no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67246

Blir enklere å kjøre buss, sykle og gå

Personer går på bussen på et busstopp

Publisert:

26.06.2017

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:14

Planprogram for kollektiv, sykkel og gange er fastsatt.

Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig transportsystem i og rundt Tønsberg. For å lykkes, er det nødvendig å legge bedre til rette for buss, sykkel og gange. Arbeidet med å planlegge de gode løsningene har kommet et steg videre.

Vi kjører mye bil i Vestfold. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014 viser at vi bruker bilen på 68 % av alle reisene våre. Til sammenligning bruker vi kollektivtransport på 6 % av reisene, sykkel på 6 % og beina på 18 % av reisene.

Undersøkelsen viser også at de alle fleste daglige reiser er korte: 3 av 10 bilreiser er under 3 km.

- Mange flere må gå, sykle og reise kollektivt enn i dag for at vi skal nå nasjonale klimamål og bypakkens målsetninger. Dette vil kreve nye reisevaner, god tilrettelegging for gange-, sykkel- og kollektivtransport, samt bilrestriksjoner og arealbrukstiltak, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder for hovedutvalg for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune.

Bypakke Tønsberg-regionen har satt i gang et arbeid for at det skal bli lettere å velge miljøvennlig transport. Planleggingen er i gang og et planprogram for satsingen er fastsatt politisk.

Hvilke tiltak skal vi velge?

Et av delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen har i oppgave å definere hvilke tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport vi skal bygge i og rundt Tønsberg.

- Bypakke Tønsberg-regionen skal utrede flere tiltak som vil gjøre det enklere å velge miljøvennlig transport. Vi vil få store, positive helseeffekter hvis flere av oss går mer, i tillegg til å bidra til lavere bilbruk. Det er korte avstander og små høydeforskjeller i Tønsberg-regionen, så forholdene ligger godt til å rette for å bytte ut noen av bilreisene med sykkel- eller en gåtur, sier Hønsvall.

Planprogrammet er fastsatt

Bypakke Tønsberg-regionen skal utarbeide en interkommunal kommunedelplan, som igjen vil legge føringer for kommunale reguleringsplaner.

I mai ble planprogrammet for den interkommunale kommunedelplanen fastsatt av bystyret i Tønsberg kommune og kommunestyrene i Nøtterøy kommune og Tjøme kommune. Planprogrammet ble også behandlet i fylkestinget.

Planprogrammet redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet angir hvilke temaer som blir vurdert og hvilke utredninger som anses nødvending for å gi et godt beslutningsgrunnlag.

Les det fastsatte planprogrammet «Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport».