no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69876

Arbeidsgrupper

Alle delprosjektene har arbeidsgrupper med fagpersoner fra Tønsberg kommune, Færder kommune, Vestfold fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestfold.

(Denne siden er ikke oppdatert til nye Vestfold fylkeskommune)

Arbeidsgruppe "Gatebruksplan for Tønsberg sentrum" (A1)

Geir Viksand (koordinator/prosessleder), Tønsberg kommune
Lene Stenersen (delprosjektleder/faglig leder), Vestfold fylkeskommune 
Jon Sørseth, Tønsberg kommune
Rune Gjerden, Tønsberg kommune
Jarle Krokeide, Tønsberg kommune
Jørgen Solstad, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Arne Naas, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Trond Myhre, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Lars Sandnes, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Arbeidsgruppe "Ny fastlandsforbindelse fra Færder" (A2) 

Margrethe Løgavlen (koordinator/prosessleder), Færder kommune
Nils Brandt (delprosjektleder/faglig leder), Statens vegvesen
Linda Ehnmark, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Ane Ingvild Støen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Elisabeth Finne, Tønsberg kommune
Anne Delbeck, Færder kommune
Helen Wedberg, Færder kommune
Gunnar Kleven, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Arbeidsgruppe "Tiltak på Teie, Tjøme og i Hogsnesbakken" (A3)

Margrethe Løgavlen (koordinator/prosessleder), Færder kommune
Silje Island (delprosjektleder/faglig leder), Vestfold og Telemark fylkeskommune
Elisabeth Finne, Tønsberg kommune
Anne Delbeck, Færder kommune
Jørgen Solstad, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gunn Henriette Auensen, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Arbeidsgruppe "Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport" (A4)

Jørn Rangnes (koordinator/prosessleder), Vestfold og Telemark fylkeskommune
Øyvind Søfteland (delprosjektleder/faglig leder), Vestfold og Telemark fylkeskommune
Bjørn Bjerke Larsen, Færder kommune
Jarle Krokeide, Tønsberg kommune
Siv Anholt, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Knut Vatsend, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Marit Synnes Lindseth, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Trond Myhre, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Sigurd Lenes, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Arbeidsgruppe "Økonomi, finansiering og bompenger" (A5)

Siv Tørudbakken (koordinator/prosessleder), Vestfold og Telemark fylkeskommune
Linda Carolina Ehnmark (delprosjektleder/faglig leder), Vestfold og Telemark fylkeskommune
Jørn Erik Borge, Tønsberg kommune
Kristian Lægreid, Færder kommune

Tiltak på Teie, Tjøme og i Hogsnesbakken
Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport
Økonomi, finansiering og bompenger

Publisert: 01.01.2020 Oppdatert: 05.06.2024 kl.12:36