no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69898
Foto fra møtesal med medlemmene i fra Bypakke Tønsberg-regionens møte i Overordnet styringsgruppe 2024

Møter i overordnet styringsgruppe

Her ser du hvilke saker som er oppe til politisk behandling i den overordnede styringsgruppen. Du finner også informasjon om det neste møtet og referater og sakspapirer fra holdte møter. Møtene er åpne for publikum.

Planlagte møter

Neste møte i styringsgruppa er torsdag 14. mars kl. 15.30-18.30 i Fylkeshuset i Tønsberg. NB! Møt presis, da dørene ikke er åpne etter klokka 16.00. Dagsorden og møtedokumenter kan du laste ned fra listen under.

2024

14. mars

bypakke-toensberg-regionen_osg_dagsorden_14032024 (2).pdf
sak_02-24_saksprotokoll_osg-2906_2023_-utkast (2).pdf
sak_04-24_aarsrapport_2023 (1).pdf
sak_05-24_budsjett_2024 (1).pdf
sak_09-24_prosjektbestilling_ny_fastlandsforbindelse_byggefase_2024-03-12.pdf
sak_09-24_prosjektbestilling-fv-300_semslinna_2024-03-12.pdf
sak_09-24_prosjektbestilling-fv-303-hogsnesbakken_2024-03-12.pdf
sak_11-24_bruk-av-egenandel-bypakke-toensberg_vd (1).pdf
sak_11-24_svar-paa-spoersmaal-om-bruk-av-egenandelstiltak-i-bypakke-toensberg_sd (1).pdf
osg_140324.pdf

2023

29. juni

bypakke-toensberg-regionen_osg_dagsorden_260623.pdf
sak_11-23_saksprotokoll_osg-2803_2023_-utkast.pdf
sak_12-23_tertialrapportering_1_2023.pdf
sak_13-23_prosjektportefoelje_270623.pdf
presentasjon_osg_290623.pdf

28. mars

bypakke-toensberg-regionen_osg_dagsorden_280323.pdf
saksprotokoll_osg-0811_2022_midlgodkjent.pdf
sak_3-23_aarsrapport_2022.pdf
sak_4-23_budsjett-2023_forslag.pdf
presentasjon_osg_28032023.pdf

2022

8. november
bypakke-toensberg-regionen_osg_dagsorden_08112022.pdf
sak_23-22saksprotokoll_osg-2505_2022_midlgodkjent.pdf
sak_24-22_tertialrapportering_2_2022.pdf
sak_26-22_notat_oppfoelging-vedtak-osg-jan-2022.pdf
sak_29-22_notat_delt-mobilitet.pdf
presentasjon_osg_081122.pdf
Opptak av møtet

25. mai
bypakke-toensberg-regionen_osg_dagsorden_25052022_.pdf
sak_12-22_saksprotokoll_osg-2501_2022_midlgodkjent.pdf
sak_13-22_aarsrapport_2021.pdf
sak_15-22_budsjett-2022_forslag.pdf
sak_15-22_vedlegg_bypakke-toensberg-regionen-videre-forskuttering-av-planmidler.pdf
presentasjon_osg_25052022.pdf

25. januar
bypakke-toensberg-regionen_osg_dagsorden_25012022.pdf
sak_8-22_saksprotokoll_osg-1101_2022_utkast_midl_godkj.pdf
sak_9-22_saksframlegg_valg-av-veistandard.pdf
presentasjon_osg_25012022_.pdf
Opptak av møtet
saksprotokoll_osg-2501_2022_midlgodkjent.pdf

11. januar
bypakke-toensberg-regionen_osg_dagsorden_110122.pdf
saksprotokoll_osg-0211_2021_midlgodkj.pdf
presentasjon_osg_11012022.pdf
Opptak av møtet

2021

2. november
bypakke-toensberg-regionen_osg_dagsorden_02112021.pdf
saksprotokoll_osg-2106_2021_midl_godkjent_juni2021.pdf
Tilbakemelding-paa-forespoersel-om-avklaringer-knyttet-til-intercity-paa-strekninge-4270602_1_0.pdf
videreforing-av-bypakke-nedre-glomma.pdf
presentasjon_osg_02112021.pdf
rapport_verdianalyse_fastlandsforbindelse_til_faerder.pdf

21. juni
bypakke-toensberg-regionen_osg_dagsorden_21062021.pdf
sak_11-21_saksprotokoll_osg-1504_2021_midlgodkjent.pdf
sak_15-21_videre-prosess-hogsnesbakken.pdf
sak_17-21_t1_2021.pdf
saksprotokoll_osg-2106_2021_midl_godkjent_juni2021.pdf
presentasjon_osg_21062021.pdf
Opptak av møtet

15. april
bypakke-toensberg-regionen_osg_dagsorden_15042021.pdf
sak_2-21_saksprotokoll_osg-1712_2020_midlgodkjent.pdf
sak_4-21_saksframlegg_aarsrapport_2020.pdf
sak_7-21_saksframlegg_budsjett-2021_forslag.pdf
presentasjon_osg_15042021.pdf
Opptak av møtet

2020

17. desember
bypakke-toensberg-regionen_osg_dagsorden_17122020.pdf
sak_07_20_saksprotokoll_osg-2602_2020_midlgodkjent.pdf
sak_08_20_tertialrapportering_2_2020.pdf
sak_12-20_notat_egenandelskrav_osg_08122020.pdf
presentasjon_osg_17122020.pdf
saksprotokoll_osg-1712_2020_midlgodkjent.pdf
Opptak av møtet

26. februar
bypakke-toensberg-regionen_osg_260220_dagsorden.pdf
sak_02-20_saksprotokoll_osg-2111_2019_midlertidig_godkjent.pdf
sak_03-20_saksframlegg_aarsrapport_2019.pdf
sak_04-20_notat_tilleggsutredninger.pdf
saksprotokoll_osg-2602_2020_midlgodkjent.pdf

2019

21. november
dagsorden_bypakke-toensberg-regionen_osg_211119.pdf
sak_26-19_saksprotokoll_osg_260919_midlgodkjent.pdf
sak_27-19_saksframlegg_ny_fastlandsforbindelse_bruloesning_reguleringsplan.pdf
sak_27-19_vedlegg_bypakke-toensberg-regionen-bru-over-vestfjorden-til-noetteroey-1_bruplanlegging.pdf
sak_27-19_vedlegg_bypakke-toensberg-regionen-bru-over-vestfjorden-til-noetteroey-2_anbefalt-bru.pdf
sak_27-19_vedlegg_rap-bru-001-brualternativer.pdf
sak_27-19_vedlegg_rap-kon-001-vedlegg-1-samvirkebru.pdf
sak_27-19_vedlegg_rap-kon-001-vedlegg-2-skipstrafikkanalyse.pdf
referat-osg-2111_2019_midlertidig_godkjent.pdf
presentasjon_osg_21112019.pdf

26. september
bypakke-toensberg-regionen_osg_260919_dagsorden.pdf
sak_19-19_saksprotokoll-osg-1806_2019_midlgodkjent.pdf
sak_20-19_tertialrapportering_2_2019.pdf
sak_22-19_ikdp-gsk_handlingsdel.pdf
sak_22-19_ikdp-gsk_planbeskrivelse.pdf
sak_22-19_ikdp-gsk_saksfremlegg.pdf
sak_23-19_kryssloesning_smoerberg_revidert_sept_2019.pdf
sak_23-19_valg_av_loesning-hogsnesbakken_saksfremlegg.pdf

18. juni
bypakke-toensberg-regionen_osg_180619_dagsorden.pdf
sak_12-19_referat-osg-0503_2019_midlgodkjent.pdf
sak_13-19_tertialrapportering_1_2019.pdf
sak_16-19_notat_avboetende_tiltak_reguleringsplan_2805-2019.pdf
sak_16-19_notat_kryssloesning_kolberg_0805_2019.pdf
sak_16-19_notat_kryssloesning_smoerberg_0606_2019.pdf

5. mars
bypakke-toensberg-regionen_osg_050319_dagsorden.pdf
sak_02-19_saksprotokoll_osg_1211_2018_midlgodkjent.pdf
sak_03-19_notat_oppfoelging-intensjonsavtale.pdf
sak_04-19_prosjektbestilling_utkast-25022019.pdf
sak_04-19_notat_avboetende_tiltak_reguleringsplan.pdf
sak_05-19_vedlegg_gatebruksplankart-justert-etter-hoeringsperiode_detalj.pdf
sak_05-19_notat_vedlegg-til-merknadsbehandling_snitt-og-eksempler.pdf
sak_05-19_saksfremlegg-teie-sentrum-sluttbehandling-av-forslag-til-gatebruksplan.pdf
sak_05-19_vedlegg_alt-loesning-for-omlegging-av-holmenveien-teglverksveien.pdf
sak_05-19_vedlegg_merknadsrapport_teie.pdf
sak_05-19_vedlegg_gatebruksplankart-justert-etter-hoeringsperiode_detalj.pdf
sak_7-19_aarsrapport_2018.pdf
sak_8-19_budsjett_2019.pdf

2018

12. november
bypakke-toensberg-regionen_osg_121118_dagsorden.pdf
sak-34-18_saksprotokoll_osg30102018_midlgodkjent.pdf
sak-35-18_kartleggingsrapport_skanning_veseth.pdf
sak-36-18_saksframlegg_teie-sentrum-forslag-til-gatebruksplan.pdf
sak-36-18_hovedrapport_gatebruksplan-for-teie-hoeringsutkast.pdf
sak-36-18_vedlegg_1_verksted-rapport_teie.pdf
sak-36-18_vedlegg_2_risikovurdering-gatebruksplan-teie.pdf
sak-36-18_vedlegg_3_transportmiddelundersoekelse-teie_oppdragsrapport.pdf
sak-36-18_vedlegg_4_forslag-til-gateutforming-fra-naeringslivet-paa-teie.pdf

30. oktober
bypakke-toensberg-regionen_osg_301018_dagsorden.pdf
saksprotokoll-osg-200818_midlertidig-godkjent.pdf
spoersmaal-om-fastlandsforbindelsen.pdf
sak_31-18_notat_oppsummering_transportanalyser_avlasting_kanalbrua.pdf
sak_31-18_tiltak-for-reduksjon-av-trafikk-over-kanalbrua_cowi.pdf

20. august
bypakke-toensberg-regionen_osg_200818_dagsorden.pdf
sak_26-18_saksprotokoll-osg-19-06-2018_midlertidig-godkjent.pdf
sak_27-18_ny-fastlandsforbindelse-skanning-av-byfjorden.pdf

19. juni
bypakke-toensberg-regionen_osg_190618_dagsorden_revidert.pdf
sak-19-18_saksprotokoll_osg-10-04-2018_midl_godkjent.pdf
sak-20-18_tertialrapportering_1_2018.pdf

10. april
bypakke-toensberg-regionen_osg_100418_dagsorden.pdf
sak_15-18_moetereferat-osg-22-mars_midl_godkjent.pdf
sak_16-18_ny_fastlandsforbindelse_saksfremlegg.pdf
merknadsrapport_ny_fastlandsforbindelse_0418.pdf

22. mars
bypakke-toensberg-regionen_osg_220318_dagsorden.pdf
sak_11-18_osg-06-03-2018_referat_midlgodkjent.pdf

6. mars
bypakke-toensberg-regionen_osg_060318_dagsorden.pdf
sak_02-18_saksprotokoll-osg-28-11-2017_midlgodkjent_underskrevet.pdf
sak_03-18_aarsrapport_2017.pdf
sak_04-18_budsjett-2018_forslag.pdf
sak_05-18_planlegging-av-bypakke-for-toensberg-regionen-frigjoering-av-gjenstaaende-garanti.pdf

2017

28 november
bypakke-toensberg-regionen_osg_281117_dagsordenv2.pdf
sak_45-17_referat-osg-7-11-2017_midlgodkjent.pdf
sak_46-17_saksutredning-osg-hoering-ny-fastlandsforbindelse_rev16112017.pdf
ikkdp_ku_ny_fastlandsforbindelse_hovedrapport_16112017.pdf
ikkdp_planbeskrivelse_13112017.pdf
ikkdp_bestemmelser_retningslinjer_13112017.pdf
ikkdp_plankart_alt11500-korridor-1.pdf
ikkdp_plankart_alt16730-korridor-2.pdf
sak_46-17_notat_drift-og-vedlikehold_27112017.pdf
saksprotokoll-osg-28-11-2017_midlgodkjent_underskrevet.pdf

7. november
bypakke-toensberg-regionen_osg_071117_dagsorden.pdf
sak_41-17_referat_osg_17102017_midlgodkjent.pdf
presentasjon-osg-7-november-2017.pptx

17. oktober
dagsorden_bypakke-toensberg-regionen_osg_171017.pdf
sak_35-17_referat-osg-7-9-2017_midl_godkjent.pdf
ny-fastlandsforbindelse-orientering-om-konsekvensutredning.pdf

7. september
bypakke-toensberg-regionen_osg_070917_dagsorden.pdf
sak_25-17_referat-osg-15-05-2017_midlgodkjent.pdf
sak_26-17_tertialrapportering_2_2017.pdf
sak_27-17_gatebruksplan_rapport_sluttbehandling_september2017.pdf
sak_27-17_oppsummering_innspill-gatebruksplantbg.pdf
sak_27-17_saksfremlegg_gatebruksplantbg.pdf

15. mai
bypakke-toensberg-regionen_osg_150517_dagsorden.pdf
sak_14-17_referat-osg-28-02-2017_midlgodkjent.pdf
sak_16-17_tertialrapportering_1_2017.pdf
sak_18-17_gatebruksplan-for-toensberg-sentrum_hoeringsutkast.pdf
sak_18-17_saksfremlegg_a1_gatebruksplan.pdf
sak_19-17_videre-prosess-fastlandsforbindelsen.pdf

28. februar
bypakke-toensberg-regionen_osg_28-02-17_dagsorden.pdf
sak_2-17_referat-osg-20-12-2016_utkast.pdf
sak_3-17_aarsrapport-2016.pdf
sak_4-17_budsjett-2017.pdf
sak_5-17_kst-protokoll.pdf
sak_5-17_sak-bypakke.pdf
sak_5-17_vedlegg-bypakke.pdf
sak_10-17_tiltak-paa-kort-sikt.pdf

2016

20. desember
Bypakke Tønsberg-regionen 20.12.16 Dagsorden
SAK 44-16 Midlertidig referat fra møte i overordnet styringsgruppe
SAK 46-16 Parter i bypakken
SAK 47-16 Saksfremlegg revidert planprogram etter høring
saksfremlegg-revidert.pdf

20. september
bypakke-toensberg-regionen_osg_200916_dagsorden.pdf
Interkommunal kommunedelplan Gange, sykkel, kollektivtransport - Forslag til planprogram 150916
osg_sak_34-16_utkast_referat210616_midl_godkjent.pdf
osg_sak_35-16_tertialrapportering_2_2016.pdf
osg_sak_36-16_mal-og-tidsplan-for-byutredninger.pdf
osg_sak_36-16_prinsipper-for-bypakker-i-mindre-byomraader.pdf
osg_sak_38-16_teie_-bestilling_til_svv_25082016.pdf

21. juni
bypakke-toensberg-regionen_osg_210616_dagsorden.pdf
gsk-bestilling_til_svv_fra_a4_150616.pdf
SAK 25-16 Notat Ingeniørgeologisk vurdering av Alternativ 17100
SAK 25-16 Notat lang fjelltunnel - 17100
SAK 21-16 Referat 26.04.16 midl. godkjent
SAK 23-16 Tertialrapportering
SAK 18- 16 Utkast saksfremlegg vara
utsiling-av-alternativ-17100-lang-undersjoeisk-tunnel.pdf

26. april
bypakke-toensberg-regionen_osg_260416_dagsorden.pdf
SAK 15-16 Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse - siling av alternativer. Saksfremlegg18042016
SAK 15-16 Siling av alternativer SAMMENDRAG 18.04.2016
SAK 16-16 Bompengefinansiering av tiltak Presterød Notat
SAK 18-16 Vararepresentanter til OSG saksframlegg
referat-osg-26-04-16_midlertidig_godkjent.pdf
notat_mulig-oppdeling-av-bypakke-toensberg_helhetlig-transportloesning-for-toensberg-regionen-i-en-kollektiv-og-fremkommelighetspakke18042016.pdf

18. februar
bypakke-toensberg-regionen_osg_180216_dagsorden.pdf
Portefølje.pdf
referat-osg-18-2-2016_godkjent.pdf

6. januar
MØTE 1-16 bypakke-toensberg-regionen_osg_060115_dagsorden.docx
MØTE 1-16 prosjektark-teie-torg_13-12-15.pdf
MØTE 1-16 prosjektark-tjoeme.pdf
MØTE 1-16 referat-osg-6-1-2016_godkjent.pdf
MØTE 1-16 saksfremlegg_a3_21122015.docx
MØTE 1-16 saksfremlegg_plantype_a4_hovedaksene-buss-og-sykkel_m_vedlegg.pdf

2015

4. november
SAK 3-15 Bypakke Tønsberg-regionen Dagsorden
SAK 3-15 Saksfremlegg planprogram ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

8. oktober
referat-8-oktober-bypakken-osg_godkjent.pdf

30. september
MØTE 6-15 Referat
MØTE 6-15 Saksprotokoll

24. juni
MØTE 5-15 Referat

5. mai
MØTE 4-15 Referat

3. mars
MØTE 2-15 Referat

20. januar
MØTE 1-15 Referat

2014

10. desember
Møte i OSG 10.12.14 Referat

8. oktober
Møte i OSG 08.10.14 Referat

Organisering

Publisert: 06.06.2024 Oppdatert: 13.06.2024 kl.13:56