no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67092

Samarbeidsgruppen møtes

Håndtrykk i et møte

Publisert:

28.01.2015

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:23

Samarbeidspartnere, organisasjoner og foreninger møtes.

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen inviterer til samarbeidsgruppemøte i Bypakke Tønsberg-regionen tirsdag 3. februar på Slottsfjellmuseet klokken 15.00-17.00.
Det legges opp til mye informasjon og anledning til å stille spørsmål.

«Dette er en viktig arena for innspill til prosjektet fra de inviterte og for å informere om prosjektet, organiseringen av arbeidet, de ulike arbeidsgruppene og prosessen videre»
Prosjektleder Nina Ambro Knutsen, Statens vegvesen.

 • Program

  1. Velkommen v/fylkesordfører Per-Eivind Johansen
  2. KVU og KS1 og forholdet til Bypakke Tønsberg-regionen. Ved avdelingsdirektør Ingunn Foss, Statens vegvesen og prosjektleder for konseptvalgutredningen for transportsystemet i Tønsberg-regionene, Morten Ask, Statens vegvesen.
  3. Bypakke Tønsberg-regionene - organisering og mål. Ved fylkesrådmann Egil Johansen.
  4. Videre fremdrift i bypakkearbeidet og nærmere presentasjon av de ulike arbeidesgruppene. Ved prosjektleder Nina Ambro Knutsen, Statens vegvesen.
  5. Spørsmål.
 • Inviterte
  Ordførere, varaordførere og opposisjonsledere i Nøtterøy, Tjøme, Tønsberg, Stokke 
  Alle medlemmene i prosjektorganisasjonen.
 • Næringsforeninger
  Tønsberg Næringsforening
  Sentrumorganisasjonen i Tønsberg
  Næringsforum Nøtterøy
  Tjøme næringsforening
  Stokke næringsforening
  NHO
  LO
 • Miljøorganisasjoner
  Naturvernforbundet
  Natur og ungdom
 • Nabokommuner
  Horten kommune
  Re kommune
  Andebu kommune
 • Sentrale velforeninger
  Velforeningenes Fellesråd Tønsberg
  Teie velforening
  Valhalla velforening
  Munkerekka velforening
  Prestrødkilen velforening
  Hognes og Bjelland vel
  Fjerdingen velforening
  Haugarlia velforening
  Nordbyen vel
  Sørbyen velforening
  Telghagen velforening
  Træleborg Velforening
  Tyttebærløkka Vel
  Kaldnes Velforening
  Kjelle vel
  Smørberg og Hognes vel
  Solvang og Midtløkken vel
  Vear og Rakkevik vel
 • Viktige interesseorganisasjoner

  Norges handikap forbund
  Tønsberg havn
  Syklistenes landsforening
 • Offentlige etater

  Riksantkvaren
  Fylkesmannen
  Jernbaneverket
  NVE
  Kystverket
 • Andre

  Rom eiendom
  Rose eiendom
  Jarlsberg hovedgård
  AC Nor
  AdEgo AS
  Sandefjord lufthavn Torp
  Vestviken kollektivtrafikk
  NAF- lokalavd. Tønsberg Gaute Amundsen
  Viken Taxi
  Vestfold Taxi
  Fylkeselevråd 
  DSB
  Politiet i Vestfold
  Vestfold interkommunale brannvesen
  Ambulansjetjenesten i Vestfold
 • Store arbeidsplasser

  Statens park Huseier - Lisa Røgeberg og Drifssjef- Ingrid Kaspersen
  Sykehuset i Vestfold