no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
71370
Foto av en bøye i vannet foran en øy på Tjøme

Bedre trafikksikkerhet langs fylkesvei på Tjøme

Langs fylkesvei 380 fra Ormelet på Tjøme over Brøtsø til Risbrua på Hvasser er det i dag ikke et tilbud til gående og syklende. Dette er en strekning på nesten tre kilometer, og det er et sterkt lokalt ønsket prosjekt for å bedre trafikksikkerheten.

Planlegging er ikke igangsatt.

Rapporter og dokumenter

Prosjektark Tjøme.pdf

Relaterte prosjekter

Økonomi, finansiering og bompenger
Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Publisert: 01.01.2000 Oppdatert: 10.07.2024 kl.14:49

Mer informasjon om gatebruksplan Teie

Teie Torv 1607_0706 NY.jpg

Mer informasjon om Hogsnesbakken

hogsnesbakken drone DJI_0183 NY.jpg

Mer om delprosjektene

Kart delprosjekter illustrasjon.jpg