no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67814

Foreslår en investering på 770 millioner kroner

Bypakken handler ikke bare om ny fastlandsforbindelse, men også om en satsning på gange- og sykkelveier og et bedre kollektivtilbud. Planen som nå ligger ute på høring, foreslår en investering på 770 millioner kroner. Planen skal opp til politisk behandling til sommeren.
sykkel syklist i fart
Foto: Knut Opeide

Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å etablere et helhetlig transportsystem i og rundt Tønsberg. Det handler ikke bare om en ny fastlandsforbindelse til Færder, men også om å legge forholdene bedre til rette så flere ønsker å gå, sykle og ta bussen.

Nå ligger en interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport ute på høring med frist 1. februar. Denne uken er det informasjonsmøter om planen i både Færder og Tønsberg.

- Planforslaget anbefaler en rekke tiltak for å nå målet om å få flere til å gå, sykle, og ta buss i Tønsberg-regionen, og i forslaget ligger det omlag 770 millioner kroner til investering i gange-, sykkel- og kollektivtiltak, sier prosjektleder Nina Ambro Knutsen.

Det er tidligere vedtatt at «Bypakke Tønsberg-regionen skal ha en andel som vektlegger gående, syklende og kollektiv. Denne andelen skal være minst den samme som det er lagt til grunn i KVU» (om lag 15 %).

Planen ligger nå ute til høring. Etter at fristen går ut 1. februar, blir uttalelsene gjennomgått og planen oppdatert. Den interkommunale kommunedelplanen skal deretter behandles politisk i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Færder kommune og Tønsberg kommune til sommeren.

Prioriterer planen de viktigste tiltakene?

Planforslaget har flere målsetninger for Tønsberg-regionen, som å redusere klimagassutslipp, øke andelen som går, sykler og tar buss, mindre biltrafikk i Tønsberg sentrum og på Teie, at bussene skal komme lettere fram, og at næringstrafikken skal komme fram.

- Vi har foreslått en rekke tiltak for å nå målene om at flere skal velge miljøvennlig transport i Tønsberg-regionen. Nå ønsker vi innspill på om vi har prioritert de riktige tiltakene og om noe mangler i planen. Jeg vil oppfordre alle som har en menig om planen, til å sende oss sine innspill innen 1. februar, sier Nina Ambro Knutsen.

Dette er anbefalingene for kollektivtilbudet:

 • Ny bussrutestruktur (noen nye traséer, bare korte stopp i sentrum, bussene tar pause ved endestasjonene, ny terminal ved Farmannstorvet)
 • Hyppigere avganger
 • Bussene må komme frem (kollektiv og/eller sambruksfelt, lyskryssprioritering)
 • Utbedre viktige bussholdeplasser
 • Snarveier til viktige bussholdeplasser

Dette er anbefalinger for gange- og sykkeltilbudet:

 • Skille gående og syklende der det er eller blir mange av dem
 • Sykkelvei med fortau inn mot sentrum
 • Sykkelfelt, blandet trafikk, sykkelgater i sentrum
 • God drift og vedlikehold hele året
 • Et sammenhengende gange- og sykkelnett
 • Trafikksikre krysningspunkt
 • God sykkelparkering

Her ligger kart over ulike områder i Tønsberg-regionen, flere detaljer om planforslaget og informasjon om hvordan man sender inn et høringsinnspill.

 

Informasjonsmøter 15. og 16. januar

Denne uken er det informasjonsmøter for alle som vil vite mer om tiltakene som er foreslått for kollektivtilbudet og for gange- og sykkeltilbudet. Her blir planene presentert og det blir gode muligheter for å stille spørsmål.

Færder kommune
Onsdag 15. januar kl. 18.30 – 20.30 er det informasjonsmøte i Teie kirke i Færder kommune. Hit kommer ordfører Jon Sannes Andersen og Arve Høiberg, hovedutvalgsleder for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune, i tillegg til fagpersoner fra Bypakke Tønsberg-regionen.

Tønsberg kommune
Torsdag 16. januar kl. 18.30 – 20.30 er det informasjonsmøte på Bydelshuset i Tønsberg. Hit kommer varaordfører Steinar Solum og utvalgsleder Per Martin Aamodt.

Publisert: 14.01.2020 Oppdatert: 30.04.2024 kl.09:03