no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
71401
Foto av biler i kø i mot Kanalbrua

Økonomi, finansiering og bompenger

Delprosjektet jobber med grunnlaget for finansiering av hele Bypakke Tønsberg-regionen.

Bypakke Tønsberg-regionen finansieres primært gjennom bompenger, bidrag fra Vestfold fylkeskommune og mva-kompensasjon knyttet til investeringer i Bypakke Tønsberg-regionen.

I første omgang har partene valgt å garantere for låneopptak for finansiering av planlegging.

Dagens bompengeinnkreving finansierer prosjektet "Tønsbergpakka". Dette prosjektet var ferdig nedbetalt ved årsskifte 2016/17. Da blir det en pause i bompengeinnkrevingen fram til Bypakke Tønsberg-regionen starter innkreving.

Her finner du en oversikt over hvem som deltar i arbeidsgruppen for dette delprosjektet.

Dokumenter og rapporter

Mulighetsstudie Bypakke Tønsberg

Relaterte prosjekter

Gatebruksplan Tønsberg sentrum
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme
Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport
Tiltak på Teie, Tjøme og i Hogsnesbakken

 

Publisert: 01.01.2020 Oppdatert: 12.07.2024 kl.10:27

Mer om gatebruksplan for Tønsberg sentrum

gågate Tønsberg sentrum 1607_1227.jpg

Mer om gange, sykkel og kollektivtransport

Buss_1607_0416_ny.jpg

Mer informasjon om ny fastlandsforbindelse

Illustrasjon-bru_orginal.jpg