17

Mer om gatebruksplan for Tønsberg sentrum

gågate Tønsberg sentrum 1607_1227.jpg

Mer om delprosjektene

Kart delprosjekter illustrasjon.jpg

Mer informasjon om ny fastlandsforbindelse

Illustrasjon-bru_orginal.jpg