no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69874

Samarbeidsgruppe

Gruppen består av ordførere og varaordførere, leder av største opposisjonsparti, og representanter fra nabokommuner, næringsforeninger, miljøorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.

Samarbeidsgruppen er vedtatt som en del av mandatet for Bypakke Tønsberg-regionen. Hensikten med gruppen er å særlig drøfte sentrale problemstillinger i arbeidet med bypakken, før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen.

Disse aktørene inviteres til møtene i samarbeidsgruppen: 

Tønsberg og Færder næringsforening
Sentrumorganisasjonen i Tønsberg - Tønsberglivet
NHO
LO

Færder næringsforum

Naturvernforbundet
Natur og ungdom

Horten kommune
Sandefjord kommune

Velforeningenes Fellesråd Tønsberg

Teie velforening
Valhalla velforening
Munkerekka velforening
Presterødåsen velforening
Hognes og Bjelland vel
Fjerdingen velforening
Haugarlia velforening
Nordbyen vel
Sørbyen velforening
Telghagen velforening
Træleborg haveby og omegn velforening
Tyttebærløkka Vel
Kjelle vel
Smørberg og Hognes vel
Solvang og Midtløkken vel
Vear og Rakkevik vel

Andre organisasjoner og selskaper

Norges handikap forbund
Tønsberg havn
Syklistenes landsforening
Riksantikvaren
Statsforvalteren i Vestfold
Bane Nor
NVE
Kystverket
Rom eiendom
Rose eiendom
Jarlsberg hovedgård
AC Nor
AdEgo AS
Sandefjord lufthavn Torp
Vestviken kollektivtrafikk
NAF- lokalavd. Tønsberg
Viken Taxi
Vestfold Taxi

Relatert innhold

Les mer

Nytt møte i samarbeidsgruppa
Nytt møte i bypakkens samarbeidsgruppe
Første samarbeidsgruppemøte
Samarbeidsgruppen møtes

Publisert: 01.01.2020 Oppdatert: 05.06.2024 kl.14:08