no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67308

Bussen går oftere enn før

Passasjerer går på buss - Vestfold Kollektivtrafikk

Publisert:

19.09.2017

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:13

Prøv ut alternativer til bil under mobilitetsuken!

Den europeiske mobilitetsuken er i gang. Målet er å fremme bruk av miljøvennlige transporttilbud og få folk til å prøve ut alternativer til bilkjøring. Da kan buss være et godt alternativ.

- I Vestfold er det kortere til holdeplassen enn du tror. 7 av 10 av befolkningen i vestfoldbyene bor under 500 meter unna en holdeplass med fire avganger i timen. Bussene i Vestfold går også oftere enn før, sier Trond Myhre, markedsdirektør i Vestfold kollektivtrafikk (VKT).

- De siste to årene har vi styrket busstilbudet både om sommeren og i helgene. På hverdager har det i flere år gått buss hvert 15. minutt på strekningene Horten-Tønsberg, Torød-Tønsberg-Eik, Borgheim-Tønsberg-Skallevold. Dette gir gode resultater både i økt punktlighet og passasjertall, sier Myhre.

Dette er eksemplene han nevner på hvor bussene går oftere enn før:

  • Linje 116 kjørte med 20 min frekvens mellom kl. 07.00 – 18.00 hele sommeren.
  • Både i 2016 og 2017 har Linje 03, Linje 111, Linje 172 og Linje 210 hatt halvtimesavganger på hverdager, også om sommeren.
  • I sommer utvidet VKT med ekstraavganger på Linje 02 mellom Tønsberg og Sandøsund og på Linje 01 på delstrekninger i rush.
  • I fjor sommer utvidet VKT tilbudet med 1 time på en del av Tønsberg-rutene på lørdagskvelden, slik at mange av linjene nå kjører frem til midnatt og kl. 01.00. Tilbudet gjelder hele året.

Mobilitetsuken er en anledning til å prøve ut buss som alternativ til bil. Vestfold kollektivtrafikk byr på enkeltbilletter til 10 kroner fra 16.-22. september. Tikroners billetten kjøper du i appen VKT Mobilbillett. Den kan du laste ned gratis i App store og Google play.

Flere kjører buss

Bussen går oftere enn før, og det har ført til at flere kjører buss og bussen har blitt mer punktlig. På de siste fem årene har andelen passasjer økt med 11 %. I 2016 var veksten på 3,8 %.

- Totalt i år har vi hatt over 6,5 millioner reisende i Vestfold. Akkumulert per august, har vi en økning på i overkant av 125 000 flere reisende enn på samme tidspunkt i 2016. Særlig sørfylket har vi en svært god utvikling, men vi har også en god utvikling på Nøtterøy, sier Myhre.

Satser store ressurser på et godt busstilbud

I Vestfold skal forventet trafikkvekst fortrinnsvis skje ved økt miljøvennlig transport som buss, sykling og gange.

- Fylkeskommunen satser mye penger på et godt busstilbud i Vestfold. Vi er ansvarlig for lokal kollektivtransport og skoleskyss. Mobilitetsuken er en god anledningen for alle til å prøve ut busstilbudet og kjøpe bussbilletter for kun 10 kroner, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder av hovedutvalget for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune.

- Gjennom utvikling av kollektivtilbudet ønsker fylkeskommunen å bidra til en samfunnsutvikling med mindre biltrafikk, reduserte klimautslipp og bedre by- og tettstedsmiljøer, sier Hønsvall.

Den daglige driften av busstilbudet utføres av Vestfold kollektivtrafikk (VKT) på vegne av fylkeskommunen og innenfor rammer og føringer gitt av fylkeskommunen.