no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69875

Administrativ styringsgruppe

Administrativ styringsgruppe skal legge fram det faglige grunnlaget for saker som behandles i overordnet styringsgruppe.

Administrativ styringsgruppe består av

 • Fylkesdirektør Vestfold fylkeskommune
 • Kommunedirektør i Tønsberg kommune
 • Kommunaldirektør i Færder kommune
 • Jernbaneverket ved planleggingsleder
 • Vestfold kollektivtrafikk ved administrerende direktør
 • representant fra LO
 • representant fra NHO

Prosesslederne i hver av bypakkens arbeidsgrupper og leder av kommunikasjonsgruppen har møteplikt. I tillegg møter Statsforvalteren i Vestfold som observatør.

Administrativ styringsgruppe har ansvar for å

 • legge frem saker for overordnet styringsgruppe, med ansvar for det faglige innholdet
 • koordinere planlegging av arealbruk
 • koordinere og administrere gjennomføringen av arbeidet, herunder behov for politisk behandling
 • bidra til at prosjektet får nødvendige ressurser og status
 • behandle og gi råd i de saker prosjektleder fremlegger
 • gi prosjektleder aktiv støtte for å sikre fremdrift
 • kommunisere med prosjektleder
 • følge opp sakene som behandles i overordnet styringsgruppe
 • ha en sentral rolle i arbeidet
 • bistå prosjektleder i arbeidet for å sikre fremdrift
 • være styringsorgan for arbeidsgruppene
 • initiere og følge opp utredninger, analyser og enkelttiltak
 • samordne bruk av ressurser og ansvarsfordeling mellom administrasjonene innenfor partene i Bypakke Tønsberg-regionen

Relatert innhold

Publisert:

01.01.2020

Oppdatert:

05.06.2024 kl.12:36


Emneord: